CEWE er for andre gang prisbelønnet som Superbrand Germany

CEWE er igjen et av 50 brands som har blitt kåret som et av de beste og sterkeste brands av Superbrand Germany. Den internasjonale uavhengige organisasjonen hedrer hvert år fremragende brands ved å gi dem kvalitetsstempelet Superbrand Germany. Kriteriene som inngår i juryens vurdering er blant annet markedsverdi, image, stabilitet og kundelojalitet. Prestasjonene bak selve brandet blir også honorert. Vinnerne ble kåret ved et arrangement i Berlin.

Fra brand til Superbrand
Siden CEWE FOTOBOK kom på markedet i 2005 har kvalitet vært omdreiningspunktet til brandet. Det har resultert i en produksjon på nesten 50 millioner eksemplarer til kunder i hele Europa. Med utmerkelsen Superbrand Germany er CEWE enda en gang blitt bekreftet som en del av Champions League for brands. Etter grundig gjennomgang av brands, har 21 jurymedlemmer valgt de beste og sterkeste brands i Tyskland.

Virksomhetene som ble prisbelønnet med tittelen Superbrand Germany 2016/2017 mottok den ettertraktede prisen i Berlin. ”Et brand står for pålitelighet, tillit og selvfølgelig kvalitet. Vi er meget glade og stolte over at vi igjen har vunnet denne prisen” uttaler Simon Droste, Leder for Markedsføring i CEWE Oldenburg. Utover CEWE mottok flere brands tittelen Superbrand Germany 2016/17, herunder bl.a. Adidas, Bonduelle, C&A, Playmobil, VISA, CARGLAS og BMW.

Bakgunn
Superbrands er verdens største organisasjon innen for markedsføring av brands og har i mer enn 22 år hedret de beste og sterkeste brands i 88 land. Superbrand Germany markerte i år sin syvende prisutdeling.

Vinnerne utvelges av en uavhengig jury, blant 1250 nominerte produkt- og virksomhetbrands. Nomineringen skjer av fagfolk fra næringslivet og på bakgrunn av markedsundersøkelser.

Les mer om CEWE på www.cewefotobok.no

CEWE: Vekst gjennom branding

 • CEWE nådde alle omsetningsmålene for 2016
 • Ustøttet brand awareness for CEWE FOTOBOK har steget til 51 %
 • Positivt resultat på alle tre forretningsområder i 2016
 • CEWEs egenkapitalkvote nådde 53,8 % i slutten av 2016
 • CEWE går etter den åttende dividendestigningen på rad: 1,80 euro per aksje

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde eller oversteg alle forretningsmålene i regnskapsåret 2016. Som følge av den vedvarende høye avkastningen og virksomhetens solide finansposisjon vil ledelse og styre på generalforsamlingen foreslå den åttende dividendestigningen på rad til aksjonærene. Virksomheten tilstreber i høyere grad en mer avkastningsorientert vekst i 2017. Det skal både det kjøpekraftige fotofinishing-området og enda et positivt resultat innenfor området kommersielt onlinetrykk og i detaljhandelen bidra til. Det meddelte CEWE på en presse- og analysekonferanse i Frankfurt am Main. ”Målet vårt er å gjøre virksomheten vår mer verdifull år for år, og også fremover la aksjonærene våre ta del i den voksende inntjeningen”, forklarer Rolf Hollander, styreformann for CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Største marketingutgift og beste resultat i virksomhetens historie
I 2016 steg CEWEs omsetning med 7,0 % til 593,1 mill. euro (2015: 554,2 mill. euro), og oversteg dermed klart målet på mellom 555 mill. euro og 575 mill. euro. Det er ikke kun det populære produktsortimentet, men også CEWEs høye brand awareness som har bidratt til den positive utviklingen. Brand awareness for CEWE FOTOBOK er på det tyske markedet steget til 51 %. CEWEs net promotor score har samtidig steget til 58 %, hvilket er en verdi som normalt kun de største internasjonale brands oppnår. ”Vi er glade for at kundene våre fungerer som gode ambassadører for våre brands”, uttaler Hollander. Ikke minst kan kundenes veldig positive holdning til CEWEs fotofinishing-tilbud også forklares med hele produktsortimentets høye kvalitet, hvilket i form av tallrike kåringer som værende ”best i test” enda engang ble bekreftet i 2016: Mer enn 60 ganger har nasjonale og internasjonale tester fremhevet CEWEs produkter som de beste. CEWE har investert intensivt i sine brands de siste årene og har siden 2005 tidoblet marketingutgiftene innen fotofinishing fra 5 mill. euro til 54 mill. euro. Det har samtidig lykkes CEWE å få innkomsten til å stige konstant. Således steg konsern-EBIT i regnskapsåret 2016 til 57,0 mill. euro (2015: 36,4 mill. euro). Hollander utdyper: ”Det har helt klart gitt resultater å utvikle CEWE til et sterkt brand ved årlig å øke marketinginvesteringer. I 2016 nådde vi, sideløpende med de hittil største marketingutgiftene, det beste resultatet på de siste 56 årene.

Resultat etter skatt har steget med 35,2 % – ROCE oppe på 21,3 %
Impairment-avskrivingene på EBIT-nivå på futalis, DeinDesign og det britiske CEWE-setet på i alt 6,9 mill. euro i 2016 virket belastende. Selvom disse belastningene ikke minsket veksten skattemessig, har resultatet etter skatt steget med 35,2 %: fra 22,5 mill. euro til 30,4 mill. euro (mål: mellom 29 mill. euro og 33 mill. euro). Resultatet per aktsje vokste til 4,25 euro, og ligger dermed innenfor målet på mellom 4,00 euro og 4,57 euro (2015: 3,15 euro). Også return on capital employed (ROCE) har igjen blitt forbedret, og nådde i 2016 opp på 21,3 % (2015: 17,2 %).

Solid finansiering og et sterkt cashflow muliggjør enda en dividendestigning
CEWE går etter den åttende dividendestigningen på rad. Ledelse og styre besluttet som følge av den positive resultatutviklingen og det solide cashflow fra driftsmessige aktiviteter på 93 mill. euro, at de på generalforsamlingen 31. mai 2017 ville foreslå aksjonærene en dividende på 1,80 euro per aktsje for regnskapsåret 2016 (året før: 1,60 euro per aktsje). Med den foreslåtte dividendeen oppnår aksjonærene på grunnlag av årssluttkursen 2016 (84,57 euro) en utbytteprosent på 2,1 %.

