Ny formann for CEWE pr. 1. juli 2017

 
Dr. Christian Friege blir fra 1. juli 2017 ny styreformann for Neumüller CEWE Color Stiftung. Som en personlig heftende partner ivaretar Neumüller CEWE Color Stiftung den børsnoterte CEWE Stiftung & Co. KGaAs forretninger. Den operative delen er samlet i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Dr. Rolf Hollander (65) fratrer etter planen sin stilling fra 30. juni 2017, fordi han har nådd CEWEs gjeldende aldersgrense. Han vil heretter være styreformann for fondets styre. Fondets styre utnevner medlemmene i Neumüller CEWE Color Stiftungs styre.

Langsiktig plan
Som en av firmaets direktører har Dr. Christian Friege (50) siden 1. januar 2016 vært direktør for forretningens nasjonale og internasjonale salg. Dr. Friege, som er utdannet innenfor business administration, har tidligere hatt poster som styreformann for Lichtblick AG, styreformann hos Debitel AG og har innehatt en rekke nasjonale og internasjonale management-stillinger hos Bertelsmann. ”Christian Friege besitter fremragende lederevner. Han kommer til å lede et sterkt og erfarent styre,” uttaler Wilfried Mocken, formann for Neumüller CEWE Color Stiftungs fond. En langsiktig og innovativ plan for alle nivåer er på plass, hvilket viser firmaets høye grunnivå. ”Virksomheten er med sitt kompetente og suksessfulle styreteam optimalt utrustet til å fortsette med å forfølge den nåværende strategiske utviklingsplanen – også selv om det kommer en ny formann,” understreker Otto Korte, formann for CEWE Stiftung & Co. KGaAs representantskap.

Dr. Rolf Holland overtar fra 1. juli 2017 ledelsen av fondet
Fondet og hovedaksjonærene, Neumüller-arvingenes fellesskap, har samtidig bedt Dr. Rolf Hollander om å overta formannsposten i fondet. Wilfried Mocken (73), som har vært formann for fondet Neumüller CEWE Color Stiftung siden 1992, fratrer posten 30. juni 2017. Fondet takker den erfarne forretningsmannen Wilfried Mocken, som bl.a. har vært generalfullmektig for Semper idem Undereberg GmbH, for hans kloke og visjonære ledelse av fondet samt hans profesjonelle forretningsorienterte støtte av styre og medarbeidere – spesielt i forbindelse med transformasjonen av CEWE.

Suksessfull transformasjon under Hollanders ledelse
Dr. Rolf Hollander har jobbet for CEWE siden 1986, siden 1992 som styremedlem, siden 2002 som styreformann for CeWe Color Holding AG og siden 1995 som styreformann for Neumüller CEWE Color Stiftung. Under hans ledelse har CEWE ikke bare mestret overgangen fra analog til digital foto – med stor suksess – men også posisjonert CEWE FOTOBOK som markedsfører i Europa, samt ekspansjonen innenfor området kommersielt onlinetrykk. Virksomhetens nye vekstområde nådde allerede break even-punktet i første halvdel av 2016, hvilket var tidligere enn planlagt. Det resolutte arbeidet i de siste ti årene for å oppnå en klok markedsposisjon har i høy grad bidratt til virksomhetens positive utvikling. Mens CEWE som varemerke stort sett var ukjent for 10 år siden, ligger den støttede varemerkebevisstheten nå på 70 % (ustøttet: 44 %). Digitaliseringen har CEWE ikke bare grepet som en sjanse til å effektivisere forretningsprosesser, men også til å utvikle sine egne forretningsmodeller. Eksempler på denne vellykkede transformasjonen er titler slik som ”Best Innovator” (2010), ”Superbrand 2014”, ”Århundredets brand” (2015) og ”Digital Champions Award” (2016).

Transformasjonen har betalt seg selv: Overskuddet er åttedoblet
Transformasjonen av bedriften har betalt seg selv: Resultatene etter skatt er mer enn seksdoblet siden 2003. Bare i år har resultatene steget med 19 % til 37 % i forhold til 2015. Dermed har resultatene siden 2003 som minimum åttedoblet seg. Kursen på CEWE-aksjen steg under ledelse av Dr. Hollander fra 11,50 euro til over 80 euro. CEWEs markedskapitalisering ligger nå også på langt over 600 millioner euro (slutten av 2001: 64,4 mill.). Dividenden steg syv ganger i strekk. Styret er også positivt innstilt i forhold til en dividendestigning i de kommende årene. Formannen for CEWE Stiftung & Co . KGaAs representantskap Otto Korte uttaler: ”Vi takker Dr. Rolf Hollander for hans suksessfulle ledelse av bedriften. Vi er overbeviste om at den positive utviklingen vil fortsette fremover på grunn av den sterke markedsposisjonen, samt takket være den fortreffelige ledelsen og ytterst engasjerte medarbeidere.”

Les mer på www.cewe.no

CEWE med den syvende dividendestigningen på rad

 

 • Styret foreslår en dividendestigning på 1,60 euro per aksje
 • Dividendeutbyttet på 2,9 % på grunnlag av årets sluttkurs fra 2015
 • Alle forretningsmålene for 2015 er nådd

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) presenterer den syvende dividendestigningen på rad for sine aksjonærer. Etter et vellykket regnskapsår, hvor virksomheten har nådd alle forretningsmål, vil styret på generalforsamlingen 1. juni 2016 anbefale en dividende for regnskapsåret 2015 på 1,60 euro pr. aksje (+5 eurocent pr. aksje i forhold til i fjor). ”Vår inntjeningsevne og solide balanse har for syvende år på rad muliggjort en absolutt stigende dividende”, uttaler Oluf Holzkämper, økonomisjef i CEWE.
 
Alle tre forretningsområder har bidratt til den positive utviklingen
Virksomhetens omsetning steg etter et godt julekvartal med 5,8 % til 554,2 mill. euro (2014: 523,8 mill. euro) og oversteg dermed klart målet på 515 mill. euro til 535 mill. euro. Resultatet før renter (EBIT) har vist en usedvanlig stigning på 13 % til 36,8 mill. euro (2014: 32,6 mill. euro; EBIT-mål 2015: 32 mill. euro til 38 mill. euro). Korrigert for engangsutgifter som restaurering og goodwill-nedskrivninger på i alt 3,6 mill. euro ville EBIT likevel ha ligget over de 40 mill. euro.

