CEWE har solid stigning i omsetningen det første halvåret av 2018

 • Første halvår av 2018 går som planlagt: Omsetningen har steget med 8,5 % til 254,2 mill. euro
 • CEWE FOTOBOK har vokst med 3,9 % i første halvår til 2,4 mill. eksemplarer
 • I første halvår har de siste akkvisisjonene som ventet redusert resultatet
 • EBIT-årsmålet på 48 til 54 mill. euro bekreftet

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) er etter første halvår godt på vei til å nå de planlagte årsmålene for 2018. Konsernomsetningen lå med 254,2 mill. euro 8,5 % høyere enn fjorårets resultat (H1 2017: 234,6 mill. euro). På bakgrunn av de forventede negative effektene av de nylige akkvisisjonene av Cheerz og LASERLINE utgjorde EBIT -3,4 mill. euro (H1 2017: -0,4 mill. euro). Tas det hensyn til disse akkvisisjonene, leverer EBIT i første halvår av 2018 stort sett opp til fjorårets nivå. Alt i alt bekrefter halvårstallene ledelsens prognose for det aktuelle regnskapsåret: Konsernomsetningen skal i 2018 stige til mellom 630 og 665 mill. euro (2017: 599,4 mill. euro), konsern-EBIT mellom 48 og 54 mill. euro, EBT mellom 47,5 og 53,5 mill. euro og resultatet etter skatt mellom 33 og 37 mill. euro. Sammenlignet med fjoråret stiger dermed alle de viktige nøkkeltallene.   

CEWE på vei i mål
”Selv når man regner med de siste akkvisisjonene er første halvår av 2018 klart på vei til å leve opp til årsmålene”, uttaler Christian Friege, styreformann i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Innen området fotofinishing har CEWE gått klart fremover, selv om det ekstremt varme været i enda høyere grad enn tidligere år har resultert i at kundene heller tar bilder enn bestiller fotoprodukter. ”At omsetningen pr. foto igjen er stigende, beviser at kundene våre setter stor pris på fotoproduktene våre”, understreker Friege. Akkvisisjonene utvikler seg positivt. På den måten har omsetningen innen området kommersielt onlinetrykk på grunn av LASERLINE-akkvisisjonen vokst med over 21 %. ”Og samarbeidet vil ikke minst i fremtiden gi en stadig større positiv innflytelse på resultatene”, utdyper Friege.

Fotofinishing: Stigning i avsetning på CEWE FOTOBOK og fotoprodukter
Forretningsområdet fotofinishing har i første halvår vært inne i en rivende utvikling og høstet en vekst i omsetningen på 7,5 % til 180,3 mill. euro (2017: 167,7 mill. euro). Dermed viser forretningsområdet klar vekst tross temperaturrekordene og den stadig tydeligere omsetningsforskyvningen til fjerde kvartal. Cheerz har også bidratt til dette. På grunn av de forventede negative resultatbidragene av Cheerz-akkvisisjonen falt EBIT til 0,4 mill. euro (2017: 1,6 mill. euro). Det er spesielt gledelig for bedriften at et av nøkkelproduktene, CEWE FOTOBOK, i første halvår av 2018 nådde en stigning i avsetningen på 3,9 %. Dessuten sørget fotoprodukter som CEWE VEGGBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, mobildeksler og andre fotogaver for ytterligere vekst i første halvår – til og med til dels også i det tradisjonelt negative andre kvartalet. Disse produktene er hovedårsaken til stigningen i omsetningen pr. foto med 3,2 % til 20,07 eurocent. ”Ved siden av akkvisisjonene har vi de siste månedene også investert ytterligere i merkegjenkjennelighet. Ser man på omsetningsstigningen for merkene våre har denne strategien lønnet seg”, påpeker Christian Friege. Den gode omsetningsutviklingen gir dessuten et solid grunnlag for fjerde kvartal, hvor størstedelen av salget som regel skjer.

Kommersielt onlinetrykk: Sterk omsetningsvekst – særlig på grunn av LASERLINE
Med akkvisisjonen av LASERLINE kunne CEWE fremfor alt øke omsetningen innen området kommersielt onlinetrykk med 21,3 % til 49,1 mill. euro (2017: 40,5 mill. euro). Tross det stadig høye pristrykket i Tyskland og samarbeidet med Storbritannia som er svekket på grunn av Brexit, har forretningsområdet vist en organisk fremgang. EBIT ligger som forventet på -2,1 mill. euro og bærer på nåværende tidspunkt fortsatt det forventede negative resultatbidraget fra LASERLINE (EBIT for kommersielt onlinetrykk H1 2017: -0,2 mill. euro). Denne utviklingen har blitt forsterket av høyere papirpriser og økte logistiske kostnader. Friege forklarer: ”De tydelige omsetningsstigningene gjør oss optimistiske. Kjøpet av LASERLINE skal være en tydelig forsterking av forretningsområdet og skal fra 2019 bidra positivt til bedriftens avkastning. Med unntak av Storbritannia er prognosen for det europeiske markedet for onlinetrykk fortsatt positiv. Utviklingen fra offline- til onlinetrykk tar tid. Vi står i en god posisjon for tiden, også etter overtakelsen, og forventer i andre halvår fortsatt stigning i omsetningen.”

CEWE RETAIL: Fortsatt fokus på fotofinishing-produkter
CEWEs stadig skjerpede fokus på fotofinishing-produkter reduserer ganske naturlig hardware-omsetningen i detaljhandelen. Dessuten gir CEWE fortsatt bevisst avkall på marginsvake omsetninger. Derfor falt omsetningene på forretningsområdet detaljhandel som i de forrige årene: I første halvår av 2018 kom det opp på 23,3 mill. euro, en tilbakegang på 7,0 % i forhold til året før (2017: 25,0 mill. euro). EBIT lå med -0,69 mill. euro dermed litt under fjorårets tall (2017: -0,38 mill. euro). ”De forrige årene har vist at først og fremst fjerde kvartal er avgjørende for inntekten i detaljhandelen. Kameraer og andre fotohardware-produkter er også typiske julegaver. Av den grunn satser vi sterkt på at vi kommer til å nå samtlige årsmål på dette forretningsområdet”, uttaler Friege. Det skal i forbindelse med dette forretningsområdet tas hensyn til at detaljhandelen er en viktig avsetningskanal for fotofinishing-produkter, som gir utslag på forretningsområdet fotofinishing.

