CeWe Color på rette kurs

CeWe Color Danmark ApS – 30/09-2009 – Media & Reklame]

• Omsetning og resultat følger budsjettet
• Free Cash Flow steget med over 20 %
• CEWE FOTOBOK vokser med 50 % og utbygger markedsførende posisjon
• Mål for 2009 bekreftet
• Avslutning av transformasjonsbetinget restruktureringsfase bekreftet
• Positiv utvikling for de kommende år bekjentgjort

På tross av den verdensomspennende finanskrisen har CeWe Color Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) oppnådd en planmessig omsetning på 88,6 millioner Euro i andre kvartal 2009 (andre kvartal/2008: 99,1 millioner Euro). Valutatap i detaljhandelssegmentet i Øst-Europa er først og fremst årsaken til tilbakegangen. Omsetningen for kjerneytelsen i fotofinishing lå på 64,9 millioner Euro og nesten uforandret, sammenlignet med andre kvartal 2008 (-0,8 % forskjell). Denne svært lille variasjonen kan begrunnes med omsetningsforskyvelsen til det fjerde kvartal, som i de foregående år. På bakgrunn av den tidlige tilpasningen og større fokus på produkter med høyere inntjeningsmargin som f.eks. CEWE FOTOBØKER og digitale printprodukter, som opplever stor etterspørsel, øker omsetnings- og resultatandelen i julekvartalet.
Resultatet etter skatt øker i andre kvartal 2009 med 9,2 % til 1,5 millioner Euro. I det forgående år tilfalt det ennå restruktureringsomkostninger for 1 million Euro.
Reduseringen i investeringene medvirket til at den sesongbetingete negative Free Cash Flow steg med over 20 %. I andre kvartal 2009 steg Cash Flow med 1,8 millioner Euro til -6,6 millioner Euro og i første halvår 2009 med 5,1 millioner Euro til -14,5 millioner Euro.

CEWE FOTOBOK øker markedsandelen
CEWE FOTOBOKEN oppnådde nok en gang avsetnings- og omsetningsrekorder: Med 1,3 millioner CEWE FOTOBØKER fikk CeWe Color avsetningen i første kvartal til å øke med 50 % i forhold til i fjor. Mens det europeiske markedet for fotobøker vokste med 35 % kunne CeWe Color utbygge den klare førerposisjonen på det europeiske fotobokmarkedet. En av grunnene til denne vedvarende suksessen er den høye produktkvaliteten. CEWE FOTOBOKEN ble i august 2009 igjen testvinner i en større test av fotobøker.

CeWe Color Nordic markedsførende i Norden
Ané Gyldholm, adm. direktør for det nordiske datterselskapet, gleder seg over den positive utvikingen: ”Merkevaren CEWE FOTOBOK stadfestes i egenskap av sin unike toppkvalitet. Tildelingen av den ettertraktede EISA-Award til CEWE FOTOBOKEN bidrar til en stigende etterspørsel i de nordiske landene.” Ané Gyldholm fortsetter: ”Vi kan med stor glede konstantere at bestrebelsene våre på å levere minner i fotografisk bokform – i dokumentert høy kvalitet til et overkommelig beløp – lykkes til det fulle.”

Mål for omsetning og resultater i 2009 bekreftet
På bakgrunn av den planmessige utviklingen i første halvår 2009 kunngjorde bestyrelsen sine prognoser for hele året. Som tidligere forventes en omsetning på mellom 420 og 450 millioner Euro, et operativt resultat før skatt og restrukturering på mellom 20 og 25 millioner Euro samt et resultat før skatt (EBT) på mellom 10 og 15 millioner Euro. ”Den av oss fremskyndede transformasjonsprosessen fra analog til digital drift og vår tidlige beslutning vedrørende sjøsetting av nye produkter som CEWE FOTOBOKEN lønner seg”, uttaler Dr. Rolf Hollander, CEO, CeWe Color Holding AG.

Redusering i investeringer resulterer i stigende Free Cash Flow
Dr. Rolf Hollander bekrefter en kraftig reduksjon i investeringene sammenlignet med i fjor. Disse skal i 2009 utgjøre 26 millioner Euro i alt (33,3 millioner Euro i 2008). CeWe Color bevarer fokus på Free Cash Flow og vil også i år 2010 holde investeringskostnadene på et redusert nivå.

Transformasjonsbetinget restruktureringsfase avsluttet
For de kommende år vil de transformasjonsbetingete omstruktureringene, som har påvirket resultatet negativt med gjennomsnittlig 10 millioner Euro de siste 5 år, være slutt. ”Vi har avsluttet restruktureringen suksessfullt og kan tydelig avlese den positive effekten på omkostningssituasjonen”, forklarer Dr. Rolf Hollander.

Positive utsikter for de kommende år
I de kommende år forventer bestyrelsen i CeWe Color en positiv omsetnings- og inntjeningsutvikling. Den endelige avviklingen av den transformasjonsbetingete restruktureringen og de svært høye førstegangsinvesteringene i den digitale teknologien avlaster Cash Flow betydelig. Med de imponerende CEWE FOTOBØKER, innovative fotogaveartikler og digitale printprodukter til kommersielle formål er fundamentet for ytterligere vekst lagt. Det forhøyede kredittmaksimum (+29 %) til over 90 millioner Euro sikrer finansieringen av veksten.