CEWE øker inntekten i fjerde kvartal med 5,9 %
Særlig den positive utviklingen innen området fotofinishing og veksten innen kommersielt onlinetrykk har medvirket til at CEWE i det siste og viktigste kvartalet økte omsetningen med 5,9 % til 228,5 mill. euro. Med 42,9 mill. euro oversteg EBIT også året før med 5,3 % (K4 2015: 40,8 mill. euro). Dermed har CEWE høstet omkring 38,5 % av den samlede årsomsetningen og 91 % av innkomsten i det viktige fjerde kvartalet. ”Et CEWE-fotoprodukt er den best tenkelige julegaven – individuell, personlig og i tillegg hjemmelaget”, uttaler Hollander. Både produktnyhetene og brukervennlige apper til mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett har vært med til å øke veksten. CEWEs varemerker CEWE FOTOBOK, CEWE KALENDER, CEWE CARDS OG CEWE VEGGBILDER samt flere fotogaver har vært de største bidragsyterne til omsetningen. Derfor steg omsetningen per foto fra 22,6 eurocent i samme kvartal året før med 7,9 % til 24,38 eurocent.

Omsetningsfremgang på kjerneområdet fotofinishing
CEWEs største forretningsområde har enda en gang overgått forventningene for regnskapsåret 2016. Sammenlignet med året før har omsetningen steget med 8,9 % til 452 mill. euro. EBIT oversteg året før med 52,0 mill. euro svarende til 29,5 % (2015: 40,2 mill. euro). Tendensen til å velge fotoprodukter i høy kvalitet setter også sitt preg på utviklingen av omsetningen. Dermed er det i 2016 igjen en kraftig stigning i omsetningen per foto på 9,1 %: Mens CEWE i 2015 havde en omsetning per foto på 18,57 eurocent, var den i regnskapsåret på 20,25 eurocent. I detaljhandelen har CEWE bekreftet omsetningsskiftet, som ble påbegynt i fjor: Med en ønsket redusering på 9,7 % av omsetningen, som nå er på 54,9 mill. euro (2015: 60,8 mill. euro), oppådde CEWE en lettere positivt EBIT på 0,6 mill. euro (2015: -0,4 mill. euro). Det forhøyede fokuset på marginene samt lavere omkostninger på området har utlignet effekten av omsetningstilbakegangen på handelen med kameraer. Kommersielt onlinetrykk har igjen vokst, idet området er vokst med 7,9 % til 84 mill. euro (2015: 77,8 mill. euro). For første gang har forretningsområdet på helårsbasis oppnådd en positiv EBIT. Med en EBIT på 1,6 mill. euro oversteg kommersielt onlinetrykk verdien fra året før med 2,5 mill. euro. I kategorien ”Annet”, hvor CEWE har samlet struktur- og samfunnsomkostninger samt resultatet fra eiendomsbesittelse og andeler, har særlig goodwill-avskrivninger på -3,9 mill. euro ført til en EBIT på -7,2 mill. euro. Andeler på dette forretningsområdet befinner seg typisk i en tidlig fase. ”Når vi har blitt overbevist om en lovende forretningsmodell, kan vi godt forsvare å påta oss starttap i en begrenset periode”, påpeker Hollander.

EBIT-mål 2017: + 5 mill. euro
Tross forhøyede omsetningsavgifter på fotobøker i Tyskland, skal konsernomsetningen stige en smule fra 593,1 mill. euro i 2016 til å ligge midt mellom 585 mill. euro og 615 mill. euro i 2017. Omsetningen innen området fotofinishing skal utvikle seg stabilt til lett stigende, forretningsområdet detaljhandel skal vise en noenlunde konstant til lett tilbakegående omsetningskurve, og kommersielt onlinetrykk skal på de fleste markeder stige enda mer i omsetning. Som følge av Brexit kan det britiske markedet være en unntagelse. Konsern-EBIT skal ligge innenfor en margin på 45 mill. euro til 51 mill. euro, EBT på 44,5 mill. euro til 50,5 mill. euro og resultatet etter skatt skal være på 30 mill. euro til 34 mill. euro. Dermed hever ledelsen i sin prognose for 2017 den operative EBIT-resultatskanalen med cirka 5 mill. euro sammenlignet med målsettingen for 2016.

Resultater etter forretningsområder

CEWE Enhet K4-2015 K4-2016 2015 2016
(1) Fotofinishing
Digitale bilder Mill. stk. 761,2 768,0 2.164,1 2.176,2
Analoge bilder Mill. stk. 14,5 11,5 70,7 56,0
Bilder i alt Mill. stk. 775,7 779,5 2.235 2.232
CEWE FOTOBOK Tsd. stk. 2.385,1 2.375,2 6.047,9 6.206,9
Omsetning Mill. euro 175,3 190,0 414,9 452,0
EBIT Mill. euro 39,3 45,9 40,2 52,0
Omstruktureringsomkostninger Mill. euro -0,4 -0,2
Inntekt US-internettaktivitet Mill. euro 0,4
Goodwill-avskrivning Mill. euro -2,6 -2,1 -2,6 -3,0
Salg av sete Graudenz, Polen Mill. euro 0,3
Utstyr, handelspartnere Mill. euro 2,1
Effekt av kjøpsprisallokasjon Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,4
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 42,1 48,1 43,4 52,8
(2) Detaljhandel
Omsetning Mill. euro 17,3 14,7 60,8 54,9
EBIT Mill. euro 0,9 1,0 -0,4 0,6
Omstruktureringsomkostninger Mill. euro -0,6
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 0,9 1,0 0,1 0,6
(3) Kommersielt onlinetrykk
Omsetning Mill. euro 22,8 23,1 77,8 84,0
EBIT Mill. euro 1,6 1,1 -0,9 1,6
Effekt av kjøpsprisallokasjon Mill. euro -0,5 -0,4 -2,1 -1,7
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 2,1 1,5 1,2 3,3
(3) Annet
Omsetning Mill. euro 0,4 0,6 0,6 2,2
EBIT Mill. euro -1,07 -5,0 -2,4 -7,2
Goodwill-avskrivning Mill. euro -3,9 -3,9
Effekt av kjøpsprisallokasjon Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,5
EBIT før særlige utgifter Mill. euro -1,0 -1,0 -2,2 -2,8
CEWE-konsernet K4-2015 K4-2016 2015 2016
Omsetning Mill. euro 215,8 228,5 554,2 593,1
EBIT Mill. euro 40,8 42,9 36,4 47,0
Særlige utgifter Mill. euro -3,4 -6,7 -6,1 -6,9
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 44,2 49,6 42,5 53,9
EBT Mill. euro 40,8 41,7 35,9 46,2
Resultat etter skatt Mill. euro 26,0 25,5 22,5 30,4

Det kan ha blitt foretatt avrundinger.