CEWE fortsatt solid finansiert – bedriftens vesentlige verdiøkning
Med en egenkapitalkvote på 54,9 % pr. 30.6.2018 (30.6.2017: 62,4 %) er CEWE fortsatt solid finansiert. Den lille nedgangen til balanseutvidelsen er forårsaket av akkvisisjonene av LASERLINE og Cheerz samt kjøpet av Saxoparks eiendommer, Saxoprints bygninger til onlinetrykk. Return on capital employed (ROCE) falt pr. 30.6.2018 fra 20,5 % i fjor til stadig stabile 16,5 %. Også her førte kjøpene til en stigning i den gjennomsnittlige capital employed. Friege forklarer: ”På grunn av kjøpenes strategisk høye verdi og inntektspotensial og den relativt billige overtagelsen av Saxopark, vil forrentningen ganske sikkert falle på kort sikt, men på lang sikt vil bedriftens verdi stige vesentlig.”

 CEWE Enhet K2 2017 K2 2018 H1 2017 H1 2018
(1) Fotofinishing          
     Digitalbilder Mill. stk. 412,2 421,9 840,6 879,8
     Analoge bilder Mill. stk. 12,0 10,5 21,2 18,5
     Bilder i alt Mill. stk. 424,2 432,4 861,8 898,3
     CEWE FOTOBOK Tusen stk. 1.120,0 1.121,1 2.279,1 2.369,1
     Omsetning Mill. euro 82,1 85,9 167,7 180,3
     EBIT Mill. euro 0,2 -1,6 1,6 0,4
      Effekter av kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
      Inntekt fra fast eiendom i Danmark Mill. euro +0,5 +0,5
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,1 -1,5 1,3 0,6
(2) Detaljhandel  
    Omsetning Mill. euro 13,2 12,4 25,0 23,3
     EBIT Mill. euro -0,1 -0,2 -0,4 -0,7
(3) Kommersielt onlinetrykk  
    Omsetning Mill. euro 19,9 24,7 40,5 49,1
     EBIT Mill. euro -0,3 -1,6 -0,2 -2,1
      Effekter av kjøpsprisallokasjoner Mill. euro 0,1 -0,1 -0,4 -0,3
      Integrasjonskostnader LASERLINE Mill. euro -0,3 -0,5
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,2 -1,2 0,2 -1,3
(4) Diverse  
    Omsetning Mill. euro 0,7 1,0 1,4 1,8
     EBIT Mill. euro -0,9 -0,6 -1,4 -1,0
      Effekter av kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,1 -0,2
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,8 -0,6 -1,2 -1,0
CEWE konsern  Enhet
    Omsetning Mill. euro 116,0 123,9 234,6 254,5
     EBIT Mill. euro -1,0 -4,0 -0,4 -3,4
     Særlige utgifter Mill. euro +0,1 -0,5 -0,3 -1,0
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -1,1 -3,4 -0,1 -2,3
     EBT Mill. euro -1,1 -3,6 -0,4 -3,4
     Resultat etter skatt Mill. euro -0,8 -2,7 -0,3 -2,5

Det kan oppstå avrundingsdifferenser. Prosentavvik er generelt regnet ut med de presise verdiene.

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder“

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykksaker på online trykkportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.

Årets førjulstrend 2018: Adventskalendere med personlige bilder

En adventskalender er i desember et must for de fleste barn og voksne: Den hjelper ikke bare til med å telle ned dagene til juleferien, men også til selveste julaften. En personlig kalender med ditt eget bilde og deilig sjokolade – eller små gaver – gjør førjulstiden enda morsommere.

Søte fristelser hver dag i adventstiden

Barna vil elske en adventskalender fylt av sjokolade med bilde av dem selv og dem de er glade i – og besteforeldrenes hjerter vil smelte, om de får en adventskalender med bilder av deres barnebarn på. En adventskalender med søte sjokoladebiter bak lukene og med et personligt bilde er en herlig mulighet til å vise dine kjære, hvor mye du setter pris på dem.

Adventskalenderne fra CEWE fremstår som både klassiske og personlige. Kalenderne er fylt med enten melkesjokoladekuler i farget sølvpapir, sjokoladepraliner fra Ferrero eller med barnas favorittbiter fra Kinder®.

Med et søtt bilde av kjæledyret, et bilde fra en felles opplevelse eller et blinkskudd av barnebarnet, vekker en CEWE-adventskalender ikke bare lysten på søtsaker, den gir samtidigt et smil rundt munnen: Kalenderen lar deg gjenoppleve gode øyeblikk. Du kan slippe kreativiteten løs og ved hjelp av personlige bilder, tekster, cliparts, rammer og masker kan du designe en helt unik kalender. Når du bruker dine egne bilder til å designe adventskalenderen, er den ikke bare en fornøyelse hver gang en ny luke åpnes – den sprer glede bare ved å se på den!

Fyll selv din adventskalender med små gaver

Det er lite som er så koselig som å få en advenstkalender, der noen har brukt tid på å kjøpe eller lage små personlige gaver for hver dag i desember. Med ”Fyll selv”-adventskalenderen fra CEWE kan du raskt og enkelt lage en kreativ adventskalender, hvor du selv bestemmer innholdet. Du designer kalenderen med ett eller flere av dine yndlingsmotiver. Den innvendige plastikkesken har plass til forskjellige små gaver: Det kan være alt fra små leker til de yngste, kosmetikkartikler til tenåringen eller selvskrevne tekster og gavekort på f.eks. kino, oppvask, støvsuging eller kafébesøk. Overrask en du er glad i med en helt personlig fyll-selv-adventskalender.