CeWe Color vinner ettertraktet EISA pris

[CeWe Color Danmark ApS – 04/09-2009 – Media & Reklame]

CEWE FOTOBOKEN har blitt tildelt EISA AWARD (European Imaging and Sound Association)

CeWe Color har blitt hedret med den anerkjente internasjonale EISA Award 2009/2010 i kategorien ”foto”. Den uavhengige og internasjonalt prestisjefylte jury, som består av sjefsredaktører fra ca. 50 ledene europeiske fagmagasiner, roser først og fremst produktets høye kvalitet samt brukervennligheten på CEWE FOTOBOKENS programvare. I tillegg til den enkle betjeningen av programmet, har juryen lagt vekt på det store utvalget av fotoredigerings verktøy som er inkludert i programmet.

Dr. Rolf Hollander, CEO, CeWe Color gruppen, gleder seg over suksessen: ”Etter å ha vunnet den siste testen gjennomført av ”Stiftung Warentest” (tysk forbrukerorganisasjon), fortsetter suksessen inn på den internasjonale scenen med tildelingen av den anerkjente EISA Award.” Suksessen til CeWe Colors trendprodukt kommer ikke som en overraskelse. CEWE FOTOBOKEN gjør det enkelt å gjenoppleve de personlige øyeblikkene ved hjelp av en helt ny teknikk for individuelt design. Resultatet er en bok av høyeste kvalitet, som overbeviser kundene, så vel som juryen.

Testvinner gang på gang

Etter å ha vunnet den siste testen foretatt av ’Stiftung Warentest’ og nominasjonen til Druck & Medien Award 2009 (tysk kvalitetspris) tilføyer EISA AWARD’s enda et kapitel i CEWE FOTOBOKENS suksesshistorie. Men det er ikke kun de tallrike priser som vitner om CEWE FOTOBOKENS potensial. Også kundene setter stor pris på produktet og gjør design av fotobøker til en fasinerende livsstilstrend. Dette bekreftes også av et stadig økende salg. Etter et ytterst suksessfullt salgsår i 2008 med 2,6 millioner solgte CEWE FOTOBØKER, regner CeWe Color med å oppnå et rekordsalg på 3,5 millioner eksemplarer i inneværende år. Tar man disse tallene med i betraktningen, er det ikke overraskende at CeWe Color besitter hele 45 prosent av markedsandelen på fotomarkedet.

Kreative ideer møter teknisk eleganse

Årsaken til CEWE FOTOBOKENS suksess er ingen hemmelighet. CeWe Color har gjennom mange år bygget opp en unik kompetanse innenfor fotobearbeidelse. Med helt nye tekniske muligheter har det lykkes for virksomheten å utvikle det perfekte verktøy som går hånd i hånd med begeistringen for personlig fotodesign. Ané Gyldholm, adm. direktør for CeWe Color Nordic, konkluderer: ”Tildelingen av EISA Award’s viser med all tydelighet, at vi har forstått forbrukerens ønsker: det skal være enkelt, raskt og morsomt å designe fotobøker, samtidig som kvaliteten skal være på topp. Til syvende og sist dreier det seg om å kunne stå med et verdifullt verk i hendene, som inneholder personlige minner.”

Gratis designprogram samt ytterligere informasjon finnes på www.cewefotobok.no

Informasjon om EISA Award finnes på www.eisa.eu.

Om CeWe Color:

CeWe Color er markedsleder på det europeiske fotomarked med en markedsandel på over 40%. Virksomheten leverer til 50.000 detaljkunder samt en rekke internettportaler i 24 europeiske land. CeWe Color produserer fargebilder, CEWE FOTOBØKER og fotogaver på 13 høyteknologiske produksjonsvirksomheter. Omsetningen var i 2008 på 420,0 mill. Euro. Hvert år investerer CeWe Color i innovative løsninger for å befeste sin førende teknologiske posisjon. CeWe Color sysselsetter ca. 2800 medarbeidere over hele Europa. Salgsavdelingen i Danmark har med sine 25 medarbeidere ansvaret for det nordiske markedet.

Digitaltrykkerier: CeWe Color inntar topplassering

[CeWe Color Danmark ApS – 03/09-2009 – Media & Reklame]

Finalist ved Druck&Medien Awards 2009

CeWe Color har ved Druck&Medien Awards 2009 blitt nominert som en av tre finalister i kategorien ”Årets digitale trykkeri”. Juryen, bestående av høyt kvalifiserte og nøytrale bransjeeksperter, fremhever CeWe Colors unike kompetanse og firmaets suksess i forbindelse med de teknologiske forandringer på foto- og printmarkedet.

De 21 jurymedlemmene, under ledelse av redaktøren fra det tyske fagtidskriftet ”Druck&Medien”, valgte Europas førende produsenter av fotoprodukter blant 280 kandidater i kategorien ”Årets digitaltrykkeri.”

Kunnskap og erfaring
Juryen hyller CeWe Colors enestående kompetanse på print området. I stedet for å printe direkte fra bildefilene bliver hvert enkelt bilde analysert og kvalitets optimert før bearbeidelsen. Styreformann for Neumuller CeWe Color stiftelsen, Dr. Michael Freis uttaler, ”Så vel som i produksjonsprosessen som i bildeoptimaliseringen drar vi fordel av vår årelange erfaring med håndtering av bilder. Som resultat av dette oppstår millioner av førsteklasses digitale printprodukter som for eksempel CEWE FOTOBOKEN, fotokalendere og takkekort.”

