CEWE foreslår niende dividendestigning på rad

  • Ledelse og styre foreslår dividende på 1,85 euro/aksje
  • Dividendeutbytte på 2,1 % på basis av årssluttkurs for 2017
  • Alle forretningsmål for 2017 er nådd

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) foreslår for sine aksjonærer den niende dividendestigningen på rad. Etter at CEWE har nådd alle forretningsmålene sine for
 2017, foreslår ledelsen og styret en dividende på 1,85 euro per aksje (dividende året før: 1,80 euro) for regnskapsåret 2017. Dette skjer når de møtes til generalforsamlingen 6. juni 2018. ”Vår rentabilitet og solide balanse har for niende år på rad muliggjort en dividende i absolutt stigning”, forklarer Olaf Holzkämper, økonomisjef for CEWE-gruppen. Med den foreslåtte dividenden oppnår aksjonærene på basis av årssluttkursen for 2017 et dividendeutbytte på 2,1 %.

CEWE FOTOBOK og andre CEWE-merker bærer suksessen
Julekvartalet har med en omsetningsstigning på mellom 228,5 mill. euro og 234,5 mill. euro og et resultat av primær drift (EBIT) på 46,1 mill. euro til fulle oppfylt forventningene (EBIT K4 2016: 42,9 mill. euro). Dermed står fjerde kvartal for 39,1 prosent av den samlede omsetningen og for 93,6 prosent av inntektene. Det var i den forbindelse spesielt fotogavene, CEWE KALENDER og CEWE EKSPRESSBILDER, som var bærende for omsetningsfremgangen. Salgstallene for CEWE FOTOBOK lå på grunn av den sterke julehandelen i fjerde kvartal også over nivået i fjor, så den negative påvirkningen skapt av de forhøyede omsetningsavgiftene fra 7 % til 19 % ble mer enn utlignet. ”CEWE FOTOBOK og våre andre tilbud på området digitalbilder har mer enn noensinne før blitt brukt som julegaver. Kundene våre vet at vi – også under den ekstra høye kapasitetsutnyttelsen i juletiden – jobber absolutt kvalitets- og serviceorientert. Kundene kan regne med en punktlig levering og høy produktkvalitet ved hver eneste bestilling. Dette løftet har ført til at kundetilfredsheten enda en gang har steget”, uttaler Christian Friege, styreformann i CEWE.

Alle forretningsmålene er nådd – digitalkvote nærmer seg 100 %
CEWE har nesten avsluttet transformasjonen sin til å være en komplett digital forretning: Med 2,17 mrd. produserte digitalbilder kunne CEWE i høy grad oppfylle målsetningen på mellom 2,08-2,18 mrd. digitalbilder i 2017. I fjor ble det kun bokført 47 mill. analoge bilder. Digitalkvoten har dermed steget til 97,8 % (2016: 97,5 %). Med 6,02 mill. solgte eksemplarer bærer CEWE FOTOBOK (mål 2017: 6,00-6,25 mill. eksemplarer) en vesentlig del av æren for det gode resultatet. De tre sterke varemerkene CEWE VEGGBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS og andre fotogaver kan også vise fremragende resultater.

ROCE er fortsatt over 20 %
Egenkapitalkvoten hadde 31. desember 2017 steget med 2,1 prosentpoeng til 56,0 % (31. desember 2016: 53,8 %). På basis av resultat av primær drift (EBIT) på 49,2 mill. euro nådde return on capital employed (ROCE) med 20,1 % pr. 31. desember 2017 igjen et bra nivå (31. december 2016: 21,3 %). ”Vår sterke inntekts- og finansposisjon gir oss mulighet for å jobbe målrettet med vekstinitiativer. Vi ønsker også fremover å kunne tilby aksjonærene våre en dividende i så stor stigning som mulig”, forklarer økonomisjef Olaf Holzkämper.

Overtagelser lover fortsatt vekst
I månedene som har gått har CEWE overtatt onlinetrykk-produsenten Laserline samt 80 % av andelene i den ledende franske foto-appen ”Cheerz”. Med disse akkvisisjonene skaper CEWE vekst både innen området fotofinishing og innen området kommersielt onlinetrykk, og derfor forventes bæredyktige effekter på verdien av CEWE som samlet firma.

Alle angivelsene er basert på foreløpige, enda ikke reviderte resultater. Det fullstendige, reviderte årsoppgjøret samt prognosen for regnskapsåret 2018 presenterer CEWE på konferransen 22. mars 2018 i Frankfurt am Main (Hotel Villa Kennedy).