Kreativ adventskalender med CEWE CARDS

I stedet for de tradisjonelle kalenderlukene kan du også lage din egen adventskalender med 24 forskjellige kort. De daglige overraskelsene kan du tilpasse mottakeren: De kan for eksempel bestå av fine sitat, korte dikt eller originale gavekort. De fine og personlige førjulshilsningene kan festes på en snor eller på et gitter med klyper, og blir dermed til en helt unik adventskalender. CEWE CARDS tilbyr flotte juledesign, som du kan bruke til å utforme kortene akkurat slik du ønsker det. Velg ut ett eller flere favorittbilder og bruk dem til å dekorere kortene fra den 1. til den 24. desember for å gi adventskalenderen et personlig uttrykk.

Besøk cewe.no/fotokalender/adventskalendere for ytterligere information.

CEWE vinner EISA Award for CEWE FOTOBOK Pure

Liten og personlig, enkelt og raskt – med disse egenskapene har CEWE FOTOBOK Pure i de siste månedene ikke bare overbevist kundene men også den internasjonale juryen i EISA Award om sin verdi. Dét alene er grunn nok til, at CEWE introduserer flere muligheter for sitt nyeste CEWE FOTOBOK-format. Du kan nå velge mellom syv moderne stilarter i sort eller hvitt – uten å gå på kompromiss med den enkle og raske designprosessen.

Beste bildedprodukt
Hver eneste CEWE FOTOBOK Pure forteller en personlig historie på 22 sider, som du enkelt og raskt lager på din smarttelefon. Det er nettopp denne kombinasjonen, som overbeviste EISA (the European Imaging and Sound Association) om, at prisen ”EISA Photo Service 2018-2019” skulle gå til CEWE FOTOBOK Pure for det beste billdeproduktet. Den internasjonale juryen med representanter fra 25 land utdyper: ”Denne app’en gir en brukervennlig og overkommelig fotoboksservice til smarttelefon-brukere som ønsker å vise frem bildene sine”. Det tar kun få minutter å designe fotoboken i app’en: Etter å ha valgt ut ønskede bilder fra galleriet på din smarttelefon, fyller programmet ut sidene i din CEWE FOTOBOK automatisk, som ren magi. Til slutt kan du ved hjelp av den enkle trinn-for-trinn veiledningen tilføre passende tekster og mindre justeringer.

Enkel og personlig
Du kan forevige alt fra festivaler, utdrikkingslag og andre opplevelser med familie og venner i din CEWE FOTOBOK Pure. Akkurat like forskjellige og personlige som øyeblikkene er, like personlige er designpreferansene. Derfor kan du nå velge mellom syv ulike stilarter, slik at du kan gjøre alt fra omslaget til sidene inni helt personlige. Til hver stilart bestemmer du dessuten selv, om du vil ha en sort eller hvit bakgrunn. Dine bilder blir presentert med ett motiv pr. side. Hvis du vil, kan du tilføye personlige kommentarer til ett eller flere av bildene, eller du kan la bildene tale for seg selv.

Les mer på www.cewefotobok.no

Gjør skolestarten helt uforglemmelig med personlige fotoprodukter

Den første skoledagen er fylt med glede og spenning for både barn og foreldre. CEWE gir deg tips til hvordan du som forelder kan være med på å gi barnet ditt en uforglemmelig skolestart, ved hjelp av personlige fotoprodukter.

Gaveideer til en god skolestart
Med personlige fotogaver kan du helt enkelt skape glede blant familiens yngste. På cewe.no kan du for eksempel designe en helt egen matboks eller drikkeflaske med barnets favorittbilde, som han eller hun stolt kan vise frem i friminuttet. Den unike matboksen gjør at det er enkelt for barnet å kjenne igjen sin egen lunsj, slik at de ikke skjer forvekslinger av matboksene på skolen eller på SFO. Den smarte drikkeflasken vil kanskje også hjelpe barna med å drikke nok vann i løpet av skoledagen, hvor de jo ofte er mer aktiv og derfor bruker mye mer energi. Matboksene fra CEWE fås i de klassiske fargene rød, blå eller gul. Drikkeflaskene er i aluminium, slik at det holder vannet kaldt og friskt.

Du kan også bidra til en bedre skoledag med en timeplan, som barnet ditt kan bruke til å få oversikt over dagens program. Ved hjelp av fotoklistremerker fra CEWE kan barnet enkelt sette sitt eget preg på timeplanens utseende og dermed gjøre det enda mer personlig. Elevene i de større klassene bytter gjerne ut timeplanen med en spiralkalender slik at det er lettere å få oversikt over flere av hverdagens mange oppgaver, avtaler og merkedager. Du kan raskt og enkelt designe en flott og personlig spiralkalender, hvor du både kan designe for-og baksiden samt adskillige bildesider i selve kalenderen. I hjemmet kan det også være praktisk å holde oversikten over alle familiemedlemmenes planer og oppgaver i løpet av uken. Det kan du enkelt få til ved hjelp av en planleggingskalender fra CEWE, som du også kan lage helt personlig ved å dekorere den med favorittbildene dine.

I de mindre klassene er minnebøker også med på å skape glede. Her kan barna blant annet skrive viktige datoer, nåværende interesser og fremtidige håp og drømmer. Når har du bursdag? Hva gjør du på fritiden? Hva vil du bli når du blir stor? Disse spørsmålene opptar elevene, og det er fint når de personlige interessene kan bli understøttet av et bilde. Med fotoklistremerker fra CEWE, som du lager med dine egne bilder, kan både barnet ditt og alle klassekameratenes vennebøker bli enda mer personlige. Du kan bestille de praktiske selvklebende fotoklistremerkene på cewe.no, i ark med 4, 8 eller 16 bilder.