På grunn av den enestående utviklingen i den digitale fotobransje, har individuelt utformede fotobøker blitt en stor suksess. Takket være den beste trykkvalitet og bestillingsprogrammets ekstreme brukervennlighet har CeWe Color utviklet seg til å bli bransjens ledene virksomhet. For 2009 kalkulere CeWe Color med en stigning på mer enn 3,5 millioner eksemplarer i salget av CEWE FOTOBØKER, som fremstilles ved hjelp av 50 høyteknologiske digitale trykkmaskiner. Dr. Freis gleder seg: ” Vi er stolte over juryens anerkjennelse av resultatene for de siste års prestasjoner. Finaleplasseringen er det beste bevis på at våre individuelle fotoprodukter, som for eksempel CEWE FOTOBOKEN, er helt i teten innenfor førsteklasses digitaltrykk produkter.” CeWe Color håper å kunne vinne prisen ved jubileumsgallaen den 29. Oktober på Grand Hvatt Hotel i Berlin.

Ytterligere informasjon om CeWe Color og CEWE FOTOBOKEN finnes på www.cewefotobok.no
Utførlig informasjon om prisutdelingen kan innhentes på www.druck-medien.net.

Om CeWe Color:
CeWe Color er med sine 13 høyteknologiske produksjonsfasiliteter og ca. 2800 medarbeidere i 24 europeiske land førende på markedet. I 2008 leverte CeWe Color omkring 2,6 milliarder bilder, over 2,6 millioner CEWE FOTOBØKER og fotogaver til sine mer enn 50.000 handelspartnere. Omsetningen beløp seg til 420 mill. Euro i 2008. CeWe Color er ”First Mover”, når det gjelder implementering av nye digitale teknologier. CeWe Color ble grunnlagt i 1961 av Heinz Neumüller og ble børsnotert som aksjeselskap av Hubert Rothärmel i 1993. CeWe Color Holding AG er notert på SDAX.

CeWe Color sikrer vekstfinansiering

[CeWe Color Danmark ApS – 31/08-2009 – Media & Reklame]

• CeWe Color har økonomisk styrke
• Kredittmargin hevet til over 90 mill. Euro (+29%)
• Størstedelen av kredittløpetiden er forlenget til fem år.

Selskapet CeWe Color Holding AG (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i overensstemmelse med reforhandlings avtalen suksessrikt fornyet sine kredittkapital avtaler. Til tross for den restriktive kreditt politikken fra bankenes side ble kredittmarginen hevet med 29%, fra 71,5 mill. Euro til 92,5 mill. Euro. Kredittløpetiden løper opp til fem år. ”Med denne solide finansielle oppbygging kan vi fortsatt realisere våre målrettede vekstplaner”, forteller CeWe Color Holding AGs direktør Dr. Rolf Hollander.

CeWe Color har økonomisk styrke
”Konsistent god cash flow, en solid egenkapital, samt en klar strategi har for vårt vedkommende alltid vært et godt grunnlag for samtaler med bankene. I bankenes øyne er vi en økonomisk sterk kunde”, understreker styremedlem for finanser Andreas F.L. Heydemann.

Ingen spor av kredittkrise
Selve finansieringen er fordelt på seks banker, deriblant tre regionale banker. Alle banker er troverdige på service og leveringsdyktige når det gjelder volum, som vi anser som meget viktig i den turbulente tid vi går igjennom.

Kredittmargin hevet til over 90 mill. euro (+29 %)
I en tid hvor mange virksomheter klager over nedskjæringer i kredittverdigheten, har CeWe Color hevet sin kredittmargin med 29% fra 71,5 mill. Euro til 92,5 mill. Euro. Dermed sikrer CeWe Color seg midt i finanskrisen det største kreditt potensial i virksomhetens historie.

Størstedelen av kredittløpetidene forlenget til fem år.
Kredittens løpetid er av sikkerhetsmessige årsaker i forbindelse med den vellykkede fornyelsen igjen blitt forlenget betydelig. Løpetiden utgjør nå for størstedelen fem år.

Finansieringen sikrer vekst
CeWe Color er med produktet CEWE FOTOBOK europeiske markedsleder i dette voksende produktsegment. For regnskapsåret 2009 tilstrebes et salgsvolum på mer enn 3,5 mill. CEWE FOTOBØKER (last ned gratis programvare på (www.cewefotobok.no).

Andre vekstområder er fotokalendere og festkort. I forbindelse med fremstillingen av disse produktene har CeWe Color utviklet seg til Europas største tilbyder av firefarget digitaltrykk i høyeste kvalitet. På basis av den økte print kapasiteten og gjennom oppkjøpet av virksomheten Diron i Münster, også være mulig å adressere det voksende marked for kommersielle brukere.

”Vi er aktive på vekstmarkedene. Med en sikker finansiell plattform, kan vi gjøre verdi økende forretningsområder i kraftig vekst, raskt tilgjengelig for forbruker og bygge de ut i takt med markedsutviklingen. Den styrkede situasjon på finansområdet vil deretter bli omsatt til en overlegen posisjon ovenfor konkurrentene”, forteller Hollander og bifaller den fornyede finansielle styrke.