Resultatet etter skatt har steget fra 21,4 mill. euro til 22,7 mill. euro (mål: 20 mill. euro til 24 mill. euro). Også resultatet pr. aksje traff med 3,24 euro målet på mellom 2,87 euro og 3,45 euro (2014: 3,07 euro). Alle de strategiske forretningsområdene har bidratt til den positive resultatutviklingen”, uttaler Rolf Hollander, styreformann for CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Forretningsområdet ”fotofinishing” bekrefter de siste årenes positive utvikling, da dette området nok en gang har gått mer frem enn forventet. ”Vår solide investering i marketing, vår vedvarende produktinnovasjon og stigende andel av verditilvekst er en hjelp for våre handelspartnere og gir oss et godt utbytte”, forklarer styreformannen. CEWE FOTOBOKEN har også i 2015 vært det aller viktigste produktet. Men også i kommersielt onlinetrykk og i detaljhandelen ”har våre forventninger blitt innfridd med den tydelige resultatframgangen”. Det er ikke kun detaljhandelssegmentet, som etter omposisjoneringen igjen har oppnådd vekst. Hollander: ”Kommersielt onlinetrykk har med sin vedvarende vekst til og med oversteget break-even et år tidligere enn planlagt”.

Aksjonærer har i 2015 nådd en avkastning på 9,0 %
CEWE-aksjen kunne på grunnlag av årssluttkursen 2014 (51,51 euro) inntil slutten av desember 2015 notere seg en vekst på 3,10 euro til 54,61 euro (+6,0 %). Inklusiv dividenden som ble utbetalt i regnskapsåret 2014, lå CEWE-aksjonærenes utbytte på 9,0 % i 2015.

Med den aktuelle dividenden på 1,60 euro pr. aksje oppnår aksjonærene på grunnlag av årssluttkursen 2015 dessuten et dividendeutbytte på 2,9 %.

CEWE presenterer den fullstendige årsoppgjørelsen på presse- og analysekonferansen 23. mars 2016 i Frankfurt.

År 2015 i sammenligning med året før

CEWE Enhet 2014 Mål 2015 Nådd i 2015
Digitalbilder Mill. stk. 2,2 2,10-2,15 2,16
Filmbilder Mill. stk. 0,09 0,065-0,070 0,07
Bilder i alt Mill. stk. 2,29 2,17-2,22 2,23
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 5,9 6,0-6,1 6,0
Omsetning Mill. euro 523,8 515-535 554,2
EBIT før spesielle utgifter* Mill. euro 32,6 40,4
EBIT-margin før spesielle utgifter* % 6,2 7,3
EBIT Mill. euro 32,6 32-38 36,8
EBIT-margin % 6,2 6,6
EBT Mill. euro 31,5 30-36 36,3
Resultat etter skatt Mill. euro 21,4 20-24 22,7
Resultat pr. aksje Euro/aksje 3,07 2,87-3,45 3,24

 

Fjerde kvartal 2015

CEWE Enhet K4 2014 K4 2015 Avvik. % Avvik. abs.
Digitalbilder Mill. stk. 745,6 761,2 2,1 15,6
Filmbilder Mill. stk. 17,8 14,5 -18,5 -3,3
Bilder i alt Mill. stk. 763,4 775,7 1,6 12,3
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 2,3 2,4 5,7 0,1
Omsetning Mill. euro 194,8 215,8 10,8 21,0
EBIT før spesielle utgifter* Mill. euro 37,3 43,6 16,8 6,3
EBIT-margin før spesielle utgifter* % 19,2 20,2
EBIT Mill. euro 37,3 41,0 9,9 3,7
EBIT-margin % 19,2 19,0    
EBT Mill. euro 37,2 41,1 10,5 3,9
Resultat etter skatt Mill. euro 25,9 26,1 1,0 0,2

 

* Restaureringsomkostninger fra første kvartal 2015 samt goodwill-nedskrivninger vises som spesielle utgifter. Prosentavvikelser er grunnleggende utregnet med de nøyaktige tallene.

CEWE FOTOBOK

Samle de beste bildene dine fra 2015 i en CEWE FOTOBOK

Kanskje husker du 2015 for én eller to bestemte begivenheter som bryllup, en rund bursdag, en fantastisk ferie eller for gleden av å by et nytt familiemedlem velkommen til verden. Uansett hvordan du husker 2015 vil du når du setter deg ned med bildene, garantert bli overrasket over alle de skjønne små og store opplevelsene som har vært i løpet av året. Med en årbok fra CEWE kan du sørge for at alle disse opplevelsene aldri blir glemt.

Arbeid ut i fra et tema
2016 er godt i gang og det er tid for å gjøre opp status for året 2015. En hyggelig måte å gjøre det på er å se igjennom alle bildene dine og samle de beste av dem i en CEWE FOTOBOK. Med det brukervennlige fotoprogrammet fra CEWE kan du designe fotoboken din akkurat som du vil ha den. Med de uendelig mange mulighetene er det en god idé å tenke over en rød tråd eller et tema før du går i gang med å designe din CEWE FOTOBOK. Det gjør ikke bare boken din mere lesevennlig men motiverer også leseren til å se videre, side efter side.

Den tradisjonelle måten å bygge opp en årbok på er å inndele boken i 12 kapitaler, ett kapitel for hver av årets måneder. En morsom detalj til den typen årbok kunne være å supplere bildene til hver måned med utvalgte avisutklipp som f.eks. handler om de største begivenhetene i Norge og verden i løpet av den aktuelle måneden. På den måten får du en kronologisk årbok som samtidig er et lite stykke verdenshistorie fra året 2015. Dette gjør boken morsom å ta ned fra hyllen og vise til familie og venner i mange år frem i tid.