Hele 2017 i års- og målsammenligning (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet Aktuelt 2016 Mål 2017 Aktuelt 2017
Digitalbilder Mrd. stk. 2,18 2,08-2,18 2,13
Analoge bilder Mrd. stk. 0,056 0,040-0,045 0,047
Bilder i alt Mrd. stk. 2,23 2,12-2,23 2,17
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 6,2 6,00-6,25 6,02
Omsetning Mill. euro 593,1 585-615 599,4
EBIT Mill. euro 47,0 45-51 49,2
EBIT-margin % 7,9%   8,2%
EBT Mill. euro 46,2 44,5-50,5 48,9

Fjerde kvartal 2017 (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet K4-2016 K4-2017 Avvik % Avik omsetning
Digitalbilder Mill. stk. 768,0 772,0 +0,5% +3,7
Analoge bilder Mill. stk. 11,5 9,9 -13,9% -1,6
Bilder i alt Mill. stk. 780 782 +0,3% +2,1
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 2,4 2,4 +0,4% +0,009
Omsetning Mill. euro 228,5 234,5 +2,6% +6,0
EBIT Mill. euro 42,9 46,1 +7,2% +3,1
EBIT- margin % 18,8% 19,6%    
EBT Mill. euro 41,7 45,5 +9,1% +3,8

Prosentavvik er generelt regnet ut med de presise verdiene.

CEWE når samtlige forretningsmål for 2017

  • Alle mål for omsetningen i 2017 er nådd, omsetningen stiger med 1,1 % til 599,4 millioner euro
  • Et godt fjerde kvartal resulterer i sesongklimaks for CEWE FOTOBOK og fotogaver
  • Konsern-EBIT for 2017 går frem med 4,7 % til 49,2 millioner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har nådd samtlige mål for omsetningen i regnskapsåret 2017. Omsetningen stiger ifølge foreløpige beregninger med 1,1 % til 599,4 millioner euro (2016: 593,1 millioner euro, omsetningsmål 2017: 585 millioner euro til 615 millioner euro). Resultatet av primær drift (EBIT) ble forbedret med 4,7 % til 49,2 millioner euro (2016: 47,0 millioner euro) og ligger dermed innenfor marginen for 2017-målene på 45 millioner euro til 51 millioner euro. Som en særlig effekt inneholder EBIT blant annet en impairment-avskrivninger på immaterielle formueverdier på -3,5 millioner euro. ”Julehandelen i 2017 var enda et bevis på styrken til CEWE som varemerke. Til tross for økte omsetningsavgifter på fotobøker i blant annet Tyskland, oppnådde vi i siste halvdel av året en lett stigning i antallet solgte CEWE FOTOBØKER. Våre klimanøytrale fotoprodukter CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER, CEWE CARDS og andre fotogaver, har på samme måte vist seg å være vesentlige faktorer for suksessen”, uttaler Christian Friege styreleder i i CEWE Stiftung & Co. KGaA.

CEWE FOTOBOK og andre varemerker fra CEWE har æren for suksessen
Julekvartalet har, med en omsetningsstigning på 228,5 millioner euro til 234,5 millioner euro og et resultat av primær drift (EBIT) på 46,1 millioner euro, innfridd forventningene til det fulle (EBIT K4 2016: 42,9 millioner euro). Dermed står fjerde kvartal for 39,1 % av den samlede omsetningen og for 93,6 % av inntekten. Det var spesielt fotogaver, CEWE KALENDER og CEWE EKSPRESSBILDER, som blir printet i butikkene, som bidro til omsetningsstigningen. Salgstallene for CEWE FOTOBOK lå, grunnet den gode julehandelen i fjerde kvartal, over salget fra året før. Den negative innflytelsen som oppstod pga. stigningen på omsetningsavgifter, fra 7 % til 19 %, ble dermed mer enn utlignet. ”CEWE FOTOBOK og våre andre tilbud på området digitalbilder, er mer enn noensinne før, blitt brukt som julegaver. Kundene våre vet at vi – også under den ekstra høye kapasitetsutnyttelsen i juletiden – hele tiden arbeider kvalitets- og serviceorientert. Kundene kan regne med en punktlig levering og høy produktkvalitet ved hver eneste bestilling. Dette løftet har ført til at kundetilfredsheten enda en gang er steget”, utdyper Christian Friege.

Samtlige avsetningsmål nådd – digitalkvote nærmer seg 100 %
CEWE har nesten avsluttet transformasjonen til en ren digital virksomhet: Med 2,17 milliarder produserende digitalbilder, kunne CEWE innfri målsettingen på 2,08 – 2,18 millioner digitalbilder i 2017. Ifjor kunne det kun bokføres 47 millioner bilder fra film. Digitalkvoten steg dermed til 97,8 % (2016: 97,5 %) Med 6,02 millioner solgte eksemplarer er CEWE FOTOBOK (mål 2017: 6,00 – 6,25 millioner eksemplarer) en vesentlig garanti for de gode resultatene. Men også de andre vekststerke produktene som CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER, CEWE CARDS og andre fotogaver, viser fremragende resultater.

ROCE er fortsatt over 20 %
Egenkapitalkvoten steg per 31. desember 2017 med 2,1 prosentpoeng til 56,0 % (31. desember 2016: 53,8 %). På bakgrunn av resultat av primær drift (EBIT) på 49,2 millioner euro, nådde return on capital emplyed (ROCE) per 31. desember 2017 med 20,1 % enda en gang opp på et høyt nivå (31. desmber 2016: 21,3 %). ”Vår sterke omsetnings- og finansposisjon muliggjør målrettede vekstinitiativer. Vi vil også fremover kunne tilby våre aksjonærer et stigende utbytte”, forklarer CFO Olaf Holzkämper.