Om CeWe Color:
Fotoutbyderen CeWe Color er med sine 13 høyteknologiske produksjonsfasiliteter og ca. 2.800 medarbeidere i 24 europeiske land førende på markedet. I 2008 leverte CeWe Color omkring 2,6 milliarder bilder, over 2,6 millioner CEWE FOTOBØKER og foto gaveartikler til sine mer en 50.000 handelspartnere. Omsetningen beløp seg på 420,0 mill. Euro i 2008. CeWe Color er „First Mover“, når det gjelder innføring av nye digitale teknologier, for eksempel bestilling av digitale bilder via internett eller via ordreterminaler (DigiFoto-Makere) i butikkene. Også den individuelle CEWE FOTOBOK har opplevd en gledelig utvikling. CeWe Color ble grunnlagt i 1961 av senator h.c. Heinz Neumüller og ble børsnotert som aksjeselskap av Hubert Rothärmel i 1993. CeWe Color Holding AG er notert på SDAX.

CeWe Color: Første kvartal går etter planen – oppnåelse av mål bekreftet

[CeWe Color Danmark ApS – 18/06-2009 – Næringsliv og Økonomi]

• Posisjon nr.1 på fotoboksmarkedet utbygget ytterligere
• Nettsalget steg med 29 %
• Omstruktureringsfasen avsluttet
• Omsetning og overskudd følger planen
• Free Cash Flow steg med 3,3 millioner Euro
• Nytt vekstområde: ”Trykksaker til det profesjonelle markedet”

Basert på resultatene for første kvartal i 2009, kan CeWe Color Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) bekrefte at målene for det samlede år er oppnådd. Bestyrelsesformann Dr. Rolf Hollander uttaler: På tross av finanskrisen går vi ut fra at vi, som i fjor, vil oppnå en omsetning på 420 – 425 millioner Euro, samt et resultat på 10 – 15 millioner Euro før skatt.”

Posisjon nr.1 på fotoboksmarkedet utbygget ytterligere
På beste vis har CeWe Color også i første kvartal av 2009 fortsatt veksten med CEWE FOTOBOKEN. Med et pluss på 57,8 %, fordelt over 647.000 CEWE FOTOBØKER (1.kvartal/2008: 410.000 bøker), vokste markedsandelen tydelig. ”Måler man omsetningen er veksten i markedsandeler enda større. Markedsforskere prognostiserer en vekst i omsetningen på 35 % i 2009 på det europeiske markedet. Med suksessen i første kvartal vokser vi raskere enn markedet, og har utbygget vår posisjon som europeisk markedsfører på det for oss viktige fotoboksmarkedet”, uttaler Dr. Rolf Hollander.

Nettsalget steg med 29 %
Pga. sesongforskyvningen falt det samlede antallet av produserte bilder i første kvartal med -4,8 % til 504 millioner bilder, antallet digitale bilder (inkl. CEWE FOTOBOK-prints) steg med 13,3 % til 391 millioner bilder. Det vil si at hele 78 % av de produserte bildene var digitale bilder. Over halvdelen av de digitale bildene ble bestilt over internett. Dr. Rolf Hollander konstaterer: Vi har økt nettomsetningen med 29 %. Dermed legger vi er svært høy standard for mange internettbedrifter i vår bransje.”

Transformasjonsbetinget omstruktureringsfase avsluttet
Med nedleggelsene i Paris og Teplice (Tsjekkia) slutter en flerårig fase med omstruktureringer, som i de siste 5 årene har belastet det årlige overskuddet med 10 millioner Euro p.a., og derved nesten halvert dette. Frafall av disse omstruktureringsomkostningene vil ha positiv effekt på overskuddet fra år 2010 og fremover.

Omsetning og overskudd følger planen
I første kvartal opplevde omsetningen et mindre fall på -1 %, og er nå på 81,7 millioner Euro. Dette kan føres tilbake til sesongforskyvningen; I løpet av årene har betydningen av desemberkvartalet vokst på bekostning av de tre første kvartalene pga. CEWE FOTOBØKER og andre fotogaveartikler. Pga. omstruktureringen i Paris og Teplice bokførte CeWe Color som nevnt 9,4 millioner Euro på omstruktureringskontoen i første kvartal. Som følge av dette lå resultatet før skatt på -15,5 millioner Euro i første kvartal 2009. Resultatet før skatt og før omstruktureringen var på 6,2 millioner Euro (1.kvartal 2008: -4,5 millioner Euro). Dette beløpet inneholder oppstartstap i forbindelse med lanseringen av ”Trykksaker til det profesjonelle marked”, samt ekstra innvesteringer i marketing og forskning og utvikling for å utbygge salget av CEWE FOTOBØKENE ytterligere.

”Det nye forretningsområdet ”Trykksaker til det profesjonelle markedet” vil fremover ikke kunne utligne virkningen av sesongskiftene, men det vil kunne glatte den litt ut”, opplyser Dr. Rolf Hollander.

Free Cash Flow steg med 3,3 millioner Euro
I løpet av de siste 7 årene har selskapet investert kraftig i ny digital teknologi, for i stor grad å erstatte den analoge maskinparken. Denne investeringsbølgen ebber nå ut. Dette gjør at Cash Flow stiger med 3,3 millioner Euro til 8,0 millioner Euro i det ellers av sesongforskyvningen plagede første kvartal 2009. ”I løpet av de siste 5 årene er dette den beste Cash Flow i første kvartal”, opplyser Dr. Rolf Hollander.