En annen måte å sikre en rød tråd i årboken din på er ved f.eks. å dele den inn etter temaer. Under temaet ”ferie” kan du da samle de beste bildene fra årets ferier. Dette kan være bilder av en hyggelig stund med spill og kakao etter en lang og morsom vinterferiedag på ski, lek i bassenget eller havet i sommerferien og av årets kastanjedyr som ble lagd under en tur i skogen i høstferien. Et annet tema kunne være ”Bursdager”, hvor du samler alle bildene fra bursdagsselskapene. Det kunne også være ”Feiringer” hvor du samler bilder av alt fra familiens dåpsfeiringer og brylluper til den siste julefesten. Har du en hobby kan du også lage et avsnitt med bilder av alt det du har produsert i løpet av året. Hvis ett eller flere familiemedlemmer driver med en sport er det også opplagt å lage et kapitel dedikert til årets sportsbegivenheter i familien. Det er med andre ord uendelig mange muligheter når du skal designe årboken din.

Utnytt fotoprogrammets mange muligheter
Med det brukervennlige fotoprogrammet fra CEWE har du utallige muligheter til å piffe opp boken din og gi den akkurat det uttrykket du gjerne vil ha.

Du kan f.eks. tilføye flotte Cliparts og layouter til fotoboken, som på en fin måte supplerer bildene dine. I den nyeste versjonen av fotoprogrammet kan du dessuten endre fargen på Cliparts så de passer perfekt sammen med fargene på bildet ditt. Som en annen morsom detalj kan du tilføye videoer til CEWE FOTOBOKEN via en QR-kode. På den måten hever du fotoboken et ekstra nivå og gjør bildene dine enda mer levende. Det rørende øyeblikket hvor brudeparet sier ja til hverandre, et ordentlig mageplask i bassenget, eller hunden som plutselig oppfører seg som en valp igjen i høstens blader… Alle årets store og små øyeblikk kan sees gang på gang sammen med bildene som er tatt ved samme anledning.

Tips: Det kan være utrolig fristende å bruke så mange design og skrifttyper som mulig, da alle bidrar til noe helt spesielt til fotoboken. Det er viktig at du vurderer hvordan det virker for leseren. For mange forskjellige design og skrifttyper kan nemlig gjøre at boken din virker litt rotete og uoversiktlig. Hold deg derfor til et par gjennomgående design og skrifttyper i hele boken.

En CEWE FOTOBOK fås f.eks. i formatet ”Stor” fra 169,00 kr.

Les mere, bli mer inspirert og se alle CEWE FOTOBOK-formatene på www.onlinefotoservice.no.

CEWE FOTOBOK – årets mest personlige julegave, med tilfredshetsgaranti

 

Gaven som også gleder etter jul: CEWE FOTOBOK
Mulighetene er uendelige når du skal lage en CEWE FOTOBOK som julegave. Du bestemmer selv hva boken skal inneholde av bilder og tekst, hvilket størrelse, innbinding og hvilket papir boken skal trykkes i. En CEWE FOTBOK er den mest personlige gaven du kan gi, både til familie og venner.

Det er alltid en god idé og ha et overordnet tema for fotoboken. En sikker vinner for eksempel bilder fra det forbigåtte året. Da bli alle opplevelsene dere har hatt sammen rammet inn i en personlig bok, og denne kan tas frem gang etter gang. Man kan også dele boken inn etter årstider, og dette er en annerledes og morsom måte å gjøre det. Du kan for eksempel starte boken med temaet ”Vinter”. Her setter du inn bilder fra årets skiferie eller barnas snømenn. ”Våren” viser bildene fra årets jakt etter påskeegg, mens ”Sommer” viser høydepunktene fra sommerferien. Til sist kan ”Høsten” for eksempel vise alle kastanjedyrene som har blitt laget, eller turer i den fargerike skogen. Når boken deles inn på den måten, så blir det enkelt å sette inn bilder fra familiefester, bursdager og andre merkedager også.

Omslaget på en CEWE FOTOBOK kan også designes med bilder og tekst etter eget valg. Med en direkte tiltale på den første siden – for eksempel i form av et lite brev – får gavemottakeren en fornemmelse, helt fra start, hva som er bokens tema. Når innholdet følger en rød tråd, blir det ekstra spennende for leseren å tenke tilbake på opplevelsene, og det blir tydelig at det ligger kjærlighet bak utformingen av boken.

En ekstra morsom idé er å integrere videoer via QR-koder i CEWE FOTOBOKEN: Det hysteriske fallet på ski og glad barnelatter på stranden gir fotoboken en ekstra dimensjon. Den veldig brukervennlige softwaren fra CEWE gjør det også enkelt å designe boken akkurat slik du ønsker. Innebygget i programmet finner du blant annet cliparts, rammer, bakgrunner og maler som hjelper deg med å finne nøyaktig det uttrykket du ønsker.

Du kan hente den prisbelønnede bestillingssoftwaren gratis på www.cewefotobok.no, hvor du også finner kundeeksempler og instruksjonsvideoer til inspirasjon.

CEWE FOTOBOK
Med mer enn 30 millioner solgte CEWE FOTOBØKER i løpet av de siste 10 år, vitnes det om en høy produktkvalitet en brukervennlig software, og en kompetent og imøtekommende kundeservice. Disse faktorene danner bakgrunnen for bestselgerens store suksess.

CEWE FOTOBOK står – med sine 11 produksjonsenheter og salgsselskaper i 24 land – fullt inne for kvaliteten. Dette blev stadfestet da CEWE innførte sin produktgaranti ”100 % tilfredshet – eller pengene tilbake”.

Produktet fås i mange forskjellige formater (fra en Mini til XXL), med allsidige sideantall (fra 26 sider til 154 sider) og med flotte innbindinger (fra hardcover trukket over lerret til lær).

Les mer og finn inspirasjon til den perfekte julegave på www.cewefotobok.no

Sjokoladejulekalendere med dine egne bilder

 

En desember uten en sjokoladekalender er som en jul uten snø
Før vi vet ordet av det står julen for dør. Et must i desember for både barn og voksne er en fristende sjokoladejulekalender, som kan gjøre dagene litt søtere og hjelpe med nedtellingen til julaften. En julekalender fra CEWE gir deg ikke bare smakfulle sjokolader – men også muligheten til å designe en julekalender med ditt eget bilde.
 