Overtagelser lover videre vekst
I de siste månedene har CEWE overtatt den digitale trykkleverandøren Laserline, samt 80 % av andelene av den ledende franske foto-appen ”Cheerz”. Med begge disse anskaffelsene slår virksomheten enda engang posisjonen sin fast på områdene photofinishing og kommersielt onlinetrykk, og forventer derfor vedvarende positive resultater for virksomheten som en samlet enhet.

Samtlige angivelser er basert på de foreløpige, enda ikke bekreftede, resultater. CEWE presenterer det fullstendige, bekreftede årsregnskapet, samt prognosen for regnskapsåret 2018 på pressekonferansen den 22. mars 2018 i Frankfurt am Main (Hotell Villa Kennedy).

Hele 2017 i års- og målsammenligning (foreløbige tal)

Konsernet CEWE Enhet Nådd 2016 Mål 2017 Nådd 2017
Digitalbilder Milliarder stk. 2,18 2,08-2,18 2,13
Bilder fra film Milliarder stk. 0,056 0,040-0,045 0,047
Bilder i alt Milliarder stk. 2,23 2,12-2,23 2,17
CEWE FOTOBOK Millioner stk. 6,2 6,00-6,25 6,02
Omsetning Millioner euro 593,1 585-615 599,4
EBIT Millioner euro 47,0 45-51 49,2
EBIT-Margin % 7,9%   8,2%
EBT Millioner euro 46,2 44,5-50,5 48,9

Fjerde kvartal 2017 (foreløpige tall)

Konsernet CEWE Enhet K4-2016 K4-2017 Afvgl. % Afvgl. afs.
Digitalbilder Millioner stk. 768,0 772,0 +0,5% +3,7
Bilder fra film Millioner stk. 11,5 9,9 -13,9% -1,6
Bilder i alt Millioner stk. 780 782 +0,3% +2,1
CEWE FOTOBOK Millioner stk. 2,4 2,4 +0,4% +0,009
Omsettning Millioner euro 228,5 234,5 +2,6% +6,0
EBIT Millioner euro 42,9 46,1 +7,2% +3,1
EBIT-Margin % 18,8% 19,6%    
EBT Millioner euro 41,7 45,5 +9,1% +3,8

Prosentavgivelser er grunnleggende beregnet med de presise verdiene.

Kreative tips til konfirmasjonen fra CEWE

Konfirmasjonen er høydepunktet for et ungt menneske på vei mot voksenlivet. Forberedelsene til den store dagen er viktige for å få en uforglemmelig dag. Fra bunaden til frisyren – alt skal være perfekt til den store festen. For å hjelpe med å gjøre dagen unik for konfirmanten gir CEWE inspirasjon til invitasjoner, bordkort og gaver.

Fylt med glans: Invitasjoner og borddekorasjon
Både for foreldrene og den unge er konfirmasjonen en helt spesiell dag som markerer overgangen fra barn til ung. Noe av det viktigste for å sikre en vellykket fest er invitasjoner og bordkort, da de er med på å sikre en rød tråd i festen. CEWE CARDS byr på et stort utvalg av alt fra invitasjoner, bordkort og menykort til takkekort i matchende design. Allerede i innbydelsen kan dere gi gjestene en fornemmelse av konfirmantens personlighet: Det kan være ved å velge yndlingsfargen eller ved å velge et passende grafisk design som avspeiler konfirmanten. Invitasjonene blir spesielt personlige med et lite ordtak eller et bilde av konfirmanten. Er dere kreative, er det også mulig å dekorere kortene med personlige symboler som f.eks. en due, et kors eller hjerter. På www.cewe.no finner dere massevis av maler i forskjellige design. Dere har dessuten også mulighet for å gjøre kortene enda mer personlige ved å dekorere dem med gull-, sølv- eller effektlakk. Dere kan velge å bruke det samme designet på bord- og menykortene, så dere på den måten sikrer en rød tråd i festen. CEWE CARDS’ meny- og bordkort kan dere f.eks. designe i konfirmantens yndlingsfarge, med et bilde av konfirmanten på, eller dere kan velge et mer moderne grafisk design.

Et spesielt minne til besteforeldrene: CEWE FOTOBOK Pure
Lag et helt spesielt takkekort til besteforeldrene ved å gi dem en CEWE FOTOBOK Pure. I den lille sjarmerende utgaven av CEWE FOTOBOK er det plass til 22 av de bedste bildene fra dagen. Fotoboken blir laget med bilder direkte fra smarttelefonen på CEWEs app. På den første siden har konfirmanten mulighet for å skrive en kort takk til besteforeldrene og dermed gjøre fotoboken til en ekstra personlig gave.