CEWE FOTOBOK foreviger skolestarten
For besteforeldrene, vennene og spesielt foreldrene er en CEWE FOTOBOK en flott måte å tenke tilbake til barnets første skoledag. Velkomsten i gymsalen, gåturen til klasserommet, det første møtet med klassekameratene og mange flere begivenheter du kan forevige i fotoboken slik at du kan oppleve dagen på nytt, år etter år. Du har utallige muligheter for hvordan du kan lage din CEWE FOTOBOK helt personlig, takket være de mange formatene, papirkvalitetene og innbindingene. Du har også mulighet for å sette inn en video fra dagen inn i fotoboken, som du kan avspille med en smarttelefon eller nettbrett ved hjelp av en QR-kode.

Les mer og bli inspirert på cewe.no

CEWE sikrer niende dividendestigning på rad

 • Det ble på generalforsamlingen vedtatt en dividendestigning til 1,85 euro pr. aksje
 • Aksjonærene oppnår et dividendeutbytte på 2,1 % på bakgrunn av årssluttkursen for 2017
 • Omsetning og resultat skal fortsatt stige i 2018
 • Nytt tilsynsråd valgt

Samtlige punkter på dagsordenen, som ble foreslått av ledelsen til den ordinære generalforsamlingen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), har blitt godkjent. Deltagelsen var 48,9 %. Dividenden stiger til 1,85 euro pr. aksje – det er den niende dividendestigningen på rad. Dermed når aksjonærene opp på et dividendeutbytte på 2,1 % på bakgrunn av årssluttkursen for 2017 (88,05 euro). ”Vi kan for niende år på rad presentere en stigende dividende for aksjonærene våre. Dette ble mulig gjennom vår stadig stigende rentabilitet og solide balanse”, uttaler Christian Friege, styreformann for CEWE-gruppen. For regnskapsåret 2017 økte aksjonærenes samlede utbytte til og med til 6,24 % på bakgrunn av dividenden for 2016 og kursutviklingen i 2017.

Omsetning og EBIT skal fortsatt stige i 2018
Første kvartal 2018, som tok seg positivt ut med et omsetningspluss på 10,1 %, bekrefter ledelsens prognose for 2018: Konsernomsetningen skal vise en klar fremgang til mellom 630 og 665 mill. euro (2017: 599,4 mill. euro). Konsern-EBIT skal ligge mellom 48 og 54 mill. euro (2017: 49,2 mill. euro), EBT mellom 47,5 og 53,5 mill. euro (2017: 48,9 mill. euro) og resultatet etter skatt mellom 33 og 37 mill. euro (2017: 33,6 mill. euro).

Akkvisisjoner lover videre vekst
Ledelsen lover en stigning i vekstkursen som følge av andelene i den ledende franske foto-appen ”Cheerz” og som følge av overtakelsen av onlinetrykkleverandøren LASERLINE. Med disse akkvisisjonene setter CEWE fart i utviklingen for områdene fotofinishing og kommersielt onlinetrykk.

Bedre og bedre resultater skal også få dividenden til å stige
Med denne målsetningen bekrefter CEWE forventningene til fremtidige dividender: ”Vi forlater ikke de siste årenes gode kurs. På bakgrunn av vår stigende rentabilitet vil vi også i fremtiden øke den absolutte dividenden litt av gangen og dermed sikre en solid finansiering og egenkapitalkvote”, forklarte Christian Friege på sin første generalforsamling som styreformann for CEWE Stiftung & Co. KGaA. Ledelsen uttrykte også glede over medarbeiderstabens tillit og usedvanlige lojalitet overfor CEWE: 80 % av medarbeiderne har selv andeler i bedriften.

Tilsynsråd med to nye medlemmer ble valgt på generalforsamlingen
Til valgene til tilsynsrådet fulgte generalforsamlingen tilsynsrådets og nomineringskomitéens anbefaling. Dermed kom to nye medlemmer inn i CEWEs tilsynsråd: Patricia Geibel-Conrad (f. 1962) er revisor og bedriftskonsulent i egen praksis og har før det jobbet 14 år hos PricewaterhouseCoopers. Birgit Vemmer jobber som selvstendig konsulent. Matematikeren (f. 1965) har tidligere jobbet i lederstillinger i særlig IT-bedrifter. Tilsynsrådet har tatt avskjed med de mangeårige medlemmene Corinna Linner og Michael Paetsch. ”Vi takker Corinna Linner og Michael Paetsch for deres mangeårige innsats og den ballasten de bidro til i tilsynsrådet. Med våre to nye medlemmer har tilsynsrådet igjen fått en enestående ekspertise både innen finans og IT”, fremhever Otto Korte, tilsynsrådsformann for CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotokonkurransen CEWE Photo Award starter igjen

Premier for mer enn 2,3 millioner kroner i år

Fra landskabspanoramaer til portretter og makrobilder – er du åpen for nye inntrykk kan du finne skjønnhet overalt i verden. Det er derfor ingen overraskelse at CEWE Photo Award – ”Our world is beautiful” var verdens største fotokonkurranse i fjor. I mai 2018 starter fotokonkurransen for tredje gang. I litt mer enn et år har fotoentusiaster fra hele verden mulighet til å sende inn deres beste bilder i 10 ulike kategorier. I år er det ikke kun prisvinnerne som får gevinst: For hvert innsendt bilde gir CEWE 95 øre (0,10 euro) til SOS Barnebyer International.