CEWE har på bakgrunn av fjorårets kjempesuksess med produktet ”sjokoladejulekalender”, hvor kundene fikk trykket på sine egne bilder, utvidet sortimentet med ytterligere to sjokoladejulekalendere.

Fra midten av oktober 2015 er det dermed tre velsmakende varianter å velge mellom: Til den søte tann tilbyr CEWE sjokoladejulekalenderen med innpakkede, fargede melkesjokoladekuler. Til barn og barnlige sjeler er sjokoladejulekalenderen fra Kinder® en sikker hit og til sjokoladeelskeren finnes det den luksuriøse kalenderen med produkter fra Ferrero®.

Sjokoladejulekalendere er særdeles velegnet som gave
Takk besteforeldrene for innsatsen i 2015 med en sjokoladejulekalender med et bilde av barnebarna. Du blir nok også populær hos de minste, hvis du designer en kalender med et bilde av dem selv, kjæledyret, yndlingstegneseriefiguren eller deres største idol. Like fornøyd blir nok skolelæreren eller treneren med en sjokoladejulekalender fylt med lekre, velsmakende melkesjokoladekuler. Hvilken lærer eller trener vil vel ikke glede seg over en kalender med et påtrykket bilde av hele klassen eller laget – og som i tillegg er fylt med sjokolade?

Juletiden er også tiden til å glede gode venner og hjelpsomme kolleger. Som firma kan det ofte være vanskelig – år etter år – å finne på en original julegave til nåværende og potensielle kunder. En sjokoladejulekalender med deilige sjokolader fra Ferrero® er en garantert suksess! Kalenderen kan for eksempel designes med firmalogoen eller et bilde av alle medarbeiderne. Samarbeidspartnerne kommer til å elske å få en annerledes og personlig hilsen som takk for året som gikk. Også medarbeiderne og kollegaene vil sette stor pris på en søt sjokoladejulekalender til å stå på skrivebordet hjemme.

CEWE har utviklet et brukervennlig bestillingsprogram, som gjør det raskt og enkelt å designe og bestille årets sjokoladejulekalender.

Sjokoladejulekalenderne kan bestilles i tre varianter fra midten av oktober 2015.
Kalenderne kan designes på www.onlinefotoservice.no eller www.cewefotobok.no

CEWE er representert med 11 høyteknologiske produksjonsfasiliteter og ca. 3300 medarbeidere fordelt på 24 europeiske land, noe som gjør CEWE til Europas markedsleder innenfor fotofinishing. CEWE leverer årlig omkring 3 milliarder bilder. CEWE er ”First Mover” innenfor utvikling og introduksjon av nye digitale teknologier og produkter i fotobransjen. CEWE feiret i 2011 sitt 50-årsjubileum og i 2015 10-årsjubileum for produktet CEWE FOTOBOK. Salgsselskapet i Danmark med ca. 30 fast ansatte har ansvaret for hele Norden.

Les mer på www.cewefotobok.no

Vinnerne av CEWEs internasjonale fotokonkurranse ”Our World is Beautiful” er kåret

 

CEWEs store internasjonale fotokonkurranse ”Our World is Beautiful” ble en kjempesuksess. Rundt 11.800 lidenskapelige fotografer fra 64 land har til sammen sendt inn 94 000 bilder. Bildene er tatt i 208 land i kategoriene ”Arkitektur, ”Landskap”, ”Natur”, ”Mennesker”, ”Sport” og ”Trafikk og Infrastruktur”. ”Our World is Beautiful” er dermed en av verdens største internasjonale fotokonkurranser. Vinnerne mottok i alt 1000 fantastiske premier med en samlet verdi på nesten 600.000 kr.

De seks kategorivinnerne og den samlede vinneren av disse seks ble offentliggjort 2. september i Deichtorhallen i Hamburg. Ané Gyldholm, administrerende direktør i CEWEs nordiske salgsselskap, uttaler: ”Oppslutningen om konkurransen var ganske enkelt helt fantastisk. Vi er stolte over at de nordiske landene har vært så godt representert i konkurransen. Jeg vil spesielt fremheve Thomas Pedersens bilde ”The Ice Man” som vant kategorien ”Trafikk og Infrastruktur”, og dermed var med i kappløpet om førsteplassen. Overordnet har alle bildene vært av utrolig høy kvalitet. Jeg er ikke i tvil om at deltagerne våre har en stor lidenskap for fotografering”.

Bildene som er sendt inn til konkurransen viser at det er uendelig mange måter man kan vinkle et fotografi på. De viser hvordan man med enkle, men konsekvente, stilistiske virkemidler kan oppnå best mulig bildeeffekt, hvordan enkelte bildeelementer sammen danner en historie og hvilken kontrastfylt dramatikk svart-hvitt bilder kan formidle. Det er tydelig å se i hvert enkelt bilde hvor stor rolle lyset spiller i fotokunsten. En jury bestående av anerkjente fagfolk, fotografer og journalister fant etter mange lange overveielser det beste bildet i hver kategori, og besluttet seg på bakgrunn av dette for et vinnerbilde.

Førsteplassen
For første gang noensinne ble vinneren av konkurransen tildelt CEWE Photo Award. Polske Agnieszka Gulczyńska overbeviste juryen med bildet ”Just be with me” i kategorien ”Menneske”. Det gripende bildet av hennes lille sønn, der han med hunden på armen sitter på bredden av et vann og betrakter kveldssolen, symboliserer på en mesterlig måte begrepene ”menneskelighet”, ”partnerskap”, ”lykke”, ”vennskap” og ”fremtid”. ”Dette fotografiet formulerer kort og tydelig hva konkurransens tittel ”Our World is Beautiful” handler om. Så flott, ukomplisert og positiv kan verden være”, uttaler jurymedlem Wolfgang Heinen. Den ambisiøse hobbyfotografen Agnieszka Gulczyńska setter stor pris på anerkjennelsen hun har høstet for sitt konkurransebidrag.

For øyeblikket jobber CEWE Nordic med å få bildene utstilt hos virksomheter og i offentlige institusjoner i Danmark. CEWE trykker og leverer bildene gratis.