Takkekort til gjestene og andre som har vist konfirmanten oppmerksomhet, er et must. Kortene kan dere designe i samme stil som invitasjoner og bordkort på www.cewe.no og sende ut et par uker etter festen. Med et flott bilde av konfirmanten er CEWE CARDS den perfekte måten å si takk til de menneskene som har fulgt konfirmanten gjennom livet på.

Gave fra foreldrene: Spesielle minner fra den store dagen
Det er ekstra mye plass til bildene fra kirken og den etterfølgende festen i en CEWE FOTOBOK Stor. Den personlige fotoboken gjør det mulig gang på gang å se tilbake på de helt spesielle øyeblikkene fra dagen. I tillegg til å sette inn bilder, er det også plass til å skrive korte anekdoter og noen personlige hilsener i fotoboken.

CEWEs tips: En CEWE FOTOBOK med flott effekttrykk som gave
Som en spesiell overraskelse til konfirmanten er det mulig å trykke hardcoveret på den personlige CEWE FOTOBOK med flott effektlakk. Effektlakk er en tynn lakk som gjør fotobokens farger enda mer intense og elegante. Den fremhever på fineste vis mønstre og strukturer. I tillegg til effektlakk kan dere også velge å bruke gull- eller sølvtrykk. Det er prikken over i-en på den mest personlige gaven fra en uforglemmelig dag.

Les mer og la deg inspirere på https://www.cewe.no/temaer/konfirmasjon.html

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Utbyttet skal øke til 1,85 euro

Ledelsen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) har på et møte i uke 10 – på bakgrunn av de foreløpige, ikke reviderte resultater for regnskapsåret 2017 – besluttet å foreslå for styret en utbytteøkning til 1,85 euro per utbytteandel (utbytte for regnskapsåret 2016: 1,80 euro).

Forslaget vedrørende  bruken av overskuddet skal, når årsoppgjøret er revidert, presenteres for generalforsamlingen, hvor bruken av et balanseoverskudd skal besluttes. Med forbehold om styrets samtykke på møtet om balanseoverskuddet den 15. mars 2018, samt om aksjonærenses samtykke på den ordinære generalforsamlingen den 6. juni 2018, svarer det aktuelle utbytteforslaget på 1,85 euro, på bakgrunn av årssluttkursen 2017, til en utbytteavkastning på 2,1 %. Dette vil være den niende utbytteøkningen på rad.

Nyhet: CEWE FOTOBOK Pure

Storbyferie, turer, høytider eller møter med venner og familie – takket være smarttelefonene har vi alltid et kamera på oss. Da kan vi fastholde mange spesielle øyeblik, som vi gjerne vil dele med andre. Med den nye CEWE FOTOBOK Pure kan du ved hjelp av en app samle disse bildene til en stilfull fotobok. Et varig minne til deg selv eller til å glede andre med.

Moderne design gir bildene plass
Med sitt kompakte, kvadratiske format setter CEWE FOTOBOK Pure full fokus på bildenes effekt. For flotte historier har ikke bruk for mange ord. De 22 matte, hvite sidene inneholder hver ett bilde i fremragende trykkvalitet. Det er plass til tittelen og et personlig forord på hardcoveret og den første siden i boken.

Skap sterke bånd med felles opplevelser
Takket være den raske og enkle utformingen via appen, er CEWE FOTOBOK Pure den ideelle lille gaven til familie og venner. For hvem blir vel ikke glad for å kunne gjenoppleve de beste øyeblikkene fra en felles tur, en morsom fest eller andre opplevelser i en fotobok? Du kan også ta det personlige eksemplaret med på farten. Den elegante slipcasen i naturlig design gir den passende beskyttelse i tillegg.

Samle yndlingsbildene dine på enkelt og stilfullt vis
Med CEWE FOTOBOK Pure-appen lager du fotoboken din ved hjelp av få skritt: Velg de ønskede bildene fra smarttelefongalleriet ditt, og din CEWE FOTOBOK Pure utfyller seg av seg selv. Nå trenger du bare legge til tittelen og forordet, og hvis du ønsker det kan du endre i rekkefølgen på bildene og beskjære bildene. Bestillingen er allerede gjennomført så snart du har tastet inn dine personlige opplysninger. Alt etter hva du ønsker, blir den klimavennlig trykte CEWE FOTOBOK Pure levert til en av CEWEs handelspartnere eller hjem til deg.

I øvrig gjelder fornøydgarantien, akkurat som ved alle CEWE-merkene: Hvis du ikke er 100% fornøyd, får du gratis produsert produktet på nytt, eller du får pengene tilbake.