Nytt vekstområde: ”Trykksaker til det profesjonelle marked”
Blant utbyderne av digitale printtjenester til konsumenter, har CeWe Color stor suksess med CEWE FOTOBOKEN, og har utviklet seg til å bli den største utbyder av digitaltrykk i topp kvalitet i Europa. Også kommersielle kunder som konserner – men også små bedrifter – skal nå kunne benytte seg av tilbudet. Med overtagelsen av virksomheten Diron for 6 måneder siden, har CeWe startet sitt inntog på dette markedet. Dr. Rolf Hollander forteller: ”Den første integrasjonsfasen er nå avsluttet. Vi har startet produksjonen til kommersielle kunder”.

FAKTA om CeWe Color
CeWe Color er markedsførende på den europeiske fotomarkedet med en markedsandel på over 40 %. Bedriften leverer til 50.000 detaljkunder, samt en rekke internettportaler i 24 europeiske land. CeWe Color produserer fargebilder, CEWE FOTOBØKER og fotogaver på 15 høyteknologiske produksjonsvirksomheter. Hvert år investerer CeWe Color i innovative teknologier for å fastholde sin ledende teknologiske posisjon. CeWe Color har ca. 3.000 ansatte på det europeiske plan. Salgsorganisasjonen i Danmark har med sine 25 medarbeidere ansvaret for det nordiske markedet.

Med en CEWE FOTOBOK går dine ferieminner aldri i glemmeboken

[CeWe Color Danmark ApS – 16/06-2009 – Hobby & Interesser]

En CEWE FOTOBOK er den perfekte måten å oppbevare dine feriebilder på. Få bildene dine i en personlig og profesjonelt trykket CEWE FOTOBOK. Mulighetene er tilnærmet ubegrensede og det er lettere enn du tror.

Før i tiden brukte vi masse tid på å velge ut de beste feriebildene for fremkalling, og på å sette bildene sammen i et fotoalbum. Vi skrev små kommentarer til hvert bilde, og viste det ferdige albumet stolt frem til familie og venner. I dag viser vi våre feriebilder frem på pc’en – eller på dyre hjemmeprint som falmer i tidens løp.

Tenk, hvis du kunne lage et fotoalbum med dine beste feriebilder på pc’en og få fotoalbumet levert på døren, ferdig trykket….

Det kan du! Opplev verden, ta masse bilder og når du kommer hjem kan du designe en flott CEWE FOTOBOK med bildene dine. Det revolusjonerende med en CEWE FOTOBOK er, at dine verdifulle feriebilder blir trykket direkte på fotobokens sider!

Utallige muligheter
Ved hjelp av CeWe Colors gratis programvare kan du sette inn dine feriebilder, side for side, i din personlige CEWE FOTOBOK. Til hvert bilde har du muligheten til å skrive en liten kommentar, beskrive hendelser eller fortelle om de beste opplevelsene fra ferien. Du kan velge mellom utallige layouts og bakgrunner som vil gjøre det utrolig lett – og ikke minst hyggelig – å sitte med pc’en og designe din egen unike fotobok. Som kronen på verket kan du lage ditt helt eget omslag til fotoboken. Dersom du ønsker det, kan du også sette inn morsomme cliparts til bildene dine.

Mange varianter og formater
Du kan få din CEWE FOTOBOK trykket på kvalitetspapir eller i en luksusutgave på ekte fotopapir. Det ekte fotopapiret er kraftigere enn det vanlige fotopapiret, og gir en bedre refleksjon av fargene. Den spesielle innbindingen i ryggen av fotoboken gir mulighet for å få trykket store panoramabilder på over to sider. CEWE FOTOBØKENE kan fås i mange varianter og størrelser: fra en liten bildebok på 26 sider til XXL fotoboken på 130 sider med plass til det store og uforglemmelige reiseopplevelsene.

Slik kommer du i gang
Du kan laste ned vårt testvinner program gratis på www.elkjop.no, www.lefdal.com og www.japanphoto.no.

Når softwareprogrammet har blitt lastet ned på din pc kan du starte med å lage dine egen CEWE FOTOBOK. Bestilling av fotoboken skjer online eller hos din nærmeste forhandler for CEWE FOTOBOK. Kort tid etter vil den ferdig trykkete fotoboken bli levert enten til din adresse eller til din forhandler.

Ideell gaveidé
En CEWE FOTOBOK er den ultimative gaven til nær familie, gode venner eller dine reisekamerater. Fotoboken er et evig minne som fastholder de gode ferieopplevelsene – år etter år.

FAKTA om CeWe Color
CeWe Color er en ledende aktør i det europeiske fotomarkedet med en markedsandel på over 40 %. Virksomheten er leverandør til 50.000 detaljkunder samt til en rekke internettportaler i 24 europeiske land. CeWe Color produserer fargebilder, CEWE FOTOBØKER og fotogaver fordelt på 15 høyteknologiske produksjonsenheter. Hvert år investerer CeWe Color i innovativ teknologi for å opprettholde sin ledende teknologiske posisjon. CeWe Color har over 3.000 ansatte i Europa. Salgsavdelingen i Danmark har med sine 25 ansatte ansvaret for det nordiske markedet.