CEWE fremmer fotograferingens kulturelle aspekt
Det har i mange år vært viktig for CEWE å fremme det kulturelle aspektet ved fotografering.  Dette underbygges med tallrike fotokonkurranser og langsiktige engasjementer i fotobransjen – blant annet i form av sponsing av FotoMarathon i Danmark, Fotomaraton i Stockholm og Malmø, partnerskapet med Ree Park Safari og diverse fotoklubber i Danmark.

Les mer på www.cewefotobok.no

Agnieszka Gulczyńska_Justbewithme-71748-4 
Førsteplassen «Just be with me» 

Thomas Pedersen_TheIceMan-65193-4
Thomas Pedersens » The Ice Man»

 

CEWE vokser og bekrefter årets mål for 2015

 

 • Omsetningen har i det første halvår steget med 5,7 mill. euro til 212,9 mill. euro
 • EBIT ligger ca. 0,8 mill. euro over nivået sist år, og det operative EBIT er forbedret med 1,8 mill. euro
 • Selektiv akkvisisjonspolitikk: CEWE har ervervet seg aksjemajoritet i firmaet ”DesignSkins” 

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i den tradisjonelt svake første halvårssesong forøkt så vel omsetningen som resultatet i forhold til samme tidsrom sist år: Omsetningen har vokst med 5,7 mill. euro til 212,9 mill. Euro, og EBIT er forbedret med 0,8 mill. euro til -7,0 mill. euro. Før omstruktureringsutgiftene, som oppstod i første kvartal av 2015, var det enda en forbedring på 1,8 mill. euro. I motsetning til de foregående år har omsetning og resultat i første halvår utviklet seg mer positivt. På dette grunnlag, og på grunnlag av det atter forventede sesong- og inntektsklimaks i fjerde kvartal, bekrefter CEWE årets mål: I 2015 skal konsernomsetningen på alle forretningsområder nå en verdi på mellom 515 mill. euro og 535 mill. euro (2014: 523,8 mill. euro), mens EBIT skal ligge på mellom 32 mill. euro og 38 mill. euro (2014: 32,6 mill. euro). For de foregående tolv måneder er det allerede bokført et EBIT på 33,4 mill. euro. Administrerende direktør Rolf Hollander uttaler: ”Vekst og resultater utvikler seg planmessig innenfor områdene fotofinishing, kommersielt onlinetrykk og i tillegg også innen for detailhandelen. Dermed kan vi bekrefte vårt mål for året.” 

Fotofinishing har vokst med 5,4 % til 148,1 mill. euro og øker resultatet
Forretningsområdet fotofinishing bidro til den positive utviklingen i det første halvår med en omsetningsstigning på 5,4 % til 148,1 mill. Euro, og et EBIT forbedret med 1,2 mill. euro til -3,6 mill. euro. Justert for omstruktureringsomkostninger på 0,4 mill. euro i første kvartal, overgikk EBIT med ca. 1,7 mill. euro fra verdien året før. Trenden ”fra kvantitet til kvalitet” fortsetter uendret: Slik steg omsetningen per foto også i første halvår med 8,9 % til nå 16,43 eurocent. Både toppklasseeksemplarer av CEWE FOTOBOK, og de andre markeds- og merverdiproduktene (som f.eks. CEWE VEGGBILDER, CEWE KALENDER OG CEWE CARDS), er drivkreftene bak denne trenden. I segmentet detailhandel medførte avkallet på den marginsvake engroshandel i Polen til enda en planlagt omsetningstilbakegang på ca. 4,3 mill. euro til 28,5 mill. euro (H1 2014: 32,7 mill. euro). EBIT i detailhandelen hadde, på tross av omstruktureringsomkostninger, med -1,3 mill. euro (H1 2014: -1,1 mill. euro) en ubetydelig lavere verdi enn året før. Justert for disse ekstrautgiftene på 0,6 mill. euro oppnådde forretningsområdet detailhandel, i første halvår av 2015, enda et operativt EBIT forbedret med 0,3 mill. euro til -0,7 mill. euro.

Omsetningen innen for området kommersielt onlinetrykk økte i de første seks måneder med 7,1 % til 36,3 mill. euro. Kjerneaktivitetene på internettportalene vokste dermed med 9,4 % i første halvår av 2015. På tross av planmessig høyere marketing- og personaleomkostninger har kommersielt onlinetrykk, med -2,2 mill. euro, oppnådd et lett svakere EBIT enn i første halvår av forrige år (H1 2014: -1,9 mill. euro). ”I 2016 vil vi sette kursen mot utbytte, og skritt for skritt vil vi med et positivt voksende resultat profitere av høyere merkevaregjenkjennelse og av den etablerte kundebasis”, sier Hollander. 

Akkvisisjon av ”DesignSkins” som supplement til porteføljen av individuelle produkter
Kort etter avslutningen av første halvår av 2015 ervervet CEWE seg en aksjemajoritet i ”DesignSkins”. ”DesignSkins” er en onlinevirksomhet som produserer og selger via internettsiden www.designskins.dk. Fokus er spesielt på design av individuelle smarttelefondeksler og på individuelt design til en lang rekke elektroniske apparater. Dette foretagende nådde allerede i 2014 en omsetning på ca. 6 mill. euro, og vokser seg i øyeblikket stadig større med omkring 30%. Med dets brede produkttilbud, som først og fremst retter seg mot unge forbrukere, supplerer ”DesignSkins” på fremragende vis CEWEs fotofinishing-portefølje. Hollander sier: ”Det er en god match. Vi er grunnleggende veldig selektive med våre akkvisisjoner. Med akkvisisjonen av SAXOPRINT har vi med suksess startet på denne retningen – og vår selektive fremgangsmåte har båret frem frukt. ’DesignSkins’ er et lite skritt, men allikevel et skritt i den riktige retning.”