Utdypning til tabellen ”Resultater etter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med foto-hardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykkerivarer fra de online trykkeriportalene som CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto.

 

2016 sammenlignet med året før inkl. målene samt mål for 2017

CEWE-konsernet      Enhet 2015 Mål 2016 2016 Mål 2017
Digitale bilder Mrd. stk. 2,16 2,05-2,15 2,18 2,08-2,18
Analoge bilder Mrd. stk. 0,071 0,050-0,055 0,056 0,040-0,045
Bilder i alt Mrd. stk. 2,23 2,10-2,21 2,23 2,12-2,23
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 6,0 6,10-6,15 6,2 6,00-6,25
Omsetning Mill. euro 554,2 555-557 593,1 585-615
EBIT Mill. euro 36,4 40-46 47,0 45-51
EBIT-margin % 6,6 6,9-8,3 7,9 7,3-8,7
EBT Mill. euro 35,9 39-45 46,2 44,5-50,5
Resultat etter skatt Mill. euro 22,5 29-33 30,4 30-34
Resultat per utvannet aksje Euro/aksje 3,15 4,00-4,57 4,25 4,23-4,81

 

Fjerde kvartal 2016

CEWE-konsernet      Enhet K4-2015 K4-2016 Afvgl. % Afvgl. abs.
Digitale bilder Mill. stk. 761,2 768,0 0,9 % 6,8
Analoge bilder Mill. stk. 14,5 11,5 -20,7 % -3,0
Bilder i alt Mill. stk. 775,7 779,5 0,5 % 3,8
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 2,4 2,4 -0,4 % -0,01
Omsetning Mill. euro 215,8 228,5 5,9 % 12,7
EBIT Mill. euro 40,8 42,9 5,3 % 2,2
EBT Mill. euro 40,8 41,7 2,2 % 0,9
Resultat etter skat Mill. euro 26,0 25,5 -1,7 % -0,4

Det kan ha blitt foretatt avrundinger. Prosentavvik er grunnleggende utregnet med de presise verdiene.

Kulturby Aarhus 2017

Fotokonkurranse setter fokus på kulturåret Aarhus 2017

CEWE starter en stor fotokonkurranse for alle som besøker Aarhus og regionen i løpet av 2017

I samarbeid med en rekke velrenommertesponsorer lanserer CEWE en stor fotokonkurranse for alle som enten bor i eller besøker Midtjylland i løpet av 2017. Formålet med fotokonkurransen er å forevige kulturåret, sånn desom deltar i arrangementene opplever det.

Aarhus og regionene rundt er i hele 2017 spekket med kulturelle opplevelser for store og små. Det er disse mange unikeøyeblikkene CEWE sammen med en rekke store sponsorer vil være med til åfastholde: ”Hos CEWEvil vi gjerne være med til å vise hvordan kulturåret oppleves av alle dem som enten deltar foran eller bak kulissene. Det er alle disse menneskene som skaper kulturåret, og det er deres historier vi gjerne vil gi en plattform til åformidle”,uttaler administrerende direktør for CEWE Nordic, Ané Gyldholm.

Fotokonkurransen henvender seg til den brede befolkningen. Derfor kan alle uansett alder og ambisjonsnivådelta. Deltakerne blir oppfordret til å sende inn deres egne bilder i en eller flere av de seks kategorieneSport & lek, Natur, Generasjoner, Gastronomi, Arkitektur og Historie.

Mer informasjon om fotokonkurransen Aarhus 2017 finnes på www.cewefotobok.no/aarhus-2017.html

Premier for over 100.000 kr.

I tillegg til å være med til å gi et unikt perspektiv på kulturåret, har man også mulighet for å vinne en rekke flotte premier til en samlet verdi av mer enn 100.000 kr. De mange spennende premiene er sponsorert avOlympus, First Hotel Atlantic, Restaurant Substans, Nordic Seaplanes, Focus Nordic, Skallerup Klit, Sigma, Manfretto, Memphis Roadhouse, Toffifee, Ree Park Safari, DigitalFoto og CEWE.

Hver uke vinner det beste mobilbildet et par høretelefoner fra KOSS, mens månedens vinnerbilde premieres med enten sjokolade fra Toffifee, sesongkort til Ree Park Safari eller årsabonnement til DigitalFoto. Vinnerne av månedens bilde får også et gavekort til en CEWE FOTOBOK.

Our world is beautiful

Dansk fotograf fanger et øyeblikksbilde du ikke har sett før

Den danske fotografen Lars Lykke har deltatt med flere bilder i CEWEs internasjonale fotokonkurranse ’Our world is beautiful’. Lars har blant annet deltatt med bildet ’Checking for News’ i kategorien Mennesker.

Lars Lykke forteller at han tok bildet av munken da han var i Bhutan i september i fjor. Bhutan er et land i Himalaya mellom India og Kina, og er blant annet kjent for å ha som nasjonalt mål å være verdens lykkeligste land.

 

 ”Jeg snakket ikke med ham, men nøyde meg med å forevige ham med kameraet mitt”

 

”Den første dagen i Bhutan var jeg ute for å fotografere omgivelsene og noen av innbyggerne i Paro. Underveis møtte jeg på denne munken, som i lang tid satt og sjekket mobilen sin. Jeg snakket ikke med ham, men nøyde meg med å forevige ham med kameraet mitt.”forteller Lars.

Det eneste Lars vet, er at mannen på bildet er en buddhistisk munk. I Bhutan er tibetansk buddhisme hovedreligionen.

Teknikk

Bildet er tatt med et kamera av merket RICOH IMAGING COMPANY, LTD.  Modellen er PENTAX K-3.  Lars har valgt en ISO på 100 og blendertall på 2.8.