CEWE FOTOBØKER lanseres nå også for Mac og Linux

[CeWe Color Danmark ApS – 29/04-2009 – Media & Reklame]

CeWe Color øker enda en gang sitt teknologiske forsprang og sin markedsandel ved å introdusere softwareversjonen HPS 4.5.

Den banebrytende, nye softwaren gjør det mulig å bestille CEWE FOTOBØKER på Mac og Linux!

Det er nå mulig å laste ned softwaren og bestille CEWE FOTOBØKER på alle tre operativsystem; Windows, Mac og Linux!

Den nye CeWe Fotoverden i HPS 4.5 byr på mange nye og spennende fotoprodukter og kreative features til CEWE FOTOBØKER.

Enda flere varianter og størrelser av CEWE FOTOBØKER
Utover de allerede kjente varianter, innbindinger, formater og farger av CEWE FOTOBØKER, tilbyr den nye softwarepakken ytterligere 5 spennende produktnyheter:

• 3 revolusjonerende CEWE FOTOBØKER – trykket på ekte fotopapir med særdeles klare farger på merkbart, kraftig fotopapir (Stor Panorama, XL og Kvadratisk).

• 2 spesielle CEWE FOTOBØKER i A4 Panorama og i XXL format for store opplevelser – trykket på 200g/m² kvalitetspapir.

Adm.dir for CeWe Color Nordic, Ane Gyldholm uttaler: «Den nye softwaren er utviklet med tanke på å gi forbrukerne og forretingslivet den mest originale og fullkommne fotoløsning som finnes på markedet, hvor produkt, kvalitet og brukervennlighet er satt i høysete!» Ane Gyldholm fortsetter: «Vi gleder oss til å gi forbrukeren en unik opplevelse med vår nye HPS 4.5.»

Forbrukeren kan benytte seg av de patenterte utviklingsprosessene og erfaringer fra Europas største uavhengige fotolaboratorium, som har kapasitet til 18 millioner fotoboksider pr dag.

En CEWE FOTOBOK henvender seg fortrinnsvis til kunder som vil ta vare på deres uforglemmelige opplevelser – fra barnedåpen, konfirmasjonen, bryllupet, den runde fødselsdagen eller sommerferien – i en unik fotobok.

Forretningslivet har også vist sin interesse for de enestående CEWE FOTOBØKENE, som kan brukes til presentasjon av bedriften og til presentasjon av mål, resultater og produkter – både i inn- og utland.

Innpakning av CEWE FOTOBØKER
Som en ny og eksklusiv serviceytelse kan alle CEWE FOTOBØKER som er bestilt online, nå også pakkes inn i et elegant gavepapir og sendes direkte som gave til mottakeren.

Flere spennende fotogaver
Utover de flotte, nye CEWE FOTOBØKENE presenterer den optimerte softwarepakken også flere spennende fotogaver, hvor forbrukeren kan få trykket sine favorittbilder på bl.a. skriveblokker i A4 og A5 format, aluminium drikkeflaske, kalender i metallboks, kortstokk samt en liten, hendig skulderveske.

Nye features i HPS 4.5
• Deling av bilder fra Flickr og geotagging siten «locr» (online fotoplattform som kobler bilder til stedsinformasjon) samt Wikipedia GeoNames.

• Kreativ utfoldelse med transparante maler og passepartouts samt utallige cliparts og vektorgrafikker til bruk for fotoproduktene. Man kan laste ned flere cliparts, og alle de flotte clipartsene er oppdelt etter temaer som ferie, baby, bryllup, påske ect. De kan legges til invitasjoner, takkekort, fotogaver og CEWE FOTOBØKER.

• Utvidede funksjoner; f.eks. stavekontroll samt mulighet for sidenummerering av CEWE FOTOBOKEN. Nye justeringsfunksjoner i layouten er også blitt introdusert; som forskjellige rammestørrelser og eventuell dreining. Man kan også finne integrerte tips og triks i den svært brukervennlige hjelpe- og veiledningsfunksjonen.

CeWe Color har med den nye HPS 4.5 søkt å skape et enestående fotounivers, som oppfyller alle ønsker og behov for en komplett og brukervennlig fotoløsning.

Last ned softwaren gratis via www.elkjop.no, www.lefdal.com eller www.japanphoto.no og utforsk de mange mulighetene.

CEWE FOTOBOKER får fastere fotfeste i finanskrisen

[CeWe Color Danmark ApS – 27/04-2009 – Media & Reklame]

CeWe Colors ubestridte bestseller: CEWE FOTOBOKEN ligger helt på topp når kundene skal velge deres foretrukne, moderne fotoalbum!
Argumentasjonen er entydig: Det er enkelt og lett å bestille en fotobok. Samtidig har den samme kvalitet som en profesjonelt trykket bok.

Det banebrytende ved en fotobok er at de digitale bildene blir printet direkte på fotobokens sider – med mulighet for å skrive en personlig tekst ved siden av bildene.

Salget av CEWE FOTOBØKER viste en skyhøy fremgang på over 75% i 2008, sammenlignet med tallene fra 2007. Tendensen viser en fortsatt markant stigning for 1. og 2. Kvartal 2009.

Antallet solgte fotobøker avspeiler suksessen og viser tydelig et stort potensiale for fotobøker. Dette er et produkt som har kommet for å bli!