CEWE forblir selektiv med sine akkvisisjoner
På grunn av siste års høye utgifter har egenkapitalkvoten per 30. juni 2015 steget, selv om dividendebetalingen med 11,2 mill. euro til 55,1 % (30. juni 2014: 53,8 %) igjen ble forhøyet. Økonomidirektør Olaf Holzkämpfer uttaler: ”Vår kjernesunne og grunnsolide finansieringsstruktur har en vesentlig verdi for våre aksjonærer. Vi forblir også åpne over for nye akkvisisjoner som kan oppfylle våre strenge kriterier. Vi vedholder likevel fortsatt vårt prinsipp om at enhver akkvisisjon skal kunne øke den enkelte aksjes verdi.”

Målene for 2015 er bekreftet: Inntjening og dividende skal stige igjen
I 2015 skal konsernomsetningen på alle forretningsområder ligge mellom 515 mill. euro og 535 mill. euro (2014: 523,8 mill. euro). Mens ledelsen forventer en noenlunde stabil omsetning for det marginsterke fotofinishing, skal den planlagte reverserende omsetning i detailhandelen, om mulig, mer enn utlignes. Dette skal frem for alt skje gjennom en forventet omsetningsstigning i kommersielt onlinetrykk. Etter å ha nådd 70,5 mill. euro i 2014 (+17,8 %), ser ledelsen en omsetningsvekst til ca. 80 mill. euro, og et i høyere grad redusert starttap i kommersielt onlinetrykk i 2015, som oppnåelig. CEWE holder uendret fast i sitt mål om, fra 2016, å oppnå en positiv inntjening på dette nye forretningsområdet. For hele konsernet viser målsettingen for de operative resultater en tydelig stigning i forhold til resultatene fra 2014: EBIT skal i 2015 ligge mellom 32 mill. euro og 38 mill. euro (2014: 32,6 mill. euro). For de foregående tolv måneder ligger EBIT med 33,4 mill. euro allerede nå innen for denne spennvidden. EBT skal i 2015 utgjøre mellom 30 mill. euro og 36 mill. euro (2014: 31,5 mill. euro) og resultatet etter skatt skal lande på mellom 20 mill. euro og 24 mill. euro (2014: 21,4 mill. euro). Resultatet per aksje skal ligge mellom 2,87 euro og 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aksje): samtidig bekrefter ledelsen målsettingen om at de også i de kommende år vil øke dividenden.

 

CEWEs forretningsområder [mill. euro]

H1-2014

H1-2015

K2-2014

K2-2015

(1) Fotofinishing (FF)
Omsetning

140,6

148,1

70,4

72,6

EBIT (før omstruktureringsomkostninger)

-4,8

-3,1

-2,5

-2,5

EBIT-margin (før omstruktureringsomkostninger) [%]

-3,4 %

-2,1 %

-3,5 %

-3,4 %

EBIT

-4,8

-3,6

-2,5

-2,5

EBIT-margin [%]

-3,4 %

-2,4 %

-3,5 %

-3,4 %

(2) Detailhandel (DH)
Omsetning

32,7

28,5

16,3

15,1

EBIT (før omstruktureringsomkostninger)

-1,1

-0,7

-0,4

-0,2

EBIT-margin (før omstruktureringsomkostninger) [%]

-3,3 %

2,6 %

-2,4 %

-1,1 %

EBIT

-1,1 %

-1,3 %

-0,4 %

-0,2 %

EBIT-margin [%]

-3,3 %

-4,6 %

-2,4 %

-1,1 %

(3) Kommersielt onlinetrykk
Omsetning

33,9

36,3

17,6

18,4

EBIT

-1,9

-2,2

-0,7

-0,9

EBIT-margin [%]

-5,7 %

-6,0 %

-4,0 %

-4,8 %

CEWE/konsernet [mill. euro]

 

Omsetning

207.2

212.9

104.2

106.1

EBIT (før omstruktureringsomkostninger)

-7,8

-6,0

-3,6

-3,5

EBIT-margin (før omstruktureringsomkostninger) [%]

-3,8 %

-2,8 %

-3,4 %

-3,3 %

EBIT

-7,8

-7,0

-3,6

-3,5

EBIT-margin [%]

-3,8 %

-3,3 %

-3,4 %

-3,3 %

 

Forklaringer til resultatene i tabellen ”CEWEs forretningsområder”
(1)     Fotofinishing: Produksjon og salg av fotoprodukter, f.eks. CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder, samt andre fotoprodukter.
(2)     Detailhandel: Handel med fotohardware, f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.
(3)     Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og salg av kommersielle trykkeriprodukter på online trykkeriportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, Saxprint og Viaprinto.

Prosentverdier er grunnleggende utregnet med de presise tallene.

www.cewefotobok.no

CEWE feirer i år sitt 10-årsjubileum for topproduktet CEWE FOTOBOK

 

Dette er et helt spesielt år for CEWE:
Europas største fotofinisher kan feire 10-årsjubileum med topproduktet CEWE FOTOBOK.

Siden lanseringen i år 2005 har CEWE produsert over 30 millioner CEWE FOTOBØKER! 30 millioner unike historier…

Allerede i 2010 hadde CEWE solgt 10 millioner eksemplarer av produktet CEWE FOTOBOK – og i 2012 feiret CEWE salget av 20 millioner bøker.

Her i 2015 skriver CEWE så – med 30 millioner solgte CEWE FOTOBØKER – igjen et nytt kapittel i sin imponerende suksesshistorie.

Den høye produktkvaliteten, den brukervennlige programvaren og den imøtekommende kundeservicen er bakgrunnen for bestselgerens store suksess.

CEWE står – med sine 11 produksjonsenheter og salgsselskaper i 24 land – fullt inne for den prisbelønnede kvaliteten. Dette ble stadfestet da CEWE innførte produktgarantien ”100 % fornøyd – eller pengene tilbake” på de 4 produktene:

– CEWE FOTOBOK

–  CEWE VEGGBILDER

– CEWE KALENDER

– CEWE CARDS

Adm. direktør for CEWEs nordiske salgsselskap, Ané Gyldholm uttaler: ”Vi er stolte av å kunne feire CEWE FOTOBOKs 10 årsjubileum. En fotobok er et minne for livet. Boken har uttallige bruksmuligheter for private og virksomheter. En gang fotobok… alltid fotobøker!”