”Jeg valgte å bruke et lavt blendertall for å minske dybdeskarpheten og zoome helt inn for å få ham til å fylle mest mulig i bildet.” sier Lars.

 

Mer enn 20 år som fotograf

Til daglig jobber Lars Lykke på Moesgaard Museum ved Aarhus, hvor han blant annet tar bilder til Instagram-kontoen deres.

 

Hvordan oppsto interessen din for fotografering?

”Interessen for å fotografere begynte for snart 40 år siden på kulturskolen, hvor jeg lærte det grunnleggende både innen fotografering og mørkekamera-fotografering.  Senere ble jeg selv underviser på kulturskolen, hvor jeg iløpet av 12 år forsøkte å gi mange elever viten om fotografering og fremkalling.”

Lars har de siste 20 årene mest fotografert når han er på reiser, og det resulterer alltid i mange tusen bilder som krever veldig mange timers bearbeidelse i ettertid.

Our World is beautiful

Our World is beautiful: Månedens seier kom ved å kikke opp

Jens Sieckmann fremhevet i kategorien Arkitektur
Our World is beautiful: Månedens seier kom ved å kikke opp

En tur gjennom Rotterdam med fotoapparatet i hånden og med den moderne arkitekturen for øye: Jens Sieckmann lette målrettet etter januars vinnerbilde i fotokonkurransen Our world is beautiful 2016/2017. Han fanget Kubehusene med kameraet sitt – nå er den 40-årige softwareutviklerenblitt kåret som vinner i kategorien arkitektur.

Jens Sieckmann, kan du huske øyeblikket du tok bildet?
Ja – de fleste menneskene gikk enten bare forbi megeller så litt rart på mig da jeg halvveis oppe av trappen sattened stativet mitt og rettet kameraet mot himmelen. Kun en fransk turist utbrøt ”Ah, jeg vet hva det er han vil”. Hun hadde oppdaget motivet mitt.

Hva betyr bildet for deg?
For meg er bildet på sitt vis identiteten for byen Rotterdam: usedvanlig arkitektur, idéer, nytenkning, å prøve noe helt annet. Kubehusene representerer det alt sammen!

Hva liker du spesielt godt ved bildet ditt?
Symmetrien, fargekontrastene mellom primærfargene gul og blå og kontrasten mellom statisk arkitektur og en dynamisk himmel.

Jens Sieckmann reiser gjerne – i dette tilfelle er det til Norge. Vinnermotivet i Our world is beautiful er tatt i Rotterdam, Nederland. Foto: Privat
Jens Sieckmann reiser gjerne – i dette tilfelle er det til Norge. Vinnermotivet i Our world is beautiful er tatt i Rotterdam, Nederland. Foto: Privat


Hvordan begynte du å fotografere?
Faren min ga meg sitt gamle analogespeilreflekskamera. De manuelle innstillingsmulighetene og den bevisste bruken avalt fra sløring av elementer til å stille helt skarpt på motivet vakte interessen min. Byttet til det digitale (…) ga mange flere friheter. Å prøve – det vil si:å trykke på utløseren masse ganger – koster ingen penger lenger.

Hva betyr fotografering for deg? Og hva har fram til nå vært dine fem fineste fotograføyeblikk?
For meg er fotografering en lidenskap som forbinder teknikk med kunst. Men det er først vedetterbearbeidetpå pc’en at man for alvor kan virkeliggjøre visjonen sin.

«Det er viktig å ta seg tid. (…) Ingen finner det perfekte bildet med en gang. Jens Sieckmann»

Mine fem fineste fotograføyeblikker:

 • Mangfoldigheten av farger i Andesfjellenes høyland i Bolivia med røde innsjøer, brune fjell, hvit salt og blå himmel
 • Soloppgangen over risterrassene sør i Kina
 • Magien i Hallerbos, skogen i Halle ved Brussel, med sitt teppe av fiolette hyasinter og friske, grønne bøketrær
 • Speilingene i den moderne skyskraperarkitekturen i handelsdistriktet La Défense i Paris
 • Soloppgangen ved Madeiras nordkyst i 1,5 meter høye bølger

Hvilke tips har du til nybegynnere som gjerne vil begynne å fotografere?
Det er viktig å ta seg tidnår man skal ta bilder fra forskjellige perspektiver, og lære komposisjon. Ingen finner det perfekte bildetmed en gang. Dessuten må man kjenne sitt eget kamera godt, og ha kunnskap om dets funksjoner. Dermed unngår man frustrasjon og sparer tid.

Det er morsomt å ta bilder alene – men i en gruppe kan man lære veldig mye. Her kan man få tekniske og kompositoriske tips fra venner, et hint til et vakkert motiv og mye mer.Det er en god idé å finne likesinnedeman kan ta bilder sammen med. Lokale fotoklubber eller offentlige Fotowalks i større byer er gode utgangspunkter.

Men det viktigste kommer til slutt: Øvelse, øvelse, øvelse!

Our world is beautiful – slik deltar du:

Vinneren av Our world is beautiful mottar vår CEWE Photo Award, en valgfri reise og fotoutstyr til en samlet verdi av ca. 103.000 kr. Du kan lese mer om fotokonkurransen og delta på konkurransens nettside.

innovasjonsmesse

Magasin: CEWEs innovasjonsmesse

7. innovasjonsdag: CEWE inviterer kunder til å være med på å skape fremtiden
„CEWE vil ikke være en anonym bedrift“

I februar 2017 inviterte CEWE for 7. gang kunder og kollegaer til innovasjonsdag i EWE-Arena i Oldenborg. Arrangementet, somvarte i to dager, er avstor betydning for bedriftens fremtidsplanlegging. Den første dagen ble kollegaene fra inn- og utland presentert for eksisterende fotoprodukter samt for idéer og konsepter for kommende projekter. Den andre dagen kom ca. 100 kunder. Motivasjonen: Åfå kollegaer og kunders meninger og forslag med henblikk på åbruke dem i CEWEs planlegging av fremtiden.

„CEWE vil ikke være en anonym bedrift“

Elsker å reise og å vise fram bildene derfra i en CEWE FOTOBOK. Britta Bauer fra Berlin.
Elsker å reise og å vise fram bildene derfra i en CEWE FOTOBOK. Britta Bauer fra Berlin.