Mer informasjon på www.cewefotobok.no

Appen i Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.worldiety.cewe.cewepure&hl=no

Appen i iOS App Store:
https://itunes.apple.com/no/app/cewe-photobook-pure/id1240206617?mt=8

Ad-hoc melding: CEWE kjøper seg en andel i Stardust Media And Communication S.A.S

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) får en andel i Stardust Media And Communications S.A.S., Paris. Et søsterselskap til CEWE skrev under, den 8. februar 2018, en kjøpskontrakt med eierne av Stardust Media And Communication S.A.S på ca. 80 % av aksjene i virksomheten med mulighet for å kjøpe de resterende 20 % av aksjene. Prisen for 80 % av aksjene i Stardust Media And Communications ligger på ca. 36 millioner euro. Transaksjonen blir estimert til å være litt mer enn halvparten gange virksomhetens forventede salg i 2018. CEWEs styre forventer for det nåværende regnskapsår at anskaffelsen – inklusive kjøpsprisallokeringen og transaksjonsomkostningene – fremdeles vil ha en negativ innflytelse på EBIT på ca. 4 millioner euro. Virksomheten har allerede stor suksess i Frankrike, Spania og Italia med merkevaren ”Cheerz”, som har en dynamisk vekst. Cheerz er rettet mot smarttelefonbrukere. CEWE forventer at kjøpet vil ha en holdbar og positiv effekt på verdien av hele virksomheten. Transaksjonen er allerede ferdiggjort.

Sett årets opplevelser inn i en CEWE FOTOBOK

Det er de spesielle øyeblikkene som gjør året uforglemmelig. Påsken med familien, en deilig sommerferie i Sydens sol, et koselig gjensyn med gamle venner til russejubileum og spennende helgeturer. Et år består av små og store øyeblikk, som til sammen tegner et nyansert og personlig bilde. En CEWE FOTOBOK er en enestående måte å minnes opplevelser på, som gir deg mulighet for å gjenoppleve de gode historiene gang på gang.

Med smarttelefonen har det blitt mulig å ta bilder på stort sett alle tidspunkter og steder. Mange tar nesten daglig bilder av livets store og små øyeblikk. For å bevare overblikket er det en fordel å lage en viss orden i bildene som ligger lagret på harddisken og i databaser. CEWE har noen gode tips og triks til en harmonisk tilretteleggelse av bildene som vil gi en sammenhengende og stilfull fotobok ut av de mange små minnene.

Årstidene som et naturlig kapittel
De fire årstidene sørger helt naturlig for en viss struktur når du skal sortere bildene dine. Da kan du nemlig dele inn årets mange minner i oversiktlige kategorier og velge de beste motivene fra hver årstid. Underinndelingen kan også brukes når du skal lage din CEWE FOTOBOK (fås på www.cewefotobok.no). For eksempel kan du tilpasse bakgrunnen så fargene passer til årstiden: legg til en bakgrunn med en jordbrun gulaktig farge som tema til høsten, kjølige hvite og blå farger til vinteren, friske pastellfarger til våren og mørkegrønne farger til sommeren.

Perspektivskift åpner nye muligheter
Det er som regel ett familiemedlem som bruker kameraet mer enn de andre. Det er litt kjipt når den ene personen er den som ses på færrest av bildene. Forskjellige fotografer åpner opp for nye synsvinkler som skildrer året enda mere allsidig. På den måten er det også større sjanse for at alle årets hovedpersoner er med på bildene. Du kan oppnå enda et perspektivskift hvis videoene dine blir tatt med i din CEWE FOTOBOK som en QR-kode. Da kan du med en smarttelefon eller nettbrett alltid gjenoppleve situasjonene du har foreviget på film når du mottar den ferdige boken.

Kjærlighet i bokform
Brit Olejasz fra Ringsted har i flere år laget årbøker, og det er en spesiell grunn til at hun alltid lager dem hos CEWE: ”Jeg bruker CEWE FOTOBØKER som årbøker fordi det er et enkelt produkt, og det er unikt – det er spesielt.”, uttaler Brit. CEWE FOTOBOK er en viktig del av hennes og familiens liv. Brit fik idéen til å lage årbøker da hun fikk barna sine: ”Jeg syntes det var veldig viktig å kunne gjenfortelle historien fra barndommen og oppveksten deres”. Det er et viktig samlingspunkt for familien når de kan sitte i sofaen og se tilbake på deres felles opplevelser. ”Det er ikke bare et liv som passerer. Det er de dagene vi aldri glemmer – de kommer med årbøkene våre”, sier Brit. Det er også i disse stundene, hvor er de er samlet rundt en CEWE FOTOBOK, at de får en forståelse av å være en familie og hvor de føler en god samhørighet. For Brit er det ikke kun opplevelser som er lagret i årbøkene:  ”Det er kjærlighet som ligger i disse bøkene”.