Ané Gyldholm tilføyer: ”Programvaren gjør det mulig å innsette tekster, cliparts, bakgrunner og videoklipp til bildene. Det er rett og slett hyggelig å lage en CEWE FOTOBOK – og fantastisk å stå med det trykte eksemplaret i hendene. Ens egen personlige fotobok – eller den ultimate gaven!”

Produktet fås i mange forskjellige formater – fra XXL til mini – og med allsidig sideantall (fra 26 sider til 154 sider) samt med flotte innbindinger (fra hardcover over lerret til skinn).

www.cewefotobok.no kan du finne kundeeksemplarer og instruksjonsvideoer til inspirasjon.

10_år_fanemærke_NO_SEuden_logo_NO

CEWE med et solid første kvartal

 

 • Salget av av CEWE FOTOBOK er fortsatt stigende
 • Omsetningen har steget med 3,7% til 106,8 mill. euro
 • Høy vekst innenfor fotofinishing og kommersielt onlinetrykk
 • EBIT viser en liten forbedring
 • ROCE oppnår 16,9 % (1. kvartal 2014: 16,2 %)

CEWE & Co. KgaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i første kvartal, som vanligvis går med underskudd, både hatt en stigning i omsetning og resultat i forhold til samme tidsrom året før: omsetningen ble forbedret med 3,7% til 106,8 mill. euro, EBITDA med 1,0 mill. euro til +4,8 mill. euro og EBIT med 0,7 mill. euro til -3,5 mill. euro. Dette er medregnet engangsutgifter for ca 1,0 mill. euro til stengingen av et callsenter i Dresden, samt omstruktureringen av detaljhandelen i Polen. Resultatet etter skatt steg i samme kvartal siste år fra -4,2 mill. euro til -3,6 mill. euro. På grunnlag av den positive utviklingen i første kvartal, og av fjerde kvartal som nok en gang forventes å bli sesongklimaks, kan CEWE bekrefte årets mål: i 2015 skal konsernomsetningen på alle forretningsområder oppnå en verdi på mellom 515 mill. euro og 535 mill. euro (2014: 523,8 mill. euro). Driftsresultatene skal overgå resultatene fra 2014: EBIT skal i 2015 ligge mellom 32 mill. euro og 38 mill. euro (2014: 32,6 mill. euro), EBIT mellom 30 mill. euro og 36 mill. euro (2014: 31,5 mill. euro) og resultatet etter skatt mellom 20 mill. euro og 24 mill. euro (2014: 21,4 mill. euro). CEO Dr. Rolf Hollander: ”Spesielt veksten og resultatutviklingen i fotofinishing og veksten i kommersielt onlinetrykk viser at vi er på rett kurs – også strategisk. De økte inntektsmulighetene på 12-månedersbasis viser ene og alene at vi er på rett vei mot målet. Vi er konsekvente med hensyn til restruktureringen av detaljhandelen i Polen, så vi fortsatt kan forbedre vår basis markant for vedvarende inntektsmuligheter.”

Fotofinishing vokser med 7,5 % til 75,5 mill. euro og øker utbyttet
Fotofinishing bidro til den positive utviklingen med en omsetningsstigning på 7,5% til 75,5 mill. euro i første kvartal. Spesielt verdien per foto, som har steget med 8,6% til 16,25 eurocent, dokumenterer tydelig at trenden ”fra kvantitet til kvalitet” fortsetter: Dermed økte ikke bare salget av CEWE FOTOBØKER (+1,6), kundene valgte i enda høyere grad merverdiprodukter av høy kvalitet. Dermed ble også omsetningen av CEWE VEGGBILDER, CEWE KALENDER OG CEWE CARDS forbedret. På bakgrunn av dette forbedres EBIT i fotofinishing til -1,1 mill. euro (1. kvartal 2014: -2,3 mill. euro) på tross av omstruktureringsomkostningene til stengningen av callsenteret i Dresden (engangsutgift på 0,4 mill. euro). Et tap i første kvartal er ellers en fast bestanddel av sesongprofilen i fotofinishing, som på grunn av den vedvarende sesongforskyvningen til fjerde kvartal år for år preger omsetning og inntekt. Gjennom sløyfingen av den marginsvake engroshandelen og omstruktureringen av detaljhandelen i Polen reduserte CEWE omsetningen i detaljhandelen som forventet med 18,4% til 13,4 mill. euro. Tilbakegangen i omsetningen hadde som forventet ingen innvirkning på resultatet, slik at EBIT før omstruktureringskostnadene i dette segmentet (enkeltutgift på 0,6 mill. euro) likevel ble lett forbedret til -0,6 mill. euro.
Forretningsområdet kommersielt onlinetrykk har med en omsetningsstigning på 9,5% til 17,9 mill. euro på EBIT-basis nesten nådd resultatet fra i fjor (-1,2 mill. euro) samt forbedret EBIT-marginen svakt, til tross for forhøyede marketing- og personalomkostninger (-1,3 mill. euro).

Egenkapitalkvote med ny rekordverdi
Både gjennom fjorårets høye inntekter, samt emisjonen som virksomheten foretok i april 2014, var egenkapitalkvoten per 31. mars 2015 steget til en rekordverdi på 60,7% (31.03.2014: 50,7%). Samtidig forbedres kapitalrentabiliteten: Selv om den gjennomsnittlige ”capital employed” økte svakt til 196,8 mill. euro (1. kvartal 2014: 193,5 mill. euro), steg ”retur non capital employed (ROCE)” fra 16,2% til 16,9%, ettersom EBIT i 12-månedersperspektivet har steget fra 31,3 mill. euro til 33,3 mill. euro. ”CEWE er ytterst solid finansiert og kan egenhendig både finansiere den organiske veksten og akkvisisjonene”, forklarer økonomidirektør Olaf Holzkämper.

Målene for 2015 er bekreftet: Inntektsmuligheter og dividende skal stige enda mer
I 2015 skal konsernomsetningen på alle forretningsområder ligge mellom 515 mill. euro og 535 mill. euro (2014: 523,8 mill. euro). Mens bestyrelsen forventer en noenlunde stabil omsetning for det marginsterke fotofinishing, skal den potensielt nedadgående omsetningen i detaljhandelen gjennom den forventede omsetningsstigningen i kommersielt onlinetrykk om mulig utlignes enda mer. Etter å ha oppnådd 70,5 mill. euro i 2014 (+17,8 %) mener ledelsen at en omsetningsstigning i 2015 til ca. 80 mill. euro i kommersielt onlinetrykk er oppnåelig.