Styremedlem Thomas Mehls nevnte i åpningstalen sindet gode forholdet mellom bedriften og dens kunder –noen har deltatt på arrangementet flere år på rad. Eksperterhar flere ganger rådet ham til å gjennomføre markedsundersøkelser ved å gå gjennom gågaten og spørre tilfeldige forbipasserende. Til det svarer han alltid: ”Hvorfor? Vi har jo kundene våre som vi kommer så godt ut av det med!” Bedriften vil ikke ”være en anonym bedrift” og den vil ikke ”utvikle seg i en annen retning enn kundenes behov”. Tvertimot: Målet er nærhet til kundene.

Derfor var det en familiær og avslappet stemning på innovasjonsdagen. Produktmanager i CEWE, Nils Wellert uttaler: ”Både kundene og medarbeiderne var veldig nysgjerrige og entusiastiske. Det var en fantastisk energi der.”

 

Med huskjøpet kom den neste CEWE FOTOBOKEN
For å fange stemningen ble det tatt et fellesbilde med medarbeidere og kunder. Også Tanja Tabeling fra Bad Zwischenahn deltok i messen. Hun har opplevdutviklingen av CEWEs flaggskip CEWE FOTOBOK nesten helt fra begynnelsen.

Tanja: ”Fotobøker hører til enhver reise og større prosjekt.” I fjorkjøpte hun for eksempel et hus: ”Huset har selvfølgelig havnet i en CEWE FOTOBOK for å spare på minnene.” Hun lagde sin første fotobok for ti år siden,og etter det fikk hun smaken for å designe fotobøker.

Finner allerede sted for 7. gang: CEWEs innovasjonsdag.
Finner allerede sted for 7. gang: CEWEs innovasjonsdag.

Aktivt medlem av CEWE Community
”Hva gjør du med alle de digitale bildene?” Dette spørsmålet stilte Britta Bauer fra Berlin seg selv etter at  hun hadde anskaffet seg sitt første digitalkamera. Kort etter begynte hun å lage forskjellige fotoprodukter. Det var nærliggende fordi ”… det bare er bedre å holde bilder i hendene i trykket form. Da kan man også bedre fortelle historiene bak bildene.“ Hun har så mye erfaring med å designe fotobøkerat hun til og med hjelper i CEWE Communitys forum, hvor hun bidrar ved å gi råd og idéer til andre kunder.

 

CEWE nådde virksomhetens mål for 2016

 

 • Alle salgsmålene ble oppfylt i 2016 – omsetningen vokste med 7,0 % til 593,1 mill. euro
 • Som forventet ble 4. kvartal høysesongen for CEWE FOTOBOK og fotogaver
 • EBIT steg i 2016 med 29,2 % til 47,0 mill. euro (2015: 36,4 mill. euro)
 • Også kommersielt onlinetrykk og detaljhandel oppnådde positivt resultat
 • Avkastningen fra den innskutte kapitalen (ROCE) økte til 21,3 % (2015: 17,2 %)

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde omsetnings- og resultatmålene for forretningsåret 2016. Omsetningen er ifølge de foreløpige beregninger steget med 7,0 % til 593,1 mill. euro (2015: 554,2 mill. euro; omsetningsmål 2016: 555 til 575 mill. euro). Resultatet før renter (EBIT) steg med 29,2% til 47,0 mill. euro (2015: 36,4 mill. euro) og ligger dermed veldig nære EBIT-målet for 2016, som er 40 til 46 mill. euro. ”I julehandelen viste det seg igjen hvor mye vi profiterer på den høye tilfredsheten blant kundene våre, våre sterke varemerker og den ypperlige kvaliteten på varene: CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER og CEWE VEGGBILDER – som vi siden 3. kvartal tilbyr som klimanøytrale varemerker – i tillegg til de andre fotogavene, bidro kraftig til veksten”, uttaler Dr. Rolf Hollander, styreformann i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Resultater som ikke er bekreftet enda viser at det ikke kun er forretningsområdet fotofinishing som har bidratt til den positive utviklingen: Kommersielt onlinetrykk og detaljhandel medvirker også til det samlede resultatet. CEWE har klart å gjøre kommersielt onlinetrykk profitabelt. Ved igjen å kunne fremvise et forbedret resultat har CEWE i 2016 også bevist den reposisjonerte detaljhandelens positive utvikling.

CEWE FOTOBOK og andre CEWE varemerker bærer suksessen
Julekvartalet har med en omsetningsstigning fra 215,8 mill. euro til 228,5 mill. euro og en stigning i EBIT fra 40,8 mill. euro til 42,9 mill. euro levd opp til alle forventninger. Dermed står 4. kvartal for 38,5 prosent av den samlede omsetningen og 91,3 prosent av inntektene. Både produktnyheter og de brukervennlige appene til mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett bidrar til økt vekst. I tillegg til å bli kåret som testvinner i adskillige tester, har CEWEs selskaper igjen vist sine fremragende produksjons- og leveringsevner i julehandelen ved å levere personlige fotogaver til mange kunder til jul til riktig tid. ”Vår CEWE FOTOBOK og det brede sortimentet av fotogaver hører til blant de mest populære julegavene. Derfor er det veldig viktig for oss at kundene våre også i perioder med stor travelhet kan stole på CEWEs løfter: fortreffelig service, høy leveringssikkerhet og selvfølgelig produkter av høyeste kvalitet”, understreker Hollander. Den høye gjenkjennelsesverdien, vårt gode image og fornøyde kunder danner grunnlaget for fortsatt vekst.

Samtlige salgsmål nådd – digitalkvote på 97,5 %
CEWE har i 2016 i alt produsert 2,23 mrd. bilder. Dermed har CEWE overgått målet på mellom 2,10 – 2,21 mrd. bilder. Av de 2,23 mrd. bildene er 2,18 mrd. av disse digitale bilder (mål: 2,05 – 2,15 mrd.), mens kun 0,056 mia. er analoge bilder (mål: 0,050 – 0,055 mrd.). Digitalkvoten nærmer seg dermed med raske skritt 100 % – i 2016 var den allerede på 97,5 %. Det høye volumet av digitale bilder kan særlig tilskrives omsetningen av produktet CEWE FOTOBOK, som har økt til 6,2 mill. fotobøker (mål: 6,10 – 6,15 mill.). Også de øvrige varemerker CEWE KALENDER, CEWE CARDS og CEWE VEGGBILDER og andre fotogaver har overveiende vist en tosifret vekst.