Større fotokonkurranse – større glede ved fotografering
CEWE Photo Award 2019 løper frem til 31 maj 2019, så fotoentusiaster har litt over ett år til å fange de perfekte motivene. Deltagerne kan under mottoet ”Our world is beautiful” sende inn bilder i 10 ulike kategorier. Utover temaet fra de to siste fotokonkurransene ”Landskaper”, ”Mennesker, ”Natur”, ”Arkitektur og infrastruktur” og ”Sport” kan deltagerne nå også velge ”Mat”, ”Humor”, ”Hobby og fritid” samt ”Reise og kultur”. Vinnerne kan se frem til premier til en samlet verdi av mer enn 1,8 millioner kroner. De kan også glede seg over at bildet deres, etter at konkurransen er avsluttet, kanskje blir en del av den store internasjonale utstillingen. Både amatører og profesjonelle fotografer kan dele deres vakreste øyeblikk med den store offentligheten. ”Omdreiningspunktet for arbeidet vårt hos CEWE er gleden ved å ta bilder. Derfor er det naturlig for oss å invitere fotografer fra hele verden til å delta i CEWE Photo Award,” uttaler CEO hos CEWE, Christian Friege, og fortsetter ”Med de ytterlige kategoriene og samarbeidet med SOS Barnebyer International, viser vi denne gangen flere perspektiver på vår vakre verden. Vi er svært spente på hvilket land vinnerbildet 2019 er fra – i de tidligere fotokonkurransene har vi hatt deltagere fra 94 land.” Kåringen av vinnerbildene finner sted september 2019, så inntil da er det bare å smøre seg med tålmodighet. Alle som har sett de flotte bildene som ble sent inn til fjorårets konkurranse, vet at beslutningen om hvilke bilder som blir vinnerne av CEWE Photo Awards, overhodet ikke er enkel.

Familier i hele verden vinner også
Ved å delta i CEWE Photo Awards gjør hver eneste fotoentusiast også noe godt: Per innsendt bilde gir CEWE nemlig 95 øre (0,10 euro) til SOS Barnebyer i hele verden. Den uavhengige hjelpeorganisasjonen har satt seg som mål at de vil hjelpe fattige og utsatte barn. Wilfried Vyslozil, CEO i SOS Barnebyer, gleder seg over samarbeidet med CEWE Photo Award: ”Det er en fantastisk idé. Vår verden er vidunderlig. Med donasjonen fra CEWE for de innsendte bildene kommer flere barn til å kunne oppleve vår vidunderlige verden.” Christian Friege poengterer også at ”for mange barn og familier yter SOS Barenbyer pålitelig hjelp, som kommer direkte frem til de berørte. Vi har hatt et tett samarbeid med SOS Barenbyer siden 2013 som har utviklet seg til mange hjerteprosjekter, som mange av våre samarbeidspartnere fra hele Europa er personlig engasjerte i. Med donasjonen fra CEWE Photo Award ønsker vi å bidra til at all skjønnheten ved verdenen vår ikke går tapt og dermed videreføre konkurransemottoet ”Our world is beautiful”.

Les mer om fotokonkurransen og delta på https://www.cewefotobok.no/cewephotoaward.html

CEWE fortsetter veksten sin

 • K1: Omsetningsstigning på 10,1 % til 130,6 millioner euro (K1 2017: 118,6 millioner euro)
 • Omsetningen på CEWE FOTOBOK stiger med solide 7,7 % til 1,248 millioner eksemplarer
 • TIPA World Awards 2018: CEWE er verdens beste fotoservice
 • Stabilt EBIT på 0,6 millioner euro til tross for omkostninger for integrering av tilkjøp
 • Prognose for 2018 bekreftet: omsetning på 630 – 665 millioner euro, EBIT på 48 – 54 millioner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) fortsetter veksten i første kvartal av 2018: Omsetningen er steget med 10,1 % til 130,6 millioner euro (K1 2017: 118,6 millioner euro). Veksten ble ikke kun båret av oppkjøp da hovedforretningen fotofinishing også utgjør en stor post: Det omsetningssterke forretningsområdet er stødig steget med hele 10,4 % medregnet den nylig oppkjøpte foto-appen ”Cheerz”. Med 0,6 millioner euro ligger EBIT i første kvartal av 2018 presist på nivået året før (K1 2017: 0,6 millioner euro). Til tross for ekstraomkostningene for integrering av tilkjøp. ”Selvom fjerde kvartal i 2018 også kommer til yte det største bidraget til omsetningen og spesielt til resultatet, har vi med den stødige veksten og det ekstra dyttet fra våre nye oppkjøp, gitt oss selv et godt utgangspunkt for resten av året. Spesielt CEWE FOTOBOK sitt comeback har vekket stor glede etter at fotoproduktet ikke kunne vokse i volum i 2017 grunnet de økte omsetningsavgiftene” uttaler Christian Friege, styreleder for CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing i dynamisk vekst
Omsetningen på forretningsområdet fotofinishing er i alt steget med 10,4 % til 94,5 millioner euro (K1 2017: 85,6 millioner euro). For første gang bidro ”Cheerz” til omsetningen på området fotofinishing: CEWE overtok i februar den vekststerke, markedsførende virksomheten innenfor fotofinishing-apper i Frankrike. Utover oppkjøpet ”Cheerz” var det spesielt CEWE FOTOBOK som bar veksten, etter at den året før ikke kunne vokse på grunn av den voldsomme stigningen i omsetningsavgifter fra 7 % til 19 %: Omsetningen på CEWE FOTOBOK steg i første kvartal av 2018 med solide 7,7 % til 1,248 millioner eksemplarer (K1 2017: 1,159 millioner eksemplarer) Med seieren i TIPA World Awards 2018 i kategorien ”Best Photo Print Service” gjorde CEWE seg bemerket med fotoproduktet CEWE FOTOBOK: her var det muligheten for å få gull-, sølv-, eller effektlakk på innbindingen av CEWE FOTOBOK, som overbeviste juryen. Prisen som deles ut av presseforbundet ”Technical Image Press Associations” (TIPA), er den mest ettertraktede utmerkelsen til foto- og imaging-produkter i hele verden. Salget av CEWE KALENDER, CEWE CARDS, fotogaver og CEWE EKSPRESSFOTO stiger også fremdeles. Tendensen til kvalitetsbilder fortsetter: Dermed steg omsetningen per bilde med 3,7 % til 20,28 eurocent (K1 2017: 19,55 eurocent). På bakgrunn av dette kan CEWE med 1,9 millioner euro enda en gang notere seg et positivt resultat innenfor fotofinishing (k1 2017: 1,3 millioner euro).