CEWE holder uendret fast i målet om fra 2016 å oppnå et positivt resultat på dette nye forretningsområdet. Målet for de operative resultatene viser en tydelig stigning overfor resultatene fra 2014: EBIT skal i 2015 ligge mellom 32 mill. euro og 36 mill. euro (2014: 31,5 mill. euro) og resultatene etter skatt mellom 20 mill. euro og 24 mill. euro (2014: 21,4 mill. euro). Utbyttet per aktive aksje skal ligge mellom 2,87 euro og 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aksje). Samtidig bekrefter ledelsen målsetningen om å kontinuerlig øke dividenden neste år.

Resultater etter forretningsområder i første kvartal 2015-07-18

CEWE

Enhet

k1-2014

k1-2015

Avvik. %

Avvik. abs.

(1) Fotofinishing

 

 

 

 

 

     Digitalbilder

Mill. stk.

451,0

450,5

-0,1

-0,5

     Bilder fra film

Mill. stk.

18,0

14,1

-21,7

-3,9

     Bilder i alt

Mill. stk.

469,0

464,6

-0,9

-4,4

     CEWE FOTOBOK

Tsd. stk.

1.141,5

1.159,7

+1,6

+18,2

     Omsetning

Mill. Euro

70,2

75,5

+7,5

+5,3

     EBIT

Mill. Euro

-2,3

-1,1

-53,6

+1,2

     EBIT-Margin

%

-3,3

-1,4

 

 

(2) Detaljhandel

 

 

 

 

 

     Omsetning

Mill. Euro

16,4

13,4

-18,4

-3,0

     EBIT

Mill. Euro

-0,7

-1,1

-65,5

-0,5

     EBIT-Margin

%

-4,2

-8,5

 

 

(3) Kommersielt online-trykk

 

 

 

 

 

     Omsetning

Mill. Euro

16,3

17,9

+9,5

+1,6

     EBIT

Mill. Euro

-1,2

-1,3

-6,1

-0,1

     EBIT-Margin

%

-7,5

-7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

CEWE-konsernet

 

 

 

 

 

     Omsetning

Mill. Euro

103,0

106,8

+3,7

+3,8

     EBIT

Mill. Euro

-4,2

-3,5

+16,8

+0,7

     EBIT-Margin

%

-4,1

-3,3

 

 

     EBT

Mill. Euro

-4,5

-3,6

+19,0

+0,9

     Resultat etter skatt

Mill. Euro

-4,2

-3,6

+14,8

+0,6

 

Utdypelser til tabellen ”Resultater etter forretningsområder”

 1. 1.       Fotofinishing: Produksjon og salg av fotoprodukter samt CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.
 2. 2.       Detaljhandel: Handel med foto-hardware som for eksempel kameraer eller objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.
 3. 3.       Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og salg av kommersielle printprodukter på online printportaler, for eksempel CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto.

Prosentavvikelser er grunnleggende utregnet på bakgrunn av de nøyaktige verdiene.

www.cewefotobok.no

CEWE prisbelønnet som Superbrand Germany

 

Sterkt varemerke med stort potensial

–          CEWE er et av de 52 Superbrands Germany

–          Juryen sto mellom 1 250 varemerker

CEWE hører til blant de prisbelønnede varemerkene hos Superbrands Germany. Den internasjonale, uavhengige organisasjonen belønner hvert år spesielle varemerker i Tyskland med Superbrand-kvalitetsstempelet.

Fra varemerke til Superbrand
Det hele startet med det prestisjetunge produktet CEWE FOTOBOK, som ble etablert som varemerke av CEWE for ti år siden. Siden den gang har det blitt produsert mer enn 30 millioner eksemplarer til kunder i hele Europa.

Med utmerkelsen Som Superbrand er CEWE på relativt kort tid kommet i selve tippeligaen for varemerker. En uavhengig jury med representanter fra næringslivet, medier, universiteter og agenturer, har blant 1250 varemerker valgt de 52 Superbrands Germany 2014/2015. Merkene har blitt bedømt etter kriterier som markedsverdi, image, markedsaksept, stabilitet og kundebinding. Kvalitetene og servicen som gjemmer seg bak varemerket ble også vurdert.

De virksomhetene, som med sine varemerker ble utmerket som ”Superbrands Germany 2014/2015”, har mottatt den etterspurte utmerkelsen. Overrekkelsen fant sted i Axel-Springer-journalistklubben i Berlin.

CEWEs varemerke har gjenkjennelsesverdi, skaper tillit hos kundene og er overbevisende i kvaliteten. CEWE står for innovasjon – og glede til fotografiet!

Image, gjenkjennelsesverdi, nærhet
Med utmerkelsen som Superbrand er CEWE i godt selskap: Ved siden av kjente merker som Adidas, FC Bayern München, Nutella, BMW, Lego og Playmobil. ”Et varemerke er som en god venn”, konstaterer Marc Bator, jurymedlem og nyhetsvert på den tyske tv-kanalen Sat.1. ”Et varemerke inspirerer, investerer og vekker følelser”. Varemerker skal skape nærhet, for kun på denne måten kan de være ledsagere for forbrukeren gjennom hele livet.

Sterke varemerker overbeviser gjennom ærlige verdier
For Carsten Baumgarth, professor i markedsføring ved Institutt for økonomi og juss i Berlin, er overbevisning og ærlige verdier selve fundamentet for alle varemerker. Elke Schneiderbanger, daglig leder av ARD, fastslår: ”Reklame, salg og service gjør den høye, emosjonelle verdien, som rekker ut etter forstanden og hjertet, til midtpunkt”.

”CEWE vil i alle deler av virksomheten arbeide videre med innovasjon, produkter i toppklasse og en ytterst god service. For CEWE er denne utmerkelsen en motivasjon til også i fremtiden å utbre gleden til fotografiet”, uttaler Thomas Mehls, styremedlem hos CEWE.

www.cewefotobok.no