Fotoboken med hardcover er den mest solgte varianten. Den består av et laminert omslag i høyglans, og kan designes individuelt med kundens egne bilder på fram- og baksiden.

Fotobøkene kan bestilles med mellom 26 til 130 sider. Kunden kan selv velge hvor mange bilder det skal være på hver side i fotoboken.

CEWE FOTOBØKER fås i mange forskjellige varianter, størrelser og innbindinger: Fra en liten bildebok til en XXL fotobok med plass til de store opplevelsene!

“CEWE FOTOBOKEN har vunnet den ettertraktede europeiske utmerkelsen “TIPA Award 2008” i kategorien for “Best Photo Service”. Dette flotte kvalitetsstempel er en medvirkende årsak til CEWE FOTOBOKENES suksess”, sier adm.dir. for CeWe Color Nordic, Ane Gyldholm.

Ane Gyldholm fortsetter: “Softwaren og produktet blir kontinuerlig utviklet for å sikre best mulig brukervennlighet og den mest optimale produktkvaliteten”.

Pa www.ejkjop.no, www.lefdal.com og www.japanphoto.no kan man kostnadsfritt laste ned den prisbelønnte softwarepakken.

Programmet byr på mange kreative muligheter og har gode verktøy for bilderedigering.

Softwaren utmerker seg også med et vidt utvalg av layouts, bakgrunner og funksjoner.

Fotobokene henvender seg til en stor kundekrets, og kan oppbevare uforglemmelige opplevelser – fra f.eks. barnedåpen, konfirmasjonen, bryllupet, jubileet eller de runde dagene – i en unik fotobok.

De representative fotobøkene kan med fordel også brukes i næringslivet – til presentasjon og fremvisning av bedriftens mål og produkter –i både inn- og utland.

CEWE FOTOBØKER kan bestilles og rebestilles i det antall som måtte være ønskelig.

Les mer pa www.ejkjop.no, www.lefdal.com eller www.japanphoto.no

CeWe Color avslutter omstrukturering

[CeWe Color Danmark ApS – 02/04-2009 – Media & Reklame]

• Siste lukninger i Paris og Teplice/Tsjekkia
• Ikke flere kostnader til gjennomføring av omstruktureringsprosessen
• Investeringer på 250 millioner euro kjører CeWe i stilling som digital fotoleverandør

Oldenburg, 18. mars 2009. CeWe Color Holding AG (Prime Standard, ISIN: DE0005403901) fullfører sin omstrukturering raskere enn planlagt. Drøftinger med bedriftsrepresentanter i Frankrike om lukking av anlegg i Paris er nå avsluttet. Laboratoriet der lukker i mai 2009 hvis tidsfrister i følge fransk lov er oppfylt. Kundene vil bli betjent i full skala av avdelingene i Rennes, Montpellier og Freiburg. Direksjonen venter at CeWes aktiviteter i Frankrike vil skape betydelig bedre resultater allerede i regnskapsåret 2009 takket være reduserte kostnader.

Et anlegg i Tsjekkia lukkes
I tillegg til produksjonsstedet i Paris, vil CeWe Color også lukke et mindre anlegg i Teplice i Tsjekkia som firmaet overtok som ledd i en markedskonsolidering i 2007. Produksjonen vil da bli samlet på et langt større og mer effektivt anlegg i Praha.

Strukturelle mål nådd
Med disse siste lukningene har CeWe Color allerede i 2009 oppnådd ønsket struktur. Utgifter til omorganisering i inneværende forretningsår vil ikke overstige et beløp på 10 millioner euro, noe som vil bidra med en positiv effekt på driftsinntektene allerede i 2009. Bare i perioden fra 2005 til 2009 har CeWe Color investert totalt mer enn 50 millioner euro samtidig med at antall bilder fra film har falt, for gradvis å samle produksjonen av digital bilder ved store, effektive anlegg. Mens et anlegg bare produserte i gjennomsnitt 108 millioner bilder i regnskapsåret 2000, er dette tallet nå steget til ca. 200 millioner bilder. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi startet omstruktureringen av selskapet på et tidlig tidspunkt og forberedte CeWe Color til den digitale bildeverdenen i god tid – ikke bare teknisk, men også når det gjelder anleggsstruktur. Omstruktureringen er nå fullført.

Ingen flere ekstrakostnader
I regnskapsåret 2010 vil CeWe Color drive et effektivt produksjonssystem over hele Europa, slik at firmaet ikke lenger vil ha ekstra kostnader til omstrukturering. Omstruktureringen av firmaet til digital fotografering alene har redusert CeWe Colors overskudd med mer enn 10 millioner euro pr. år siden 2005. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi er stolt av å ha gjennomført omdannelsen med positive resultater hvert år og har opprettholdt en svært sund solvensgrad på 42,9 %. Fra 2010 vil vi ikke lenger ha kostnader til omstrukturering.”

Investeringer på 250 million euro i digital omlegning
Siden slutten av 1990-tallet har CeWe Color investert totalt mer enn 250 millioner euro i overgangen til digitale bilde. Allerede i 1997 ble firmaet den første fotoprodusenten i verden som satte opp en bestillingsterminal for mottak av bestillinger av digitale bilder i butikker og samtidig opprettet de en hjemmeside der man kunne bestille bilder. Firmaet driver nå nesten 50 digitale skrivere i sine 13 produksjonsanlegg. Som den ledende fotoprodusenten i Europa er CeWe Color detaljistenes førstevalg som fullassortert leverandør av tjenester. Usedvanlig ekspertise på digitalkopiering, unike programvareløsninger og bred distribusjon via Internett samt til 50 000 detaljforretninger gir betydelige konkurransefordeler.