Les mer på www.cewefotobok.no

CEWE kan bekrefte årsmålene sine etter et solid tredje kvartal

  • CEWE FOTOBOK og CEWE KALENDER har hatt vind i seilene før julehandelen
  • Omsetningen er i tredje kvartal steget med 1,7 mill. euro til 130,3 mill. euro
  • Positivt EBIT allerede etter tre kvartaler

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kan på bakgrunn av den solide omsetnings- og resultatutviklingen i tredje kvartal bekrefte inntektsprognosen for 2017. Konsernomsetningen steg i tredje kvartal med 1,7 millioner euro til 130,3 millioner euro. EBIT  -justeringen for spesielle utgifter har overgått fjoråret med en økning på 0,9 millioner euro til 4,0 millioner euro. ”Vi har oppnådd solide resultater i tredje kvartal, ikke minst fordi alle tre forretningsområder har bidratt til omsetningsveksten og har løftet vårt operative utbytte” understreker administrerende direktør, Christina Friege. Virksomheten er ifølge Friege godt forberedt på det forventede sesongklimakset i fjerde kvartal. I 12-månedersperspektivet (01.10.2016 til 30.9.2017) som også inneholder den sesongtypiske sterke julehandelen, når CEWE opp på et EBIT på 46,1 mill. euro og ligger dermed innenfor prognosen for hele 2017. Til tross for den økte omsetningsavgiften på fotobøker i Tyskland vil konsernomsetningen i 2017 vise en liten gjennomsnittlig vekst fra 593,1 millioner euro (585 millioner euro til 615 millioner euro). Konsern-EBIT vil ligge på mellom 45 millioner euro og 51 millioner euro, EBT mellom 44,5 millioner euro og 50,5 millioner euro og resultat etter skatt mellom 30 millioner euro og 34 millioner euro.

Igjen positivt resultat i de første ni månedene
Mens CEWE i årene opp til 2015 opplevde tap i de første tre kvartaler og derfor måtte tjene over 100 % av konsernomsetningen inn i fjerde kvartal, har virksomheten etter 2016 i de første ni månedene av inneværende regnskapsår igjen nådd en positiv EBIT på 3,2 millioner euro.

Fotofinishing: Antallet og verdien av bilder stiger
Spesielt de raskest voksende merkene CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER, CEWE CARDS og andre fotogaver, som for eksempel mobildeksler, har vist en gledelig utvikling i tredje kvartal av 2017. Utover det er avsetningen av CEWE FOTOBOK igjen steget noe i inneværende regnskapsår med 0,3% (1.361 millioner stk.). Her presenterer CEWE også enda en nyskaping: Med app’en CEWE FOTOBOK Pure har virksomheten skreddersydd et fotoprodukt til kunder, som ønsker å lage fotobøker med smarttelefonen deres på en rask og enkel måte. Omsetningen på forretningsområdet fotofinishing overgikk – til tross for den økte omsetningsavgiften  på fotobøker i Tyskland – i tredje kvartal tallet fra forrige år med +0,9 % og nådde opp på 96,3 millioner euro (K3 2016: 95,4 millioner euro). Før særlige utgifter lå det operative EBIT med 4,2 millioner euro, 0,6 milloner euro høyere enn sist år, hvor tallet var 3,6 millioner euro. EBIT for fotofinishing nådde i tredje kvartal av 2017 opp på 4,1 millioner euro (K3 2016: 5,6 millioner euro) Utregnet etter skatt har foretningsområdet utviklet seg bedre enn forventet: For første gang siden 2013 ser CEWE en stigende produksjon av bilder i tredje kvartal. Både antallet av produserte bilder er steget med 0,6 % til 532 millioner stk. og verdien herav er steget med 3,4 % til 18,11 eurocent.

Kommersielt onlinetrykk vokser, til tross for Brexit, med 2,6 % og når positivt EBIT
På forretningsområdet kommersielt onlinetrykk kompenserte veksten i de øvrige landene for valutatap og nedgang i etterspørselen i Storbritannia: CEWE oppnådde, med en stigning på +2,6 % til 20,2 millioner euro, igjen en lett positiv vekst i tredje kvartal av 2017. Hadde omsetningen i Storbritannia vært konstant ville omsetningsstigningen ha ligget på tre til fire prosent. Kommersielt onlinetrykk har, inklusive resultatet av kjøpsprisallokeringen av SAXOPRINT, forbedret sin EBIT med +0,7 millioner euro til 0,4 millioner euro (EBIT etter skatt: stigning på +0,4 millioner euro til 0,5 millioner euro). Med akkvisisjonen av onlinetrykk-virksomheten LASERLINE i Berlin, som ble offentliggjort den 23. oktober 2017, vil CEWE videreutbygge kommersielt onlinetrykk. Avhengig av konkurransetilsynets avgjørelse skal LASERLINE overtas primo i 2018. CEWE forventes et omsetningsbidrag på ca. 15 millioner euro og et muligvis lett negativt EBIT-bidrag – avhengig av integrasjonen av LASERLINE i CEWE. Fra 2019 skal LASERLINE bidra positivt til gruppens EBIT. Som bekjentgjort har CEWE i tredje kvartal dessuten overtatt Saxopark, SAXOPRINTs driftsgrund og eiendommer i Dredsen.