ROCE stiger til over 21 %
Egenkapitalskvoten steg fram til 31.12.2016 med 1,5 prosentpoeng til 53,8 % (31.12.2015: 52,3%). Med utgangspunkt i resultatet før skatt (EBIT) på 47,0 mill. euro forbedret avkastningen fra den innskutte kapitalen (ROCE) seg fra 17,2 % (31.12.2015) til 21,3 %. ”Med vår solide finansielle posisjon og rentabilitet er vi innen en overskuelig framtid i stand til å tilby en så vidt mulig stigende dividende til aksjonærene våre”, forklarer CFO Dr. Olaf Holzkämper.

Alle angivelser er basert på foreløpige resultater som enda ikke er bekreftet. Den fullstendige, bekreftede årsavslutningen samt prognosen for regnskapsåret 2017 presenterer CEWE på generalforsamlingen i Frankfurt am Main 23. mars 2017.

2016 sammenlignet med 2015 (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Digitale bilder Mrd. stk 2,16 2,05 – 2,15 2,18
Analoge bilder Mrd. stk 0,071 0,050 – 0,055 0,056
Bilder i alt Mrd. stk 2,23 2,10 – 2,21 2,23
CEWE FOTOBOK Mill. stk 6,0 6,10 – 6,15 6,2
Omsetning Mill. euro 554,2 555 – 575 593,1
EBIT Mill. euro 36,4 40 – 46 47,0
EBIT-margin % 6,6 6,9 – 8,3 7,9
EBT Mill. euro 35,9 39 – 45 46,2

 

Fjerde kvartal 2016 (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet Q4-2015 Q4-2016 Avvik i % Avvik avsetning
Digitale bilder Mill. stk 761,2 768,0 +0,9 +6,8
Analoge bilder Mill. stk 14,5 11,5 -20,7 -3,0
Bilder i alt Mill. stk 775,7 779,5 +0,5 +3,8
CEWE FOTOBOK Mill. stk 2,4 2,4 -0,4 -0,01
Omsetning Mill. euro 215,8 228,5 +5,9 +12,7
EBIT Mill. euro 40,8 42,9 +5,3 +2,2
EBIT-margin % 18,9 18,8    
EBT Mill. euro 40,8 41,7 +2,2 +0,9

Prosentavvik er grunnleggende regnet ut med de nøyaktige verdiene.

Ad hoc-meddelelse
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividenden skal stige til 1,80 euro
På et møte har ledelsen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) på grunnlag av de foreløpige, ikke reviderte resultatene for forretningsåret 2016, besluttet å foreslå for styret en dividendestigning til 1,80 euro per dividendeberettiget aksje (dividende for forretningsåret 2016: 1,60 euro).

Forslaget om denne anvendelsen av overskuddet presenteres på generalforsamlingen etter at den reviderte årsoppgjørelsen er fremlagt. Deretter kan det treffes en endelig beslutning om bruken av overskuddet. Med forbehold for at styret på regnskapsmøtet 15. mars 2017 og aksjonærene på den ordinære generalforsamlingen 31. mars 2017 samtykker, svarer den foreslåtte dividende på 1,80 euro per aksje på grunnlag av årssluttkursen 2016 til en utbytteprosent på 2,1 %. Det er den åttende dividendestigningen på rad.

Aksjonærer oppnår en avkastning på 57,8 % i 2016
På grunnlag av kursen ved utgangen av 2015 (54,61 euro) steg CEWE-aksjen fram til slutten av desember 2016 med 29,96 euro til 84,57 euro (+ 54,9 %). Hvis dividenden for forretningsåret 2015 regnes med, lå CEWE-aksjonærenes avkastning i 2016 på 57,8 %. Med den foreslåtte dividende på 1,80 euro per aksje oppnår aksjonærene på grunnlag av årssluttkursen for 2016 dessuten en dividendeavkastning på 2,1 %.

Om CEWE: CEWE er representert med 12 høyteknologiske produksjonsfasiliteter og ca. 3.400 medarbeidere fordelt på 24 europeiske land, noe som gjør CEWE til Europas markedsleder innen fotofinishing. CEWE leverte i 2016 ca. 2,2 mrd. bilder og over 6,2 mill. CEWE FOTOBØKER samt fotogaver til ca. 25.000 handelspartnere i Europa. CEWE er ”First Mover” innen utviklingen og introduksjonen av nye digitale teknologier og produkter i fotobransjen.
Salgsselskapet CEWE Nordic i Danmark med ca. 30 fastansatte har ansvaret for hele Norden. CEWE Nordic feirer 50-årsjubileum i 2017. Les mer om CEWE Nordic og fotoproduktene på www.cewefotobok.no.

Konfirmasjon 2017:

Konfirmasjon 2017: Personlige fotoinvitasjoner og fotodekorasjoner fra CEWE

Konfirmanten bruker mye tid sammen med foreldrene sine på å planlegge alt fra invitasjoner og konfirmasjonsklær til meny sånn at alt er perfekt til den store dagen. Derfor blir konfirmasjonsfesten like unik som konfirmanten. Med CEWE CARDS kan dere formidle konfirmantens personlighet med alt fra invitasjoner til borddekorasjon og takkekort.

Presenter konfirmasjonsstilen med invitasjonene       
Noen konfirmanter liker en klassisk stil, noen elsker et edgy look, noen vil gjerne ha et gjennomgående tema mens andre er opptatt av fargene. CEWE CARDS store sortiment gir dere gode muligheter til å gjenspeile konfirmantens ønsker til den store dagen i invitasjonene: Dere kan velge mellom en rekke foldekort, utallige design og layouter. På den måten kan dere sørge for at konfirmantens yndlingsfarger og stilen i festen avspeiles i invitasjonene. Det sammen gjelder for bildet som skal på kortet. Dere bestemmer selv hvilket bilde som skal på invitasjonene: Kanskje det skal være et babybilde, et bilde av konfirmanten i fastelavnskostyme, et skolebilde eller et sort/hvitt-foto?

Hvis dere har et fargetema for konfirmasjonen kan dere med formatene foldekort klassisk (10 x 15 cm) og XL velge en konvolutt med farge som matcher temaet. På den måten er dere godt i gang med å skape en konfirmasjon som er gjennomført allerede før festen starter.