Vekst via CEWE FOTOBØKER og kommersielle digitaltrykk
CeWe Color er i en ideell stilling i den digitale verdenen. Med det mest populære tilbudet i verden, CEWE FOTOBOK (mer enn 2,6 millioner bøker i 2008) og med fotogaver, har CeWe Color med hell ført sitt opprinnelige forretningsområde, fotoproduksjon, inn i den digitale tidsalderen. De fleste CEWE FOTOBØKER er produsert med digitale trykkmetoder. Den nye kompetansen på digital bildeproduksjon og den knowhowen innenfor salg som CeWe Color har fått gjennom kjøpet av Diron i 2008, vil gi CeWe fordeler på det kraftig voksende markedet for kommersielle digitale trykk.
CEO dr. Rolf Hollander: “CeWe Color kommer styrket ut av den analoge/digitale transformasjonen. Nå er vi igjen i en situasjon der vi kan fokusere hele selskapets styrke på vekst i salg og fortjeneste.”

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt:
CeWe Color Nordic, Bettina Reimers
Tlf.: +45 99 14 22, Faks: +45 86 99 24 33
E-post: bettina.reimers@cewecolor.dk
Internett: www.cewecolor.de eller www.cewefotobog.dk

Om CeWe Color: Fotoservicefirmaet CeWe Color, med 15 høyteknologiske produksjonssteder og med cirka 2 900 ansatte i 24 europeiske land, er ledende både innen salg og teknologi. Firmaet leverte omkring 2,6 milliarder bilder, mer enn 2,6 millioner CEWE FOTOBØKER og fotogaver til mer enn 50 000 detaljhandlere i 2008. I 2008 var omsetning på EUR 420,0 millioner. CeWe Color var “first mover” ved lanseringen av nye digitale teknologier, for eksempel bestilling av digitale bilder over Internett og ordreterminaler (DigiFoto Makers) i butikker. Salg av brukertilpassede CEWE FOTOBØKER har utvikler seg svært bra. CeWe Color ble grunnlagt av Senator h.c. Heinz Neumüller i 1961. Firmaet ble børsnotert under Hubert Rothärmels ledelse. CeWe Color Holding AG er notert på Prime Standard.

CeWe Fotobok vinner ettertraktet TIPA Award (NO)

[CeWe Color Nordic ApS – 18/05-2008 – IT & Kommunikation]

Europeisk utmerkelse til CeWe Colors fotobok–program.

CEWE FOTOBOK har vunnet den ettertraktede TIPA Award 2008 (Technical Imaging Press Association) i kategorien, Best Photo Service.

Juryen, som består av sjefredaktører og representanter fra i alt 32 fagblad fra hele Europa, fremhevet CEWE FOTOBOK som det ledende bildeproduktet. CeWe Color-gruppen er den innovative trendsetteren i denne produktgruppen, og foretaket ventes i år å produsere mer
enn 3 millioner eksemplarer av CEWE FOTOBOK til hele Europa.

CEWE FOTOBOK utmerker seg ifølge TIPA–juryen spesielt ved sin kvalitet, fleksibilitet og brukervennlighet ved utformingen av selve fotoboken.

CeWe Color har tilført foto– og bildebransjen en ny dimensjon i kraft av det spennende produktet CEWE FOTOBOK som tilbyr forbrukerne en særdeles attraktiv mulighet for å sette deres verdifulle minner inn i en unik fotobok. Den utmerker seg ved et stort utvalg av formater, bakgrunner og funksjoner.

På www.elkjop.no, www.lefdal.com og på www.japanphoto.no kan man gratis laste ned det attraktive fotobok-programmet med de mange mulighetene. Programvaren er både brukervennlig og lett å arbeide med.

Den trykte fotoboken fra CeWe er dessuten i en fremragende, profesjonell kvalitet!

I tillegg til de mange layoutforslagene tilbyr programmet atskillige individuelle utformingsmuligheter inkl. mange bilderedigeringsverktøy.

Juryen betegnet dessuten CEWE FOTOBOK som særdeles konkurransedyktig på markedet.

«Vi gleder oss stort over at vi ved å motta TIPA Award 2008 har oppnådd en av de høyeste utmerkelsene som gis til produkter innenfor foto– og bildebransjen.

Denne prisen er en viktig anerkjennelse som oppfordrer forbrukerne og handelen til å utnytte de mange mulighetene ved CEWE FOTOBOK.

CeWe Color føler seg derfor også fremover forpliktet til å utvikle innovative fotoløsninger, uttaler adm. direktør Peter Stegger, CeWe Color Nordic.

###

CeWe Color er markedsledende på det europeiske fotomarkedet (markedsandel 40 %) og leverer til 60 000 detaljkunder og en rekke internettportaler i 24 europeiske land. CeWe fotobøker, fargebilder og fotogaver blir produsert på høyteknologiske produksjonsbedrifter.

Salgsorganisasjonen, CeWe Color Nordic i Skødstrup/Århus, har ansvaret for det nordiske markedet.