Detailhandelen stabiliserer omsetningen og forventer sterkt kvartal
CEWE har på forretningsområdet detaljhandel for første gang siden 2013 stabilisert omsetningen i tredje kvartal: Etter den planlagte inntektsorienterte omsetningsreduksjonen i de tidligere årene nådde forretningsområdet en noenlunde konstant omsetning på 13,0 millioner euro (K3 2016: 12,9 millioner euro) med et nesten utlignet EBIT (-70 TEURO[1]) i sammenligning med året før. Det skal her tas høyde for at det godtgjøres for den inntjente foto-omsetningen i detaljhandelen på forretningsområdet fotofinishing. Siden 2015 er foto-omsetningen i detaljhandelen steget med 15 %, hvilket er en konsekvens av detaljhandelens nye markeds- og marginorienterte retning.

57 % egenkapitalkvote, ROCE på 19,3 %
Egenkapitalkvoten lå per 30. september 2017 på 57,0 % (30.9.2016: 57,1 %). Balansesummen er steget med 34,2 millioner euro til 342,9 millioner euro i forhold til den 30.9.2016. Kjøpet av Saxopark har hatt en innvirkning på dette, idet den har økt de finansielle forpliktelsene samt de langsiktige eiendeler og dermed capital employed. Return on capital employed (ROCE), som angir tallet for kapitalrentabilitet er med en forbedret 12-måneders-EBIT på 46,1 millioner euro (fjoråret: 44,8 millioner euro) siden den 30. september 2016 blitt redusert noe fra 20,6 % til 19,3 % ”Et fremdeles sterkt nivå”, uttaler økonomidirektør Olaf  Holzkämper. ”Vi vil også fremadrettet utnytte vår solide finansiering og høye rentabilitet til å utvikle forretningsområdene våre og til å kunne tilby aksjonærene våre et utbytte som stiger mest mulig.”

Resultater efter forretningsområder

CEWE Enhed K3 2016 K3 2017 K1-3 2016 K1-3 2017
(1) Fotofinishing          
    Digitale bilder Mill. stk. 509,4 515,8 1408,2 1356,4
    Analoge bilder Mill. stk. 19,1 15,9 44,5 37,1
    Bilder i alt Mill. stk. 528,5 531,7 1452,7 1393,5
    CEWE FOTOBOK Tsd. stk. 1357,2 1361,1 3831,7 3640,2
     Omsetning Mill. euro 95,4 96,3 262,0 264,0
     EBIT Mill. euro 5,6 4,1 6,1 5,7
           Salg av setet i Graudenz (Polen) Mill. euro 0,3 0,3
           Førstegangsanskaffelser handelspartner Mill. euro 1,8 2,1
           Resultater av kjøpsallokeringer Mill. euro -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
           Salg av grundeiendom i Danmark Mill. euro 0,5
           Salg av Smilebooks (USA) Mill. euro 0,4
         Goodwill-avskrivning Storbritannia Mill. euro -0,9
         Omstrukturering av DeinDesign Mill. euro -0,2
     EBIT før særlige tgifter Mill. euro 3,6 4,2 4,7 5,5
(2) Detailhandel          
     Omsetning Mill. euro 12,9 13,0 40,2 38,0
     EBIT Mill. euro 0,0 -0,1 -0,4 -0,4
(3) Kommersielt onlinetrykk          
     Omsetning Mill. euro 19,7 20,2 60,8 60,7
     EBIT Mill. euro -0,3 0,4 0,5 0,2
           Effekt av kjøpsallokering Mill. euro -0,4 -0,1 -1,3 -0,5
         EBIT før særlige utgifter Mio. euro 0,1 0,5 1,8 0,7
(4) Annet          
     Omsetning Mill. euro 0,6 0,8 1,5 2,2
     EBIT Mill. euro -0,8 -0,9 -2,2 -2,3
           Effekt av kjøpsallokering Mill. euro -0,1 -0,1 -0,4 -0,3
    EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,7 -0,7 -1,9 -1,8
CEWE Koncern          
     Omsetning Mill. euro 128,6 130,3 364,6 364,9
     EBIT Mill. euro 4,5 3,6 4,1 3,2
           Særlige utgifter Mill. euro 1,4 -0,4 -0,2 -0,7
    EBIT før særlige utgifter Mill. euro 3,1 4,0 4,3 3,9
     EBT Mill. euro 5,1 3,8 4,5 3,4
     Resultat etter skatt Mill. euro 5,2 2,5 4,8 2,1

 

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER samt enkelte (analoge og digitale) bilder og andre fotoprodukter

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som for eksempel kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkia og Slovakia

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykksaker på de online trykkportalene, for eksempel CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto

(4) Diverse: Struktur- og selskapsomkostninger, såvel som resultater fra eiendommer og andeler

Prosentangivelser er grunnleggende utregnet med de presise verdiene.

Det kan ha blitt foretatt avrundinger.

[1] Tysk ordsammensetning av teuer og Euro. Betegnelse for prisstigninger i Tyskland som konsekvens av euroens innføring i Tyskland.

Personlig sjokoladejulekalender med ditt eget bilde

På intet tidspunkt i løpet av året er forventningens glede så stor som i desember. Hver dag blir kalenderlyset trolig tent og sjokoladejulekalenderen åpnet, så vi kan se at vi nå er en dag nærmere julaften. En personlig sjokoladejulekalender med ditt eget bilde gjør ventetiden enda koseligere. 