DIY-tips: Elsker konfirmanten å være kreativ er det opplagt å bruke moderne art prints med deres egne bilder som invitasjon. Art prints gir dere mulighet til å designe invitasjonene med moderne skrifttyper, flotte rammer og kule filtre. På baksiden kan konfirmanten skrive invitasjonene til familie og venner for hånd. Mer personlig og unikt blir det ikke!

Foldekort klassisk i formatet 10 x 15 cm fås fra veil. pris 15,90 kr. pr. stk. (selges i sett med 10 stk. inkl. konvolutter)
Foldekort XL fås fra veil. pris 11,90 kr. pr. stk. (selges i sett med 10 stk. inkl. konvolutter)
Art prints kvadratiske fås fra 9,94 kr. pr. stk. (selges i sett med 16, 24 og 32 stk.)

Personlig dekorasjon med bilder av konfirmanten
Gjenspeil stilen dere allerede har skapt med invitasjonene i borddekorasjonen: CEWE CARDS gir dere mulighet til å designe flotte bordkort og menyer med deres egne bilder. Også her har dere mulighet til å velge mellom tallrike designmaler så det er enkelt å tilpasse invitasjonen til borddekorasjonen. Dere kan velge å sette et bilde av konfirmanten på alle bordkortene eller sette individuelle bilder av gjestene på dem. Hvis det er barn på festen blir det enkelt for dem å finne plassene sine. En meny som matcher bordkortet gjør at dere kan presentere dagens meny og drikkevarer på en flott og elegant måte. Dere kan selv designe alle sidene på menyen så det også er plass til at konfirmanten f.eks. kan skrive en liten hilsen til alle gjestene eller et personlig dikt.

DIY-tip: Dere kan også velge å bruke retro prints som bordkort. På den måten får dere moderne bordkort som passer godt til art print-invitasjoner. Personliggjør også borddekkingen enda mer med flotte fotoklistermerker som f.eks. kan brukes til å holde serviettene sammen. Dere kan også skape helt unike blomstervaser ved å dekorere noen retro glassflasker med stilfulle fotoklistremerker.

Bordkort fås fra veil. pris 9,90 kr. pr. stk. (selges i sett med 10 stk.)
Menyer fås fra veil. pris 22,90 kr. pr. stk. (selges i sett med 10 stk.)
Retro prints fås fra veil. pris 8,69 kr. pr. stk. (selges i sett med 16, 24 og 32 stk.)

Avrund konfirmasjonen med personlige takkekort
Etter festen er tiden kommet får å sende en takk til de mange familiemedlemmene og vennene som enten har deltatt på feiringen eller har sendt en kjærlig tanke til konfirmanten. Design takkekortet med et bilde av konfirmanten fra dagen og enda en gang et design som matcher det dere har brukt til invitasjonene, bordkortene og menyene. Så enkelt er det å sørge for at konfirmasjonen er gjennomført fra start til slutt. Dere kan f.eks. velge formatet postkort som takkekort hvor bilde av konfirmanten kommer i fokus på den ene siden og teksten på den andre. Her kan dere også velge mellom tallrike layouter som gir rik mulighet til å leke med uttrykket på takkekortet. Klarer dere ikke velge mellom bildene eller skal det være med et ekstra bilde, kan dere f.eks. velge et layout hvor dere kan sette inn flere bilder på én gang.

Postkort fås fra veil pris 7,90 kr. pr. stk. (selges i sett med 10 stk.)

Få mere inspirasjon til konfirmasjonen på www.cewe.no og på temasiden her.

Morsdagen

Gi mor en takk med personlige fotogaver til Morsdagen

 

Den andre søndagen i februar er det igjen tid for offisielt å si takk og vise mødrene våre hvor mye de betyr for oss – uansett hvor gamle vi er. Tradisjonelt får mor alltid en bukett blomster eller sjokolade, som raskt forsvinner igjen. Med personlige fotogaver fra CEWE kan du designe morsdagsgaver som mammaen din aldri vil glemme.

Fotogaver som hentes frem, gang på gang
Med en CEWE FOTOBOK har du med dine egne bilder mulighet til å vise moren din hvor mye hun betyr for deg. En mer personlig gave finnes nesten ikke. Du har uendelige muligheter når du skal designe din CEWE FOTOBOK. Tenk derfor over et tema aller først. Det kunne f.eks. vært bilder fra barndommen din til i dag, bilder fra den siste ferien, fra jul eller andre felles opplevelser dere har hatt. Med en QR-kode kan du innsette små videosekvenser som komplementerer de flotte bildene. En morsom idé er også å skrive små historier som forklarer det som skjer på bildene. På den måten glemmer dere aldri de mange opplevelsene der har hatt sammen, og moren din får en fotogave som hun vil hente frem igjen og igjen.

CEWE FOTOBOK fås i flere forskjellige varianter f.eks. i formatet mini fra 89,00 kr. (veil. pris).

En annen god idé til en personlig fotogave til verdens beste mamma, er en fotokalender med 12 bilder av hennes små gullklumper. Piff opp kalenderen med å skrive inn små gaver i hver måned. Den ene måneden kan du f.eks. gi en lunsj, en annen dag kanskje en spa-tur, en tredje måned får hun kanskje ekstra hjelp med husarbeidet. På den måten minner du hele tiden moren din på hvor mye hun betyr for deg. Du velger selv hvilken måned kalenderen skal starte, så den kan tas i bruk med en gang.   

CEWE KALENDER fås i flere forskjellige varianter f.eks. i formatet A4 fra 139,00 kr. (veil. pris).

Små fotogaver gir stor glede
Der finnes ikke noe hyggeligere enn at sitte inne på en regnværsdag med en varm kopp kakao og et spill sammen med mamma. Er det mindre barn i familien, er en hyggelig gave til morsdagen derfor et puslespill eller bildelotto med et bilde av hele familien påtrykt. Små barn synes også det er gøy å lage deres helt egne gaver. En sikker hit er derfor personlige bilder som klippes i hjerteform og klistres på rødt hjerteformet papp. Sett evt. en snor i hjerterne og heng dem opp på en gren eller på oppslagstavlen. Så har du en personlig dekorasjon til hjemmet som med garanti fører til et smil på mors lepper hver gang hun ser på den. Du kan også velge å fremkalle bildene dine som Retro Prints. Retro Prints gir deg mulighet til å skrive en personlig hilsen under bildet, samtidig som de gir hjemmet en moderne twist. De kan f.eks. settes opp på veggen i hjerteform, så det er det første mor ser når hun står opp om morgenen.