Anskaffelse av LASERLINE driver kommersielt onlinetrykk
Også forretningsområdet kommersielt onlinetrykk noterte seg i første kvartal en tosifret vekst i omsetningen. Med 24,4 millioner euro lå omsetningen på 18,8 % over nivået for året før (K1 2017: 20,6 millioner euro), hvorfor fordelene med LASERLINE-oppkjøpet spesielt blir høstet nå. Den eksisterende forretningen holdt seg på fjorårets nivå til tross for den stadig høye priskonkurransen i Tyskland og den Brexit-svekkede forretningen i Storbrittania. EBIT landet i første kvartal av 2018 på -0,5 millioner euro etter +0,1 millioner euro i første kvartal av 2017 og ble blant annet belastet på grunn av ekstraordinære integreringsomkostninger for LASERLINE på cirka 0,2 milloner euro. Det forventes fra 2019 et positivt resultatbidrag fra LASERLINE. Omkostningsstigninger og to produksjonsdager mindre enn fjoråret gjør også at EBIT på foretningsområdet kommersielt onlinetrykk falt negativt ut i K1.

Markedsbestemt tilbakegang av omsetningen på forretningsområdet detailhandel
Markedsbestemt gikk omsetningen i hardware-detailhandelen i første kvartal av 2018 tilbake med 8,0 % til 10,8 millioner euro i forhold til samme periode ifjor (K1 2017: 11,8 millioner euro). Den optimaliserte prisstrategien med nedprioritering av markedssvake omsetninger har betalt seg: Med -0,5 millioner euro lå EBIT til tross for omsetningstilbakegangen litt lavere enn fjoråret (K1 2017: -0,3 millioner euro).  Første kvartals resultater i detailhandelen er tradisjonelt negative på det sesongbestemte forretningsområdet.

Forretningsområdet diverse i lett fremgang
Omsetningen på forretningsområdet diverse lå i første kvartal av 2018 på 0,9 millioner euro (K1 2017: 0,7 millioner euro). På dette forretningsområdet er eiendomsbesittelse og andeler sammenfattet samt struktur- og virksomhetsomkostninger som for eksempel omkostninger til generalforsamling og investor relations. EBIT forble i første kvartal av 2018 stort sett på nivået for fjoråret, med -0,4 millioner euro (K1 2017: -0,5 millioner euro).

Egenkapitalkvote fremdeles svært sterk: 59,3 %
Egenkapitalkvoten pr. 31. mars 2018 ligger med 59,3 % (31. mars 2017: 63,2 %) fortsatt på et solid nivå. Til tross for stor stigning i virksomhetsinvesteringer gjennom tilkjøp (Saxopark, LASERLINE og Cheerz-andeler) beløb forrentningen (ROCE) seg til solide 18,9 % (K1 2017: 20,8 %).

Prognose bekreftet
Første kvartals gode resultater legger grunnstenene til bestyrelsens prognose for hele året med en omsetning på mellom 630 og 665 millioner euro og med en EBIT på mellom 48 og 54 millioner euro. Vekstimpulsene forventes å komme fra nyoppkjøpet av onlinetrykk-forhandleren LASERLINE og aksjemajoriteten i den første franske fotofinishing-appen ”Cheerz”. Virksomheten ønsker å fortsette sin verdiorienterte vekstkurs i 2018 med sin pålitelige dividendepolitikk: CEWE foreslår på generalforsamlingen den 6. juni 2018 aksjonærene en dividende på 1,85 euro for regnskapsåret 2017 – det vil bli den niende dividendestigningen på rad.

Resultater etter forretningsområder i første kvartal af 2018
 

CEWE Enhet K1-2017 K1-2018 Afvgl. Afvgl. afs.
(1) Fotofinishing          
     Digitalbilder Millioner stk. 428,4 457,9 +7,0 +29,5
     Analoge bilder Millioner stk. 9,2 7,9 -14,2 -1,3
     Bilder i alt Millioner stk. 437,6 465,8 +6,4 +28,2
     CEWE FOTOBOK Tsd. stk. 1.159,1 1.248,0 +7,7 +88,9
     Omsetning Millioner euro 85,6 94,5 +10,4 +8,9
     EBIT Millioner euro 1,3 1,9 +43,7 +0,6
      Effekter av købsprisallokasjoner Millioner euro -0,1 -0,1
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro 1,5 2,0 +40,5 +0,6
(2) Detailhandel          
    Omsetning Millioner euro 11,8 10,8 -8,0 -0,9
     EBIT Millioner euro -0,3 -0,5 -46,7 -0,2
(3) Kommersielt onlinetrykk          
    Omsetning Millioner euro 20,6 24,4 +18,8 +3,7
     EBIT Millioner euro 0,1 -0,5 -559 -0,6
      Effekter av købsprisallokasjoner Millioner euro -0,2 -0,1
      Integrasjonsomkostninger LASERLINE Millioner euro -0,2
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro 0,3 -0,2 -152 -0,5
(4) Diverse          
    Omsetning Millioner euro       0,7 0,9 +29,3 +0,2
     EBIT Millioner euro -0,5 -0,4 +28,4 +0,2
      Effekter av købsprisallokasjoner Millioner euro -0,1
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro -0,4 -0,4 +8,4 +0,0
CEWE koncern          
    Omsetning Millioner euro 118,6 130,6 +10,1 +12,0
     EBIT Millioner euro 0,6 0,6 -2,5 -0,0
     Særlige utgifter Millioner euro -0,5 -0,4
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro 1,0 1,0 -2,8 -0,0
     EBT Millioner euro 0,7 0,2 -73,5 -0,5
     Resultat etter skatt Millioner euro 0,5 0,1 -73,9 -0,4

Det kan oppstå avrundingsdifferanser. Prosentavgivelser er generelt utregnet med presise verdier.