Ingen kan motstå en personlig sjokoladejulekalender med et motiv fra familiens ferie, fra julen året før eller av kjæledyret, av barnebarna eller av en bestevenn eller bestevenninne. Hos CEWE kan du bestille en personlig julekalender med sjokolader fra Kinder®, med melkesjokoladekuler eller med sjokolader fra Ferrero, hvor du bruker dine egne bilder som motiv på julekalenderen. Det er den perfekte gaven til barna, besteforeldrene og venner.

Som noe helt nytt i år kan du også lage en julekalender med ditt eget bilde, hvor du selv fyller lukene. ”Fyll-selv-adventskalenderen” fra CEWE gir deg plass til å la kreativiteten din utfolde seg. Du kan fylle den med alt fra små sjokolader, nøtter og godteposer til små kremer, hobbyartikler, leker og hjemmelagde gavekort. Plastesken inni julekalenderen er lett å ta ut og sette inn igjen uten å skade lukene og det flotte, personlige motivet på forsiden.

Les mer om sjokoladejulekalenderne på www.cewe.no

Om CEWE
CEWE er representert med 12 høyteknologiske produksjonsfasiliteter og ca. 3.400 medarbeidere fordelt på 24 europeiske land, hvilket gjør CEWE til Europas markedsleder innen fotofinishing. CEWE leverte i 2016 omkring 2,2 mrd. bilder og over 6,2 mill. CEWE FOTOBØKER samt fotogaver til ca. 25.000 handelspartnere i Europa. CEWE er ”First Mover” innen utvikling og introduksjon av nye digitale teknologier og produkter i fotobransjen. CEWE feiret i 2011 sitt 50-årsjubileum.

CEWE feirer 50 millioner solgte eksemplarer av CEWE FOTOBOK

Det som i 2005 begynte som innovasjon, har i dag utviklet seg til å bli et av de mest populære fotoprodukter: CEWE FOTOBOK. I slutten av september ble det 50 millionte eksemplaret produsert. I Paris overrakte CEWE sammen med handelspartneren Fnac, den helt spesielle utgaven av CEWE FOTOBOK til den fornøyde kunden D. Maclere.

Emosjon møter innovasjon
For våre kunder kommer den emosjonelle og den personlige opplevelsen i første rekke når de lager et fotoprodukt. Dette gjorde seg også gjeldene hos D. Maclere, som kjøpte det 50 millionte eksemplaret av CEWE FOTOBOK. ”Jeg er sikker på at jeg vil fortsette å bla i mine fotobøker om 20 år. Det vil forundre meg hvis vennene mine ser på sine bilder på en harddisk. Papirtrykk er bare mye mer sentimentalt”, sier D. Maclere. Eksemplaret hans er basert på hans opphold i Tanzania: ”Når jeg kommer hjem fra reiser har jeg bare ét ønske: å dykke ned i bildene mine. Jeg elsker å ta bilder når jeg reiser og verdsetter å sortere de etterpå og redigere de hvis det er nødvendig.”

Ved jubileumseventet understreket Patrick Berkhouwer, som er styremedlem for Utland og Ekspansjon, CEWE FOTOBOKs betydning for virksomheten: ”CEWE FOTOBOK ble raskt flaggskipet vårt og symbolproduktet for CEWE som brand. Et brand som vi kontinuerlig investerer i, over hele Europa”. På samme måte blir CEWE FOTOBOK konstant videreutviklet, og er i dag den mest selgende fotobok i verden. Det gjelder alt fra nye papirtyper og formater, til integrerte videoer og muligheten for effektlakk på coveret. Siden i fjor ble CEWE FOTOBOK også produsert fullstendig klimanøytralt.

Europeisk suksessprodukt
Overrekkelsen av den 50 millionte utgaven av CEWE FOTOBOK i Frankrike, viser at virksomheten har utviklet seg til å være Europas førende fotoservice i løpet av årene. Administrerende direktør i CEWE Norge, Ané Gyldholm, fremhever også utviklingen CEWE FOTOBOK har opplevd som brand: ”Det er en helt fantastisk reise å være med på, og å se hvordan flere og flere lager en CEWE FOTOBOK. Det er et tegn på at vi har kunnet garantere våre kunder en høy kvalitet fra begynnelsen av og hele tiden tilpasset oss deres ønsker og behov”. Med ca. 3.500 medarbeidere opererer CEWE i dag med 24 europeiske land. Det tette samarbeidet med lokale handelspartnere spiller en sentral rolle. I 2016 leverte CEWE ca. 2,2 mrd. bilder og over 6,2 mill. CEWE FOTOBØKER, samt fotogaver til ca. 25.000 handelspartnere i Europa. I Danmark er CEWE representert ved salgsselskapet CEWE Danmark som med sine ca. 30. fastansatte har ansvaret for hele Norden. CEWE Danmark feirer i 2017 sitt 50-års jubileum.

Læs mere på www.cewefotobok.no