Puslespill fås fra 79,00 kr. (veil. pris)

Bildelotto fås fra 129,00 kr. (veil. pris)

Bilder kan fremkalles for 0,65 kr. pr. stk. (veil. pris)

Retro Prints fås i sett med 16, 24 og 32 stk. fra 139,00 (veil. pris)

Store øyeblikk fortjener store formater
Har moren din store tomme vegger hjemme, eller trenger hun bare å få hengt opp noe nytt? Da er den perfekte morsdagsgaven et CEWE VEGGBILDE med ditt eget bilde. Det kunne f.eks. være et felles bilde dere har tatt på en ferie, eller kanskje et bilde av hennes små gullklumper. En annen morsom idé er å bestille ditt CEWE VEGGBILDE med flerdelt motiv. Da kan du enten dele opp et bilde i flere deler, eller velge forskjellige motiver. Forskjellige motiver kunne f.eks. være av barna som viser hvordan de har utviklet seg fra å være små babyer til unge mennesker.

CEWE VEGGBILDER på alu-plate fås fra 149,00 (veil. pris)

Har du ikke mulighet til å være hjemme hos mor på morsdagen, fortvil ei. Med vår CEWE FOTOBOK-app kan du raskt og enkelt sende et postkort med ditt eget bilde. På den måten viser du på aller kjærligst vis at du tenker på mor, selv om du ikke kunne være hjemme hos henne.

Få mye mer inspirasjon på vår temaside: Morsdag og vår hjemmeside www.onlinefotoservice.no.

Gi mor en CEWE FOTOBOK Gi mor et puslespill

CEWE FOTOBOK

Bevar årets små og store opplevelser i en CEWE FOTOBOK

Smarttelefonen er alltid ved din side så du raskt kan ta bilder av alle årets opplevelser. I ferier og under begivenheter som bursdag, bryllup eller konformasjon har du kanskje også med digitalkameraet. Du tar garantert mange bilder i løpet av året, uansett om de er tatt med smarttelefon eller kamera. Du kan samle alle disse bildene i en årbok fra CEWE FOTOBOK så du gang på gang kan se på dem sammen med familien.

Gjenopplev øyeblikk fra året som har gått
Det er ikke rent sjeldent at alle de fine bildene som blir tatt  i løpet av året bare blir liggende på dataen eller smarttelefonen uten å bli sett på igjen. Eline K. Gantzhorn, som elsker å designe CEWE FOTOBØKER til alle anledninger, møtte dette problemet for et par år siden. Hun forteller at ”idéen med å bruke CEWE FOTOBOK som årbok oppsto i takt med at jeg hadde tatt så mange bilder som bare lå på dataen og slett ikke kom til sin rett.” Eline satt seg derfor ned, kikket gjennom bildene fra året som var gått og valgte ut de beste bildene til årboken. Ikke nok med at de mange bildene fra året kommer til sin rett, så er det også hyggelig å kunne ta ned fotoboken fra hylla og sette seg i sofaen sammen med familien for å gjenoppleve alle de fine øyeblikkene. Det er også noe Eline Gantzhorn elsker: ”Det er en fin opplevelse å sitte og bla gjennom minnene og minnes det man har opplevd i årets løp.”

I løpet av et år blir det tatt mange flere bilder enn du kanskje regner med. Før du går i gang med å designe årboken din er det en god idé å gjennomgå alle bildene og sortere dem etter tema. Årbok-temaet ditt kan f.eks. være årstidene, årets ferier eller begivenheter. Ved å tenke gjennom temaet ditt før du går i gang med å designe, sørger du for en rød tråd gjennom hele fotoboken. Når du har temaet ditt på plass kan du dessuten sortere alle de flotte bildene dine i mapper med de overskriftene du ønsker i CEWE FOTOBOKEN din. På den måten får du enkelt overblikk over bildene dine. Det gjør det lettere for deg å velge hvilke bilder som passer inn i fotoboken din og ikke.

Uendelige designmuligheter
Utover bilder kan du også velge å innsette videoer i årboken. Når du innsetter en video oppretter systemet automatisk en liten QR-kode som du kan scanne med smarttelefonen mens du ser i fotoboken. På den måten kan dere se morsomme og hyggelige videoer fra opplevelsene deres som gir en ekstra dimensjon og historie til bildene. Sammen med personlige cliparts, egne tekster og layouts får du en helt unik og ytterst personlig fotobok. Den er også en opplagt gave til f.eks. besteforeldre.

Du har uendelige muligheter til å designe fotoboken din akkurat som du vil ha den. Alt etter formatet på CEWE FOTOBOKEN kan du blant annet velge mellom opptil fem forskjellige papirtyper. Hvis du gjerne vil at fargene i CEWE FOTOBOKEN din skal stråle kan du velge en av CEWEs blanke fotopapir. Liker du bedre et dempet og elegant uttrykk kan du velge en av de matte variantene. Papirtypen «fotopapir» har også en såkalt layflat, hvor sidene blir klistret sammen to og to. På den måten unngår du den klassiske bretten i midten av CEWE FOTOBOKEN din. Dette gjør denne papirtypen spesielt velegnet til store bilder som gjerne må gå på tvers av to sider.

CEWE FOTOBOK
Bakgrunnen for CEWE FOTOBOKs store suksess, i form av mer enn 30 millioner solgte eksemplarer i løpet av de siste 10 årene, er den høye produktkvaliteten, et brukervennlig fotoprogram samt en kompetent og imøtekommende kundeservice. CEWE har innført 100 % fornøydgaranti fordi hver eneste CEWE FOTOBOK skal ha den samme høye kvaliteten. Er du derfor ikke 100 % fornøyd med fotoboken din kan få ordren din fremstilt på nytt gratis, eller få pengene tilbake.

CEWE FOTOBOK fås i mange forskjellige formater – helt fra Mini til XXL – og med et fleksibelt sideantall (fra 26 til 178 sider). Den fås også med mange flotte innbindinger (fra hardcover over lerret til skinn).

Du kan lese mer på www.cewefotobok.no. På CEWE FOTOBOKs facebookside og YouTube-kanal kan du se videoer med tips og triks til din CEWE FOTOBOK.

aarbog_v5ab_2016_no