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder“

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.

(2) Detailhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkia og Slovakia.

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykksaker på online trykkportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.

Et romantisk bryllup med kreative tips fra CEWE

Hollywood-chic med et snev av vintage-, blomster- og pastellfarger – for par som ønsker et romantisk bryllup, vil garantert få mye ut av denne romantiske bryllupstrenden. CEWE gir deg tips til temaet «Romantisk bryllup», slik at alt fra invitasjonene og gavene til presentasjonen av de fineste bildene fra bryllupet avspeiler temaet på den flotteste måten.

Stilfullt og strålende: Invitasjoner og borddekorasjoner
Det er atter en gang blitt trendy med et brevpapir, som passer til paret og bryllupets tema. Allerede i fargevalget, og bruken av dekorasjonselementer i invitasjonene, skal gjesten kunne fornemme det overordnede temaet for bryllupet. Invitasjonen er en helt sentral del av bryllupsplanleggingen, både for brudeparet og for gjestene, med dato, tidspunkt, sted og ytterlige informasjoner om dagens begivenhet.

Skap flotte og overraskende effekter til det fine kortet, ved å legge til personlige fotoklistremerker, glitrende konfetti eller dekorative hjerter av metallisk papir. Få en enda bedre effekt, gjennom å legge kortet i en pastellfarget konvolutt i rosa-nyanser. Bord- og menykortene, som kan pynte bordet til festen, burde bruke samme fargeskjema slik at du skaper en rød tråd. CEWE CARDS gir deg utallige muligheter for å designe vakre invitasjoner, bord-, meny- og takkekort som står i stil til hverandre. CEWE tips: Temaet ”Romantisk bryllup” blir gjennomført aller best med romantiske, men også elegante, glitrende og metalliske elementer i moderne knæsj-rosa-, kobber- eller gullnyanser.

Et absolutt must for alle godtegale og en lidenskap for det dekorative: En bar med godteri. Et bord med masse fargerike små lekkerier man kan småspise, er et must til et bryllup. Det gir også et flott blikkfang til alle bildene som blir tatt for å forevige de mange spesielle øyeblikkene i løpet av dagen. Hele scenen vil bli spesielt harmonisk, hvis godteriet på baren er i tråd med bryllupets fargetema. Rosa hjerteformede drops i et dropsglass med et bånd rundt og et hjerte på lokket, vil gi godteribaren et romantisk look. Et personlig fotoklistremerke, som etikett, setter prikken over i’en. Fotoklistremerkene kan for eksempel ha bilde av brudeparet, morsomme elementer eller symboler som beskriver paret. Utover godteribaren, finnes det jo ingen bryllup uten den tradisjonelle bryllupskaken. Et populært alternativ til de store og overdådige kakene, er små kaker med blomster eller ord som ”Love” og ”Hr. & Fru”, gjerne i bryllupets fargetema.

Romantiske dekorasjons-idéer med en fortryllende effekt.
Tips for dekorasjoner, fra CEWE: Monter tre vaskesnorer på en bilderamme i en romantisk rosa-nyanse. Bruk noen små klemmer med rosa hjerter til å henge opp bilder av paret og gjestene deres. Bilder med et Instagram-format vil gi et godt blikkfang. Hos CEWE kan du lage kvadratiske bilder i forskjellige størrelser, med eller uten designelementer, f.eks. rammer i passende pastellnyanser. La noen korte beskjeder eller forskjellig pynt, som f.eks. et glitrende hjerte, gå igjen på alle bildene slik at det oppstår en tydelig sammenheng. Rammen er opplagt å bruke igjen som et stilfullt minne etter bryllupet, som kan gjøres ved å innsette bilder med bl.a. et nærbilde av brudebuketten, gifteringene eller brudens sko.

Forevig din kjærlighetshistorie i en CEWE FOTOBOK
Etter bryllupet kommer nok det nygifte paret til å ville forevige de mange bilder og anekdoter fra dagen. En god måte å gjenoppleve dagen på, er ved å lage en CEWE FOTOBOK. Du kan til og med inndra videoer i fotoboken din, som du kan avspille på smarttelefonen eller nettbrettet ditt gjennom en QR-kode. En CEWE FOTOBOK med gulltrykk på hardcover, passer perfekt til temaet ”Romantisk bryllup” og er en fin gave fra gjestene til brudeparet som et evig minne om en uforglemmelig dag. Ved å fremheve noen utvalgte elementer og tekster, vil fotoboken få en flott finish og fortelle en vakker kjærlighetshistorie. Gulltrykk kan fås i formatene stor, stor panorama og Xl.

Les mer på www.cewe.no

Omslagseffekter til CEWE FOTOBOK overbeviste internasjonal jury

29 redaktører fra berømte fotomagasiner fra hele verden valgte vinnerne av TIPA World Awards 2018 i april. I kategorien “Best Photo Print Service Worldwide”, vant CEWE med deres omslagseffekter til CEWE FOTOBOK.

Internasjonalt overbevisende
Prisen fra The Technical Image Press Association (TIPA) er kjent som den mest prestisjefylte innen foto- og bildebehandlingsprodukter i verden. Avgjørelsene om prisvinnerne er basert på regelmessige produkttester gjort av et uavhengig dommerpanel, og målet er å orientere lesere om industriens innovasjoner. CEWE fikk TIPA World Award i kategorien “Best Photo Print Service Worldwide”. Det var muligheten for å pynte omslaget på CEWE FOTOBOK med spesialeffekter som overbeviste den internasjonale juryen. Uthevede elementer i effektlakk, gull- og sølvtrykk kan legges til for å pynte de individuelt designede omslagene, som gir en stilfull og unik finish. «Vi er veldig glade for at juryen med erfarne dommere valgte å gi prisen til CEWE FOTOBOK og utvalget av spesielle effekter», sier CEWEs Markedsføringssjef Thomas Mehls. «Med produktene våre sørger vi for at bilder ikke bare blir liggende bortgjemt elektronisk, men kan bli sett og tatt på i stedet. TIPA World Award motiverer oss til å fortsette dag etter dag med å sikre at kundene våre får fullt utbytte av bildene sine. CEWE FOTOBOK tilbyr det bredeste utvalget av størrelser, papirtyper, omslag og andre muligheter for tilpasning i verden. Denne enestående fleksibiliteten betyr at kundene våre har full kreativ kontroll over sin design av en unik, personlig fotobok.» I tillegg til omslagseffektene, roste også TIPA-medlemmene den intuitive designprosessen som gjør at alle, uansett erfaring, enkelt kan lage sin egen personlige bok: «En online steg-for-steg-prosess gjør bokvalget og designet av boken enkelt», var juryens sammenfattede uttalelse.

Bredt utvalg for individuelle resultater
Omslaget til hver CEWE FOTOBOK har sin egen stil, og gjennom valg av bilder, design og materialer kan man vekke nysgjerrighet om bokens innhold. Med Hardcover-pynten som nå er anerkjent av TIPA, kan et utvalg av designelementer som cliparts, tekst og rammer fremheves med effektlakk, gull- eller sølvtrykk. Kundene kan også gi hele omslaget en skinnende effekt ved å bruke effektlakk over hele overflaten, sammen med et utvalg av spesielle bakgrunnselementer. Andre bokomslag som Softcover, Hefte, Kunstlær og Luksuslerret er også tilgjengelige, i tillegg til Hardcover.

Offisiell prisseremoni
CEWE vil bli tildelt det offisielle trofeet på en prisseremoni 26. september, åpningsdagen til Photokina i Köln. Hva passer bedre enn at en internasjonalt anerkjent pris blir utdelt på den verdensledende bildebehandlingsmessen?

Mer informasjon tilgjengelig på www.cewefotobok.no

Let’s party: Slik blir det et utdrikningslag dere aldri glemmer

Pysjamasparty, paintball eller fest om kvelden – ethvert utdrikningslag er noe helt spesielt og skal helst passe perfekt til den kommende bruden eller brudgommen. CEWE gir tips til hvordan dagen og festen blir en opplevelse dere aldri glemmer.

Planlegging: Design en personlig invitasjon
Et godt utdrikningslag krever grundig forberedelse. Personlige invitasjoner med opplysninger om dato, tid og sted, setter igang forventingene hos deltagerne. Tips: Invitasjonen gir også mulighet for å gi litt praktisk informasjon. Hvem tar mat med og hvem står for artige foto-rekvisitter som briller, løsbart og hatt? Hvis invitasjonen er dekorert med et bilde av bruden, brudgommen eller kanskje hele vennegjengen, blir det samtidig til et minne som kan henges opp på der hjemme og gjøre kvelden enda mer uforglemmelig.

Det må gjerne være iøyenfallende: Et gjennomgående tema i påkledningen gir følelsen av fellesskap
Det kan piffe opp ethvert utdrikningslag at gruppen er gjenkjennelig og vil også være en overraskelse for den kommende bruden eller brudgommen. Om det er en kulørt T-skjorte, en veske eller en morsom partyhatt er ikke så viktig. Det viktigste er at man kan se at gruppen hører sammen. Tips fra CEWE: T-skjorter trykt med et bilde av den kommende bruden eller brudgommen og et passende motto som for eksempel ”Team brud”, er spesielt populært. Disse kan raskt og enkelt bestilles på www.cewe.no i størrelsene S, M, L, XL og XXL. CEWE har også et hav av andre idéer til hvordan gruppen kan skille seg ut. Er brudgommen for eksempel veldig glad i øl, eller arrangeres festen i et bryggeri, er et personlig designet ølkrus en morsom idé. Ølkruset kan kan også designes med et personlig bilde som gjør kruset helt unikt og til et evig minne. Hvis man derimot planlegger en rolig kveld med spill og selskapsleker, kan et kortspill med et bilde av dagens hovedperson bidra til underholdningen og den gode stemningen. Kortspillet er også en god gave som vil bringe glede gang på gang etter at dagen er over.

Et hyggelig minne til alle deltagerne
Det er en hyggelig overraskelse å gi alle deltakerne en samling av bilder fra dagen. Det er CEWE FOTOBOK Pure perfekt til. Her kan du enkelt samle de 22 beste bildene fra dagen i en stilfull fotobok ved hjelp av CEWE sin app. En passende tittel til boken, som for eksempel ,,Me and my girls” eller ,,Takk, gutter”, og en dedikasjon på den første siden, gjør den sjarmerende utgaven av CEWE FOTOBOK til det perfekte minnet for alle deltakerne.

Dekorative Art prints som takk
En klassisk gave til dine beste venner er bildestrimler i retro-look. Bildestrimlene kan brukes på mange kreative måter og er så små at det alltid er plass til dem i hjemmet. Du kan bestille bildestrimlene på www.cewe.no. De fås i sett på 10 stk. med enten 3 eller 4 bilder per strimmel. Blant Instagram-brukere er det populært å printe bilder i kvadratiske prints og deretter gi dem til venner (leveres i sett med 16, 24 eller 32 kvadratiske prints). Hvis du ønsker enda flere designmuligheter til bildene dine er Deko print det perfekte valget. Du kan velge mellom flotte bilderammer, kreative filtre og skrifttyper som blir printet på Fine Art papir av høy kvalitet. Dine beste bilder blir på den måten til et nydelig minne om en god dag for deg og vennene dine.

Les mer og la deg inspirere på www.cewe.no